Kuvassa krypta, joka sijoitettu Kuopion tuomiokirkon läheisyyteen
Kuva: Swego

Suuret kiinteistöhankkeet etenevät

Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitellään krematorion hankesuunnittelu, jonka kustannusarvio on lähes 4 miljoonaa euroa. Tuomiokirkkoseurakunnan uudet tilat keskusteluttavat.

Kuopion seurakuntien krematorio on rakennettu vuonna 1985. Tuolloin tuhkausmäärät olivat vielä varsin pieniä. Vuonna 2018 tuhkauksia oli jo 1302 vuodessa, ja määrä on kasvanut koko ajan tasaisesti.

Nykyisillä määrillä krematorion kapasiteetti alkaa tulla vastaan. Toukokuussa 2019 tuhkausaikoja voitiin antaa vasta 3-4 viikon päähän. Krematoriota ei ole suunniteltu näin suurelle käytölle, ja tilat ovat epäkäytännölliset.

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristöpalvelut on ottanut kantaa krematorion hiukkaspäästöihin. Nykyisellään uunista aiheutuu ympäristöön luvanvastaista hiukkas- ja elohopeakuormitusta. Ympäristöpalvelut arvioi kuitenkin, että tästä aiheutuva ympäristön pilaantumisen riski ei ole kovin suuri.

Toiminnan yhteiskunnallisen tärkeyden vuoksi ympäristöpalvelut katsoo, että seurakuntien esittämä suunnitelma ja aikataulu nykyisen krematoriouunin varustamisesta savukaasupuhdistimella on riittävä. Savukaasupuhdistin tulee olla käyttökunnossa viimeistään 31.12.2020.

Ympäristödiplomi koetaan tärkeänä

Useat seurakunnat ovat järjestäneet toimintansa niin, että ne ovat voineet hankkia ympäristödiplomin. Yhteisessä kirkkoneuvostossa asia on ollut esillä Männistön seurakunnan aloitteesta. Myös yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Kumpusalo on tehnyt ympäristödiplomin hankkimisesta aloitteen.

Jotta ympäristödiplomi voidaan saada, pitää krematorion toiminta järjestää ympäristöluvan mukaiseksi. Ympäristöarvoja pidetään nykyään erittäin tärkeinä. Kirkossa asia on vahvasti esillä muun muassa hiilineutraali kirkko -ilmasto-ohjelmassa.

Krematorion laajennus

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää syksyllä yhteiselle kirkkovaltuustolle vaihtoehdon, jonka kustannusarvio on 3,9 milj. €. Takaisinmaksuaika on noin 15 vuotta, jos toinen uuni otetaan käyttöön.

Hinnoittelussa kuopiolaisten ja Kuopion seurakuntayhtymän jäsenten tuhkaushinta on alempi kuin muualta tulevien vainajien. Muualta tulevien hinta on takaisinmaksulaskelmassa noin 1,5 kertaa suurempi, mikä on yleinen käytäntö Suomen krematorioissa. Tällä hinnoittelurakenteella kuopiolaiset ja Kuopion seurakuntayhtymän jäsenet osallistuvat suhteessa pienemmällä panoksella investoinnin maksamiseen.

Valittu vaihtoehto on toteutukseltaan selkein ja laadukkain. Kaikki tarvittavat tilat voidaan sijoittaa uuteen rakennukseen logistisesti, teknisesti ja toiminnallisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tuhkaustoiminta ei keskeydy ja tuhkauskapasiteetti pystytään vähintään kaksinkertaistamaan.

Keskusseurakuntatalo myydään

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 11.6. kokouksessaan esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että hyväksytään Lehto Asunnot Oy:n ostotarjous 603 €/kem2 Suokadun myytävästä rakennusoikeudesta.

Lisäksi ryhdytään valmistelemaan tontin kaavamuutosta ja esisopimusta Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ja Lehto Asunnot Oy:n kanssa. Päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Seurakuntayhtymällä on omistuksessaan varsin suuri kiinteistökanta. Kiinteistöjen lukumäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 2005 alkaneiden seurakuntaliitosten seurauksena. Seurakuntayhtymällä on tällä hetkellä 17 kirkkoa, 17 seurakuntataloa, 6 kappelia ja 4 leirikeskusta. Yhteensä näiden kiinteistöjen pinta-ala on noin 43 500 m².

Seurakuntayhtymällä on myös erittäin suuri peruskorjausvelka. Vuosille 2020 – 2030 laaditun investointisuunnitelman mukaan suunnittelukaudella on tarvetta 39,2 miljoonan euron investointeihin, joista lähes kaikki ovat peruskorjausinvestointeja.

Ostotarjous tuli antaa kaavamuutoksen jälkeen tontille muodostuvasta rakennusoikeudesta. Rakennukset ja rakennelmat siirtyvät kaupan yhteydessä ostajalle purkukuntoisena. Vaihtoehto edellyttää nykyisen rakennuskannan purkamista, mutta kaavoitukseen tulee laatia myös säilyttävä vaihtoehto.

Ostotarjouksia tuli kuusi kappaletta. Ostotarjouksen jättivät YIT Suomi Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Peab Oy, NCC Suomi Oy ja Lehto Asunnot Oy. 

Tuomiokirkkoseurakunnalle kolme vaihtoehtoa


Keskusseurakuntatalosta luopuminen edellyttää ratkaisua tuomiokirkkoseurakunnan tulevista tiloista. Tuomiokirkkoseurakunnalle on olemassa useita tilavaihtoehtoja, joista tehdään päätöksiä syksyllä 2019.

Jatkovalmisteluun tuomiokirkkoseurakunnan toimitiloiksi etenee kolme vaihtoehtoa.

Maakuntatalo (Metsäkeskus)

Kiinteistö Oy Kuopion Maakuntatalo, joka sijaitsee entisen Metsäkeskuksen osoitteessa Piispankatu 12. Tilat sijoittuisivat ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Kolmas kerros jäisi rakennusliikkeen omistukseen.

Taloon voisi sijoittua myös hallinnollisia tiloja. Kolmannen kerroksen ostolla tilojen käytettävyys paranisi huomattavasti.

Rakennusliike Salminen Oy on tehnyt tiloista ja rakentamisesta tarjouksen, jonka hinta on 3,8 milj. €. Tilojen kokonaispinta-ala olisi noin 736 m².

Vanha Pappila ja uudisrakennus

Vanha Pappila osoitteessa Kuninkaankatu 12 ja tontille rakennettava uudisrakennus. Vanha Pappila peruskorjattaisiin toimistokäyttöön Museoviraston valvonnassa. Lisäksi tontille rakennettaisiin uudisrakennus, johon sijoittuisivat tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistilat.

Uudisrakennuksen pinta-ala olisi noin 457 brm². Uudisrakentamiseen kaavoittaja suhtautuu myönteisesti. Hanke edellyttää kaavamuutosta ja kaavahankkeeseen on varattava noin 3-4 vuotta. Museovirasto on tietoinen hankkeesta ja heidän kanssaan on käyty alustavia keskusteluja. Rakennuksen tulee olla puurakenteinen. Swego Oy:n kanssa on tehty yhteistyössä tavoitehintalaskelmat. Vanhan Pappilan peruskorjauksen hinta on 1,5 milj. € ja uudisrakennuksen hinta on 2,4 milj. €, eli yhteensä 3,9 milj. €.

Vanha Pappila ja krypta

Vanha Pappila, joka peruskorjattaisiin niin kuin vaihtoehdossa kaksi. Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistilat sijoittuisivat tuomiokirkon läheisyyteen Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmaan rakennettavaan Kryptaan. Kryptan pinta-ala olisi noin 603 brm².

Kryptan rakentamisesta on keskusteltu kaavoittajan kanssa ja he suhtautuvat asiaan myönteisesti, mutta hanke vaatii kaavamuutoksen, jossa menee aikaa 3-4 vuotta. Museovirasto suhtautuu hankkeeseen myönteisesti. Swego Oy:n kanssa on tehty yhteistyössä tavoitehintalaskelmat. Vanhan Pappilan peruskorjauksen hinta on 1,5 milj. € ja Kryptan hinta on 4,7 milj. €. Yhteensä vaihtoehdon 3 hinta on 6,2 milj. €.