Henkilö liikuttaa ruumisarkkua säilytyskaapissa, jossa arkkuja kolmella hyllyllä.
Krematoriorakennuksessa on myös vainajien säilytystila. Kuva: Tuija Hyttinen

Uusi krematorio toimii vihdoin viimein

Kuopion uusi krematorio saatiin toimimaan maaliskuun puolivälissä, kaksi vuotta ennakoitua myöhemmin.

Kuopion uusi krematorio saatiin toimimaan maaliskuun puolivälissä, kaksi vuotta ennakoitua myöhemmin.

Nyt krematoriossa onnistuu nykyaikainen tuhkaus ympäristövastuullisesti. Krematorion – ennen kaikkea tuhkausuunin ja suodatinjärjestelmän – käyttöönotto viivästyi tekniikan takkuilun ja rakenneosien pulan takia.

”Tämä kevät on ollut uuden opettelua”, puistopäällikkö Juha Moilanen sanoo.

Maalis-toukokuussa Kuopion krematoriossa tuhkattiin 120 vainajaa. Puolet tuhkataan uudessa uunissa, puolet vanhassa. Vanha krematorio sijaitsee siunauskappelin yhteydessä.

Vanha, vuonna 2014 valmistunut uuni on tullut tiensä päähän ja on käytössä vuoden 2025 loppuun asti, jolloin sen ympäristölupa päättyy. Uudessa krematoriossa on tilaa toiselle uunille.

”Ehkä vuonna 2026 pääsemme tekemään toisen uunin. Se on yli miljoonan euron hankinta”, Moilanen sanoo.

Tuhkauksen suosio kasvaa koko ajan. Kuopiossa tuhkataan vainajia viitenä päivänä viikossa, ja tuhkausajat ulottuvat kuukauden päähän.

Nykytekniikka käytössä

Uusi krematorio toimii nykyaikaisella tekniikalla käyttövoimanaan nestekaasu. Tietotekniikka kertoo mm. uunin polttolämpötilan raja-arvot, joita krematorionhoitajat tarkkailevat. Krematoriota hoitaa kolme henkilöä, ja tehtäviin koulutetaan kaksi osaajaa nykyisestä henkilöstöstä.

”Uuden uunin myötä henkilökunnallamme pitää olla yhä enemmän teknistä tietämystä, jotta osaamme itse hoitaa pieniä vikoja.”

Uuden opetteluun on alussa mahtunut monenlaista vian etsintää: lämpötilat eivät nousseet riittävästi, lauhduttimien moottorit ovat olleet rikki, ja sähkövikoja on ilmennyt yllättäen.

Suurin osa krematoriosta on tuhkausprosessiin tarvittavia tiloja. Tilaa vaatii etenkin suodatusjärjestelmä. Suodatin puhdistaa tuhkauksesta elohopean, hiukkaset ja muut ympäristölle haitalliset aineet.

”Kaasut on pakko jäähdyttää. Prosessissa syntyy paljon lämpöä, josta osan käytämme veden sekä krematorion ja toimistotilojemme lämmitykseen. Loput päästetään piipusta pihalle”, Juha Moilanen kertoo.

Krematoriorakennuksessa on myös jäähyväistila, jossa tällä hetkellä luovutetaan vainajan uurna omaisille. Uurna voidaan luovuttaa myös läheisessä siunauskappelissa.

Tuhkaukset Kuopiossa

Vuonna 2023 Kuopion krematoriossa tuhkattiin 1 730 vainajaa.

Kuopion hautausmailla hautauksista 58 % on tuhkahautauksia, keskustan isolla hautausmaalla jopa 75 %.

Kuopion krematorio palvelee koko Pohjois-Savoa ja lähialueitakin. Etusijalla ovat Kuopion seurakuntien vainajat, joita on vajaa puolet.

Viime vuonna uurnia lähti Kuopiosta 60 paikkakunnalle.

Kuopion krematorio sijaitsee Siunauskappelintiellä.