Hauta-arkun päällä on punavalkoinen kukkalaite
Kuva: Tuija Hyttinen

Mitä käytännön asioita täytyy tietää läheisen kuoltua – uusi opas neuvoo

Suomi.fi-sivuston uusi opas ohjaa läpi läheisen kuoleman jälkeisen byrokratiaviidakon. Kirkkohallitus on ollut mukana yhteistyössä.

Elämä arpoo joskus eteemme vaikeita tilanteita. Niistä läheisen kuolema on varmasti raskaimpia. Surun keskellä on asioitava lukuisten tahojen kanssa ja tehtävä isoja päätöksiä aikana, jolloin voimia on kaikkein vähiten. 

Suomi.fi:n uusi Läheisen kuolema -opas ohjaa ihmisiä eteenpäin askel kerrallaan. Oppaan sisällön tuottamiseen on osallistunut laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita toimijoita.  Kirkkohallitus on yksi oppaan sisällöntuottajista. Opas on verkossa.

Vastauksia monenlaisiin kysymyksiin

Oppaan alussa esitetään muutama kartoittava kysymys, joiden avulla oppaan sisältö vastaa tarkemmin henkilön tilanteeseen.

Mitä tapahtuu läheiseni kuoltua? Millaisia asiakirjoja tarvitsen asioiden hoitamisesta varten?  Mitä pitää tehdä, jos läheinen kuolee ulkomailla tai hän on toisen maan kansalainen? Mille tahoille minun pitää ilmoittaa kuolemasta itse? Miten hautajaiset järjestetään? Miten hoidan vainajan pankkitilit, laskut, postit, sopimukset ja sosiaalisen median tilit? Miten järjestän perunkirjoituksen ja perinnönjaon?  Miten haen perhe-eläkettä, vakuutuskorvauksia ja tukia? Esimerkiksi näihin kysymyksiin oppaassa vastataan.

 ”Kirkko on ollut mukana ohjeen laadinnassa osana laajaa yhteistyöverkostoa. On ollut hienoa huomata, kuinka monet näkevät läheisensä menettäneen henkilön tukemisen ja auttamisen tärkeäksi tehtäväksi. Kuolemantapauksen yhteydessä läheisensä menettänyt ja kirkon eri toiminnot sekä työntekijät kohtaavat useita kertoja. Tarjoamme tukea ja käytännön asioita: keskusteluapua sitä kaipaaville, hautapaikka, hautajaisjärjestelyt, mahdollinen siunaustilaisuus, muistotilaisuus, haudan hoito – tässä oppaassa on kerätty yhteen paljon hyvää tukea haastavaan tilanteeseen”, toteaa rekisterijohtaja Tuomo Kahenvirta Kirkkohallituksesta.

Parhaat asiantuntijat antavat neuvoja

Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut oppaan yhteistyössä laajan asiantuntija- ja viranomaisjoukon kanssa. Suunnittelussa on hyödynnetty parhaiden asiantuntijoiden tietoa sekä kokemusta kysymyksistä, jotka ovat ihmiselle läheisen kuoleman jälkeen keskeisimpiä.  Yhteistyössä ovat mukana Asianajajaliitto, Digi- ja väestötietovirasto, Eläketurvakeskus, Kela, Kirkkohallitus, Maanmittauslaitos, Nuoret Lesket ry, Oikeusministeriö, Poliisi, Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry, Surevan kohtaaminen -toiminta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Ulkoministeriö, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE ja Verohallinto.