Lähikuva vakaumustahtolomakkeesta, jota ollaan täyttämässä kynällä
Kuva: Kirkon viestintä

Vakaumustahto on uusi työkalu hoivapalveluissa

Vakaumustahto-lomake tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa.

Suomi on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Ihmisillä on erilaisia kulttuurisia ja vakaumuksellisia taustoja, asenteita ja arvoja. Sote-alalla tarvitaan uskontolukutaitoa ja konkreettisia työkaluja erilaisten vakaumusten kohtaamiseen ja ymmärtämiseen. Vakaumustahto-lomake on uusi työkalu, joka tarjoaa välineen oman vakaumuksen ilmaisemiseen hoivapalveluissa. 

Lomake tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia

”Vakaumustahto on kuin hoitotahto, mutta vakaumuksen näkökulmasta. Se tarjoaa konkreettisen keinon ilmaista ja säilyttää oma vakaumus hoivapalveluissa. Lomake on täysin vapaaehtoinen ja tarkoitettu kaikille, joille vakaumus on tärkeä osa hyvinvointia”, kertoo Vakaumustahto-lomakkeen kehittänyt oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija Tiina Kuopanportti.

Vakaumustahto-lomake on kehitetty yhteistyössä USKOT-foorumin kanssa. Se on kuutta uskontokuntaa edustava uskontojen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö.

”Työmme tavoitteena on edistää uskontojen yhdenvertaisuutta. Meillä kaikilla on erilaisia identiteettejä – olivat ne uskonnollisia tai eivät – ja meillä on oikeus tuoda ne näkyväksi. On tärkeää, että erilaisista uskonnoista ja vakaumuksista uskalletaan puhua erilaisten todellisuuksien ymmärtämiseksi”, sanoo USKOT-foorumin toiminnanjohtaja Katri Kuusikallio.

Lomake on täysin vapaaehtoinen.

Asiassa on konsultoitu myös uskonnottomien ihmisoikeus- ja kulttuurijärjestöä Vapaa-ajattelijain liittoa.

”Ihmisiä tulee kohdella yksilöllisesti niin, että yhdenvertaisuus uskonnosta tai vakaumuksesta riippumatta toteutuu. On tärkeää, että uskonnottomat ja ei-uskonnolliset ihmiset, joiden elämään ei uskonnonharjoitus ole kuulunut, eivät joudu esimerkiksi hoivakodeissa tai sairaaloissakaan osallistumaan uskonnollisiin tilaisuuksiin”, sanoo Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Esa Ylikoski

Vakaumus on merkittävä voimavara elämän muutostilanteissa

Hoivapalveluissa potilaan vakaumus jää usein huomiotta, vaikka potilaan oikeuksia koskevassa laissa sekä sosiaalihuoltolaissa korostetaan sen kunnioittamista. 

”Jokainen etsii elämän peruskysymyksiin vastauksia oman vakaumuksensa puitteissa. Vakaumus on merkittävä voimavara elämän muutostilanteissa, vakavassa sairaudessa tai kuoleman läheisyydessä. Vakaumuksen mukainen henkinen ja hengellinen tuki vahvistaa toivoa”, toteaa asiantuntija, TtT, sairaalapappi Virpi Sipola Kirkkohallituksesta. 

Hoito voidaan toteuttaa henkilön arvoja ja vakaumusta kunnioittaen.

Vakaumustahto mahdollistaa yksilön vakaumuksen tukemisen etukäteen ilmaistujen tietojen pohjalta. Hoito voidaan toteuttaa henkilön arvoja ja vakaumusta kunnioittaen. Täytetty lomake kannattaa säilyttää paikassa, josta se löytyy tarvittaessa.

Lomake on ladattavissa uskot.fi-sivustolta.