Kaksi ihmistä pöydän ääressä, toisella diakoniatyöntekijän virkapaita, hän kirjoittaa paperiin.
Kuva: Diakonia-ammattikorkeakoulu

Uusi koulutusmalli liikkuu Itä-Suomessa opiskelijoiden mukaan

Ensi syksystä alkaen Diakonia-ammattikorkeakoulu vie Itä-Suomessa kirkon alojen ja sosiaali- ja terveysalan opintojaan eri paikkakunnille.

Mikä on DiakHub Itä-Suomi?

”Se on aikaisempaa liikkuvampi koulutusmalli. Emme enää rajaa toimintaamme vain Itä-Suomen kampuksellemme Pieksämäelle, vaan viemme koulutusta ja palvelujamme sinne, missä kulloinkin on tarvetta Itä- ja Keski-Suomessa. Koulu siis liikkuu alueen tarpeiden mukaan. Samalla voi tiivistyä yhteistyö alueen työelämätoimijoiden kanssa esimerkiksi hankkeina ja täydennyskoulutuksena. Myös opiskelijoiden opinnäytetyöt, oppimistehtävät ja harjoittelut voivat hyödyttää näiden paikkakuntien toimijoita”, kertoo Diakonia-ammattikorkeakoulun vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala.

Missä koulutusta tarjotaan?

”Uuden mallin pilottina alkavat tänä syksynä sairaanhoitaja-diakonissakoulutus Joensuussa ja sairaanhoitajakoulutus Pieksämäellä. Niissä teoriaopinnot tehdään ryhmille yhteisesti verkossa ja lähiopetukset noilla paikkakunnilla. Seuraavina koulutuksina toteutettaneen diakoniaan ja kirkon nuorisotyöhön pätevöittävät sosionomikoulutukset Jyväskylässä ja varhaiskasvatuksen sosionomiopinnot Varkaudessa.”

Sosiaali- ja terveysalalla on työvoimapula myös idässä. Myös kirkon piiristä tulee viestiä, että avoinna oleviin virkoihin ei saada hakijoita.

Mikä on koulutustarve alueellanne?

”Sosiaali- ja terveysalalla on kaikkialla työvoimapula, myös idässä. Hoitoalan työtaistelut ovat heijastuneet alan koulutuksen vetovoimaan. Myös kirkon piiristä tulee viestiä, että avoinna oleviin virkoihin ei saada hakijoita. Itä- ja Keski-Suomen koulutus- ja työvoimatarpeita on mietitty yhdessä mm. kaupunkien, hyvinvointialueiden ja hiippakuntien kanssa. Esimerkiksi Varkaudessa ennakoimme varhaiskasvatuksen sosionomien tarvetta, ja uudella koulutusmallilla pyritään turvaamaan myös tulevaisuuden diakoniatyöntekijät ja kirkon nuorisotyöntekijät.”

Miten kirkon alan opiskelijat työllistyvät?

”Kirkon alan koulutuksistamme saa aina kaksoiskelpoisuuden, ja opiskelijoilla on laajat mahdollisuudet työllistyä. Valtaosa kirkollisen koulutuksen saaneista työllistyy yhteiskunnan tehtäviin. Kirkko joutuukin yhä enemmän kilpailemaan työntekijöistä.”

Yhteishaku syksyllä 2023 alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin korkeakouluopintoihin on 15.–30.3.2023.