Lapset ja nuoret ovat päässeet Lähetysseuran tuella purkamaan järisyttävien uutisten ja kuvien tai pelottavien tilanteiden aiheuttamia tunteita ja ajatuksia. Kuva: Sari-Johanna Kuittilo

Millaista on koulunkäynti sodan keskellä?

Lähetysseuran kummikoulut Betlehemissä ja Ramallahissa toimivat, vaikka ympärillä taistellaan väkivaltaisesti.

Gazan sodan alettua Suomen Lähetysseuran kummikoulujen opetusta järjestettiin aluksi etäyhteyksin, mutta nyt nämä Palestiinan Länsirannalla sijaitsevat koulut ovat palanneet pääosin lähiopetukseen.

”Koulumme ovat niitä harvoja oppilaitoksia, jotka eivät ole lyhentäneet koulupäivien pituutta”, kertoo Pyhän maan kirkon apulaiskoulutoimenjohtaja Eva Azar.

Joistain kylistä ei kuitenkaan ole mahdollista tulla kouluihin tiesulkujen vuoksi. Myös osalla opettajista ei ole pääsyä työpaikoilleen ja osa joutuu käyttämään pitkiä kiertoreittejä.

Meidän pitää varoa, että oppilaamme eivät joudu keskelle mielenosoituksia.

Väkivaltaisuudet Israelin armeijan, siirtokuntalaisten ja palestiinalaisten välillä ovat kiihtyneet Länsirannalla Gazan sodan myötä. Koulujen on tarkkailtava koko ajan turvallisuustilannetta ja joustettava esimerkiksi aikataulujen suhteen.

”Meidän pitää varoa, että oppilaamme eivät joudu esimerkiksi keskelle mielenosoituksia, kun he lähtevät koulusta”, selittää Beit Sahourin koulun rehtori Georgette Hazboun Rabadi.

Hän ja muut kummikoulujen rehtorit huomauttavat, että paluu rutiineihin ja normaalien opintojen pariin on tärkeää lasten hyvinvoinnin kannalta.

Perheiden tulot loppuivat yhtäkkiä

”Tämä on yksi surullisimpia aikoja, joita olemme kohdanneet. Ei meillä ole koskaan ollut helppoa, mutta nyt voimme vain rukoilla, että tilanne helpottaisi”, huokaa apulaiskoulutoimenjohtaja Azar.

Tiukat liikkumisrajoitukset estävät Länsirannalta tulevien työntekijöiden pääsyn työpaikoilleen Israelin puolelle. Turistivirratkin tyrehtyivät nopeasti, kun Gazan alueen konflikti leimahti liekkeihin. Tällä on iso vaikutus esimerkiksi turismista elävällä Betlehemin seudulla.

”Monet saavat vain vaivoin tarjottua ruokaa lapsilleen tai maksettua vuokransa. Koulumaksujen maksaminen on vanhemmille vaikeaa”, Azar ja Lähetysseuran kolmen kummikoulun rehtorit kertovat perheiden tilanteesta Länsirannalla.

Lähetysseura tukee näissä kristillisissä kouluissa noin 200 lapsen koulumaksuja, nuorten johtajuuskoulutusta, erityisopetusta ja henkilökunnan hyvinvointia. Koulujen oppilaista keskimäärin puolet on muslimeja ja puolet kristittyjä.

Koulumaksujen maksaminen on vanhemmille vaikeaa.

Gazan sodan vaikutusten vuoksi Lähetysseura myönsi Pyhän maan kirkon diakoniatyöhön lisärahoitusta, jolla voidaan tukea perheitä myös koulumaksuissa. Osa lisätuesta käytetään koulujen työntekijöiden ja oppilaiden henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Kuopion hiippakunta on ollut tämän lisärahoituksen keräämisessä. Keräys Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon diakoniatyölle on edelleen menossa.

Kirjoittaja on Suomen Lähetysseuran viestijä Lähi-idän alueella.

Lähetystyötä Kuopiosta käsin

Kuopion seurakunnat tukee eri lähetysjärjestöjen työtä ympäri maailmaa.

Lähetysseuran kummikoulujen työtä tukevat Kallaveden, Alavan ja Puijon seurakunnat. Lisäksi tuetaan Jerusalemissa Felm-keskusta, josta käsin tehdään diakonia-, kriisi- ja sielunhoitotyötä uskonnolliselta ja etniseltä taustaltaan erilaisten ihmisten parissa.

Lisätietoja Kuopion ev.lut. seurakuntien tukemasta työstä maailmalla saat kirkoista, seurakuntien työntekijöiltä sekä Kuopion ev.lut. seurakuntien verkkosivuilta.

Piispa Jari Jolkkosen vetoomus diakoniakeräykseen osallistumiseksi Gazan sodasta kärsivien auttamiseksi (8.11.2023)