Useita muovikasseja täynnä ruokaa
Kuva: Tuija Hyttinen

Ruoka-apua koronatilanteen kurittamille lapsiperheille ja opiskelijoille

Koronavirustilanne on nopeasti heikentänyt useiden perheiden rnrnja opiskelijoiden taloutta. Eri toimijoiden yhteistyönä on rnrnkäynnistetty ruoka-apua helpottamaan akuuttia tilannetta.

Jotta perheet saisivat apua kaikkein akuuteimmassa tilanteessa, neljä nimettömänä pysyvää kuopiolaista suuryritystä on yhdistänyt voimansa Eläköön Kuopio -hengessä: jokainen yritys on lahjoittanut 10.000 euroa tilanteen helpottamiseksi. Kaikkiaan 40.000 euroa jaetaan välittömästi ruoka-apuna suoraan apua tarvitseville kuopiolaisille lapsiperheille. 

Yhteinen ponnistus 

Käytännön toteutus on vaatinut usean eri tahon yhteistyön, joka saatiin liikkeelle parissa päivässä. Kuopion evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyö vastaa avun koordinoinnista ja ohjaa avun sitä tarvitseville. Yhteiseen ponnistukseen osallistuvat myös Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Pohjois-Savon Martat. Martat suunnittelivat nopeasti ruokakassien sisällön lapsiperheille sopiviksi ja käytännön työn kassien kokoamiseksi tekivät opiskelijat. Kuljetukset apua tarvitseville hoitaa Kuopion seurakuntien diakoniatyö. 

Lahjoituksen avulla ruoka-apua saavat jopa sadat kuopiolaiset perheet lähiviikkojen aikana. Apua tarvitsevia lapsiperheitä kannustetaan olemaan yhteydessä oman alueensa diakoniatyöhön. 

Iloa ja tulevaisuudenuskoa 

Yritysten toiveena on, että apu toisi iloa, hyvinvointia ja tulevaisuudenuskoa sekä vanhemmille että lapsille. 

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen on iloinen ja kiitollinen yhteisestä auttamishalusta. Se, että kannetaan yhdessä vastuuta heikoimmassa asemassa olevista, luo uskoa tulevaan. Yritysten yhteinen ponnistelu järjestöjen, seurakuntien, kaupungin ja muiden toimijoiden rinnalla on Pirhosen mukaan osoitus välittämisestä. 

”Pienikin apu tai vaikkapa puhelinsoitto lähimmäiselle auttaa meidät vaikeiden aikojen yli ja tuo hyvää mieltä ja merkitystä myös auttajan elämään”, kaupunginjohtaja muistuttaa. 

Ostokortteja opiskelijoille  

Koronaepidemian vuoksi taloudellisessa ahdingossa olevia Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen opiskelijoita autettiin Kuopiossa ja Joensuussa.  Apu toteutettiin hankkimalla lahjoitusvaroin ostokortteja, joilla opiskelijat voivat ostaa kaupasta ruokaa välittömään tarpeeseen. 

Itä-Suomen yliopisto, Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulut, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta sekä Savotta- ja Poka-opiskelijakunnat lahjoittivat yhteensä 140 ostokorttia jaettavaksi erityisessä tuen tarpeessa oleville opiskelijoille. Ostokorttien hankinta ja jakelu toteutettiin Kuopion ja Joensuun ev.lut. seurakuntien oppilaitostyön ja diakoniatyön kautta.  

Mahdollisesta opiskelijoiden ruoka-avun jatkosta tiedotetaan myöhemmin. 

Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot: kuopionseurakunnat.fi