Artikkeli Kirkko ja koti -lehdestä vuodelta 1996
Kirkko ja koti 26.4.1996.

Kuopion diakoniatyö oli kärkijoukoissa aloittamassa ruokapankkitoimintaa

Arkistojen aarteet eli Kirkko ja koti -lehden vanhat artikkelit tietävät kertoa, että Kuopiossa käynnistyi ev.lut. diakoniatyön ruokapankki vuonna 1996.

Aikoinaan entinen diakoniajohtaja Heikki Eitakari vaati kirkkoa käyttämään pahan päivän varansakin ihmisten auttamiseen Pyhän Laurentiuksen hengessä: kun Rooma vaati kirkon aarteita valtiolle, Laurentius toi foorumille köyhät, rammat, sairaat, vanhukset ja nälkiintyneet kerjäläiset. Siinä oli kirkon kalleudet.

Ruokapankki aloitti Kuopiossa vuonna 1996, edelläkävijän Tampereen jälkeen. Taustalla olivat ulkomaiset esikuvat ja tuore EU:n jäsenyys. Suomi pääsi EU:n ruoka-avun piiriin ja apu jaettiin tuolloin seurakuntien ja eri järjestöjen kautta. 

Ruuan jakamisella oli Kuopion diakoniassa jo perinteitä, sillä vuonna 1993 oli organisoitu työttömien ruokailua lahjoituselintarvikkeiden turvin ja omien työntekijöiden panoksella.

Ruokapankki vaati useita työntekijöitä, ruokavaraston sekä ajoneuvoja elintarvikkeiden kuljettamiseen ja keräämiseen lahjoittajilta. Ruokapankin taru loppui, kun diakonian resurssit haluttiin käyttää 2000-luvun alussa tehokkaammin.