Nainen pitää kasteemekkoon puettua vauvaa sylissään, vauvan pään päällä papin käsi, taustalla kaksi aikuista.
Kuva: Hannu Jukola

Kummi pitää yhteyttä ja välittää kristillisiä arvoja

Kummin tehtävä on monelle arvokas lahja lapsen vanhemmilta. Tuoreen tutkimuksen mukaan kummiudessa on tärkeää yhteinen aika ja kristillisen perinteen välittäminen.

Kaste ja kummiksi tuleminen on monelle maailman tärkein tapahtuma, ja siihen suhtaudutaan vastuullisesti. Moni pitää näitä arvokkaina lahjoina vanhemmilta. Kummiudessa suomalaisille on tärkeää ajan antaminen ja yhteinen tekeminen, kertoo tuore kirkon tutkimus.  

Kummisuhteeseen kuuluvat merkki- ja juhlapäivinä muistaminen, lahjojen antaminen sekä muu yhteydenpito niin kummilapseen, kummiin kuin näiden perheisiin. Suhteeseen sisältyvät niin ikään auttaminen, tukeminen ja hoitaminen. Kummiuteen liittyy myös hengellinen ulottuvuus, joka ilmenee esirukouksena ja kristillisen perinteen välittämisenä. 

Kummilta odotettiin selkää kytköstä kristillisyyteen. Moni oli huolissaan tämän elementin katoamisesta.

Kummien ja kummilasten odotukset liittyivät juuri yhteydenpitoon ja yhdessäoloon sekä toisen mielessä pitämiseen ja elämäntapahtumien muistamiseen. Myös ystävyyttä, tukea, esirukousta ja valmiutta keskustella uskontoon liittyvistä teemoista toivottiin. Kummilapsen toivottiin suhtautuvan uskoon ja kirkkoon myönteisesti sekä omaksuvan kristilliset tavat ja arvot. Kummilta odotettiin selkää kytköstä kristillisyyteen. Moni oli huolissaan tämän elementin katoamisesta. 

Vanhemmat korostivat lapsensa kastamista omana tahtonaan ja valintanaan, jolla he halusivat lapsen elämään yhteisön ja kristillisten arvojen tuomaa turvaa. Kaste mahdollisti sen, että lapsi kykenee myöhemmin tekemään omat uskonnolliset valintansa riittäviin tietoihin ja omiin kokemuksiin perustaen. Kasteella nähtiin olevan vaikutusta lapsen elämään hänen myöhemmistä valinnoistaan huolimatta. 

Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisemassa Maarit Hytösen verkkojulkaisussa ”Maailman tärkein tapahtuma” – Suomalaisten käsityksiä kasteesta ja kummiudesta kuvataan tämän päivän ihmisten ajatuksia kasteesta ja kummiuden toteutumisesta käytännössä. Tutkimus perustuu vuonna 2018 kerättyyn kirjeaineistoon.  

Kristillisen perinteen välittämisen uusille sukupolville kyseenalaistavat herkimmin ne, joille sillä ei ole omakohtaista merkitystä. Joillekin kaste ei merkinnyt mitään uskon puutteen tai kirkosta eroamisen vuoksi.