Lapsia ja aikuisia, etualalla matala pöytä ja keltaisia jakkaroita.
Mielitilassa järjestetään toimintaa eri-ikäisille. Kuva: Tuija Hyttinen

Kauppakeskukseen tehdään yhdessä hyvinvoinnin tila

Kuopiolaiseen kauppakeskus Matkukseen avattiin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Mielitila, jossa ollaan ja työskennellään mielen hyvinvoinnin tueksi.

Miksi Mielitila on olemassa ja kenelle se on?

”Mielitila on kauppakeskuksessamme tila, jossa paikalliset toimijat voivat ilmaiseksi järjestää toimintaa ja samalla kertoa palveluistaan. Kauppakeskus kokoaa erilaisia ihmisiä, kuten savolaisia, maahanmuuttajia, lapsiperheitä ja nuoria. Mielitila on kaikkien paikka. Matkuksessa käy vuosittain kolme miljoonaa ihmistä. Haluamme saattaa asiakkaat ja eri toimijat yhteen ja toimia yrityksenä erityisesti tänä vuonna mielen hyvinvoinnin eteen”, kertoo kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

Ketkä Mielitilassa toimivat?

”Meillä on ollut Kuopion kaupungilta eri toimijoita, kuten erityisryhmien liikuntaa ja kulttuurikahvila. Keväällä viikoittain toimintaa tarjoavat Perheentalo, Nuokkari, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Kallaveden seurakunta. Teemapäivissä ovat olleet mukana mm. Tukipilari eri järjestöineen ja Kennelliiton Lukukoirat. Mielitila on matalan kynnyksen paikka, joka tulee jäämään Matkuksen pysyväksi toiminnaksi.

Lukujärjestyksestä varataan aika ja pyrimme tarjoamaan aikoja reilusti monille toimijoille. Parhaimmillaan järjestöt löytävät synergiaa ja yhteistyötä Mielitilassa toimiessaan. Teemme tiivistä yhteistyötä myös pohjoissavolaisen Mieliteko-hankkeen kanssa. Jokamielenoikeus.fi-sivullemme kokoamme vinkkejä ja linkkejä avun ja tuen palveluista.”

Miten Mielitilassa on huomioitu nuoret?

”Kauppakeskuksessamme on paljon nuoria, ja ympäristö itsessään on turvallinen tila viettää aikaa. Nuokkari kerää lähialueen nuoria yhteen. Meillä on myös töissä paljon nuoria aikuisia, ja haluamme pitää huolta heidänkin hyvinvoinnistaan. Pääyhteistyökumppanimme CupOfTherapyn kanssa on tehty mm. podcasteja nuorten aikuisten jaksamisen tueksi. Mielitila on nuorille viesti siitä, että on ihan okei tuntea erilaisia tunteita ja olla väsynyt.”