Maaningan kirkon kirkkosali
Linjauksen mukaan Maaningan kirkon nykyiseen kirkkosaliin ei tehdä muutoksia. Kuva: Juhani Koskell

Kallaveden seurakuntaan kuuluvan Maaningan tilatarpeet selvitetään 

Kuopion ev.lut. seurakunnat selvittää parhaillaan Kallaveden seurakunnan Maaningan alueen toiminnan tilatarpeita. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden aikana.

Tarkastelussa on, mitä tilatarpeita tulevaisuudessa on niin seurakunnalla kuin tilojen käyttäjillä ja erilaisella toiminnalla. Vasta selvityksen jälkeen päätetään, miten hanketta lähdetään viemään eteenpäin kohti hankesuunnittelua ja eri vaihtoehtojen puntarointia.  

Selvitystä työstetään työryhmässä, joka on kokoontunut kahdesti tänä keväänä. Ryhmä on linjannut, että Maaningan kirkon nykyiseen kirkkosaliin ei tehdä muutoksia ja nykyiset seurakunnan toiminnat säilyisivät. Tavoitteena ovat myös kustannussäästöt sekä tilojen monikäyttöisyys ja myöhempi muunneltavuus.  

Tilojen suunnittelussa kuullaan työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Myös työryhmässä on edustettuna laajasti tilojen käyttäjiä ja seurakunnan henkilökuntaa. Työryhmää ohjaavat Swecon rakennussuunnittelun asiantuntijat. 

Tilojen suunnittelussa kuullaan työntekijöitä ja seurakuntalaisia.

”Selvitys on vielä kesken. Seurakuntalaisille järjestetään hankkeesta keskustelutilaisuus kesäkuun aikana, ja he voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä”, kertoo yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Kallaveden seurakunnan kirkkoherra Matti Pentikäinen

”Selvitysvaiheiden jälkeen seurakuntaneuvosto antaa asiasta lausuntonsa, minkä jälkeen asian aikanaan päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Tämän jälkeen asia etenee Kuopion hiippakunnan tuomiokapituliin ja lopuksi kirkkohallitukseen”, Pentikäinen valottaa päätöksenteon vaiheita.