Luottamushenkilö Pekka Niiranen

Kummeja voi erityisestä syystä lisätä vielä aikuisellekin

Kummilla on kirkossa erityinen tehtävä, sillä hän on kasteen todistaja, kastettavan avustaja ja kastetun mukana kulkija.

Kummi kulkee kastetun vierellä, tukee hänen kristillistä kasvuaan ja rukoilee hänen puolestaan. Kummiudessa on kyse kutsumuksesta ja kristittynä elämisestä.

Kummius on niin erityislaatuinen luottamustehtävä, että lapselle voidaan kasteen jälkeen vain erityisestä syystä lisätä enintään kaksi kummia.

Ihminen kuitenkin kehittyy ja kasvaa jatkuvasti, sillä nuoruus on ”sairaus”, joka paranee iän myötä. Samalla tavalla kehittyy ja kasvaa myös kristillisyys. Tarvitsemme sitä, että joku kulkee vierellämme: kummi, hengellinen isä tai äiti. Tämä tarve ei riipu kastetun iästä.

Nuoruus on ”sairaus”, joka paranee iän myötä.

Tämä oli mielessäni, kun tein yhdessä helsinkiläisen pastorin Marjaana Toiviaisen kanssa kirkolliskokoukselle aloitteen voimassa olevan kirkkojärjestyksen muuttamisesta. Ajatuksena oli, että seurakunnan jäsenelle voitaisiin erityisestä syystä myös aikuisena lisätä kasteen jälkeen enintään kaksi kummia. Oikeus kummien lisäämiseen laajennettaisiin siten lasten lisäksi koskemaan kaikkia kastettuja kirkon jäseniä.

Yksi erityinen syy kummin lisäämiselle aikuiselle voisi olla kirkkoon uudelleen liittyminen. Eli kun kirkosta eronnut kastettu liittyy uudelleen kirkkoon, hänelle voitaisiin lisätä kummi hengelliseksi kanssakulkijaksi ja kristillisen elämän oppaaksi.

Marraskuussa kokoontunut kirkolliskokous hyväksyi tekemämme aloitteen yksimielisesti. Päätös lähetettiin kirkkohallitukseen, jonka tehtävänä on nyt valmistella kirkkojärjestyksen muutos.

Kummien lisääminen jälkikäteen aikuiselle henkilölle ei ole keneltäkään pois, mutta se voi olla tervetullut ja tarpeellinen asia myös meille aikuisille.

Kirjoittaja on Kallaveden seurakunnan luottamushenkilö