Etualalla puinen risti, taaempana shortsiasuisia rippikoulunuoria istumassa rivissä salissa
Kuva: Tuija Hyttinen

Vuoden 2023 tilastot: Rippikoulun suosio on säilynyt Kuopiossa

Kuopion ev.lut. seurakuntien vuositilaston mukaan 65,8 prosenttia alueen väestöstä kuuluu kirkkoon.

15-vuotiaiden seurakuntalaisten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 94 prosenttia. Kirkollisten toimitusten määrä on laskenut erityisesti kasteiden kohdalla. Kymmenen vuoden aikavälillä tarkasteltuna kastettujen määrä oli vuonna 2023 alhaisin. 

Jäsenmäärät nousivat paikoin

Kuopion seurakuntien jäsenmäärä 31.12.2023 oli yhteensä 84 841. Jäsenmäärä väheni viime vuoden aikana 925 henkilöllä. Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Puijon seurakunnassa jäsenmäärät nousivat, kaikissa muissa seurakunnissa laskivat. 

Seurakuntayhtymän alueella asui vuoden 2023 lopussa yhteensä 128 952 asukasta, joista seurakunnan jäseniä on 84 841 henkilöä. Kuopion seurakuntayhtymän alueella asuvasta väestöstä kuului viime vuoden lopussa Suomen ev.lut. kirkkoon 65,8 prosenttia. 

Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Puijon seurakunnassa jäsenmäärät nousivat.

Kirkosta erosi vuoden 2023 aikana 1 616 henkilöä, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eronneita oli edelleen selvästi eniten 18–29-vuotiaiden ikäryhmässä, 734 henkilöä. Tämä on reilu 45 prosenttia kaikista eronneista. Vähiten eronneita oli puolestaan alle 18-vuotiaiden ikäryhmässä, 1,5 prosenttia sekä yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä, 7,8 prosenttia.

Kastettujen määrä oli alhaisin kymmeneen vuoteen

Kirkkoon liittyi vuoden 2023 aikana 516 uutta jäsentä. Kasteen kautta seurakuntiin liittyi 580 henkilöä. Tähän lukuun eivät sisälly ensin Digi- ja väestötietorekisterin kautta rekisteröidyt, sittemmin alle 1-vuotiaana kastetut lapset, joita viime vuonna oli yhteensä 83. Kymmenen vuoden aikavälillä tarkasteltuna kastettujen määrä oli vuonna 2023 alhaisin. 

Vuoden 2023 aikana kuoli 1 069 seurakuntien jäsentä. Kuolleiden ja kastettujen lukumäärän erotus on 489 henkilöä. 

Kirkollisten vihkimisten osuus on edelleen reilusti yli puolet kaikista vihkimisistä.

Kuopion seurakunnissa rippikoulun kävi vuonna 2023 yhteensä 1 009 henkilöä. Lukumäärään on laskettu mukaan myös yli 15-vuotiaat rippikoulun käyneet. 15-vuotiaiden seurakuntalaisten ikäluokasta rippikoulun käyneitä oli 94 prosenttia. 

Vuonna 2023 Kuopion alueella solmittiin yhteensä 350 avioliittoa. Uusista avioliitoista kirkollisten vihkimisten osuus oli 208 ja siviilivihkimisten 142. Kirkollisten vihkimisten osuus kaikista solmituista avioliitoista oli hieman alle 60 prosenttia. Avioeroon päättyi viime vuoden aikana 191 avioliittoa.

Kirkkoon liittyneiden määrä kasvoi – eroaminen edellisvuotta maltillisempaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vahvistettujen jäsentilastojen mukaan vuoden 2023 lopussa kirkkoon kuuluvien osuus oli 63,5 prosenttia väestöstä.

Kirkon jäsenyys oli lähes 3,6 miljoonalla suomalaisella. Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 65,1 prosentilla väestöstä.

Kirkon jäseneksi liittyi viime vuonna 21 000 henkilöä. Määrässä oli jonkin verran kasvua edellisvuoteen. Kirkosta erosi 55 000 henkilöä ja eronneiden määrä puolestaan laski edellisestä vuodesta. Jäsenmäärän kokonaismuutoksiin vaikuttavat lisäksi kuolleiden sekä alle 1-vuotiaana kastettujen määrät.

Lähes neljännes vuoden aikana kirkkoon liittyneistä oli iältään 30–39-vuotiaita. Kasteessa kirkon jäsenyyden sai 22 000 alle 1-vuotiasta. Rippikoulussa kastettuja nuoria oli lähes 1 200. Kirkkoon liittyneissä oli lisäksi viime vuonna poikkeuksellisen paljon, yli 4 000, alle 1-vuotiaina kastettuja, jotka oli ehditty merkitä väestökirjanpitoon ennen kastetoimitusta.

Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20–29-vuotiaat, joita oli lähes kolmannes eronneista. Pääosin millenniaalisukupolveen kuuluvia 30–39-vuotiaita oli neljännes kirkosta eronneista.

“Edelleen millenniaalit ja nuoret aikuiset ovat liikkuvin ryhmä kirkon jäsenistössä, mikä kertoo heidän suhteensa kirkkoon olevan hyvin erilainen kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Nuorten aikuisten odotuksissa kirkolle korostuvat esimerkiksi ympäristö- ja tasa-arvokysymykset. Toisaalta nuorten miesten keskuudessa esiintyy myös nousevaa uskonnollisuutta”, Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön tutkija Veli-Matti Salminen kertoo.