Atte Kääriäinen
Atte Kääriäinen käynnistelee uutta työtään innostunein mielin. Kuva: Maija Leppänen

Uutta näkökulmaa kasvatustyöhön Siilinjärven seurakunnassa

Atte Kääriäinen on toiminut Siilinjärven seurakunnan johtavana kasvatuksen viranhaltijana vuoden alusta saakka.

Siilinjärven seurakunnan kasvatustyön henkilöstörakenne muuttui vuonna 2022 siten, että kasvatustyö kattaa nyt niin lapsityön kuin nuorisotyönkin, kohteenaan kaikki lapset vauvasta teineihin, aikuisuuteen saakka. Seurakunnan kasvatustyön työalan esimiehenä toimii johtava kasvatuksen viranhaltija. Ensimmäiseksi johtavaksi kasvatuksen viranhaltijaksi valittu Sauli Paavilainen siirtyi viime syksynä STEP-koulutuksen Kuopion yksikköön kasvatus- ja ohjausalan opettajaksi. Virkaan jatkajaksi valittiin Atte Kääriäinen.

Kasvatuksen kenttä on kokonaisuus

”Tällaisia kasvatuksen kokonaisuuden virkoja on seurakunnissa vielä melko vähän, mutta kuitenkin kasvava määrä”, Kääriäinen sanoo.

”On kirkon tämän ajan ja tulevaisuuden näkökulmaa, että kasvatuksen kenttää katsotaan kokonaisuutena. Tämä on sellaista, mitä itse olen ajatellut kirkon työn organisoinnin voivan olla – siksi halusin tähän työhön.”

Olen aina halunnut toimia ihmisten kanssa.

Kuopiosta kotoisin oleva Kääriäinen kertoo seurakuntayhteytensä alkaneen jo Puijon seurakunnan päiväkerholaisena. Seurakunta tuli tutuksi nuorena seurakunnan toiminnassa ja sudenpennusta alkaen partiossa Puijon Pakertajien toiminnassa.

”Partiolaisuus on ollut tärkeä osa elämää. Olen aina halunnut toimia ihmisten kanssa”, Kääriäinen sanoo.

Koulutukseltaan Kääriäinen on kirkon nuorisotyönohjaaja, sosionomi AMK. Viran vaatimia johtaja- ja esihenkilöopintoja hän on käynyt työn ohella STEP-koulutuksessa.

Kotiseutu veti puoleensa

Kääriäinen on kuopiolaisille tuttu hahmo Puijon ja Järvi-Kuopion seurakunnista ja hän on työskennellyt myös Oulussa Karjasillan seurakunnassa. Kotiseutu kuitenkin kutsui Savon suuntaan ja Kääriäisen aloittaessa työskentelyn Järvi-Kuopiossa perheen kotipaikaksi valikoitui miltei sattumalta Siilinjärvi.

”Ollaan oltu tosi tyytyväisiä. Siilinjärvellä palvelut ovat hyvät ja kaikki on äärellä.”

Siilinjärvellä asuessa myös Siilinjärven seurakunta on tullut tutuksi. 
”Seurakuntalaisena on nyt kokemusta kertynyt yli kymmenen vuotta, varsinkin lasten kanssa perhekerhoista, päiväkerhoista ja tapahtumista. Ollaan perheenä tykätty kokonaisuudesta.”

Tutustu tarkemmin

STEP-koulutus on Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä valtakunnallisesti toimiva hyvinvointi- ja kasvatusalojen koulutuspalveluiden järjestäjä, joka tarjoaa ammatillista koulutusta, yleissivistävää koulutusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta.
Lue lisää STEP-koulutuksesta: step.fi

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa. Suomessa partiotoiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 partiolaista. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua. Se on monipuolinen vapaaehtoisuuteen perustuva harrastus kieleen, uskontoon ja taustaan katsomatta. Partio on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Kaiken ytimessä on yhdessä tekeminen ja oppiminen. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on partion kanssa yhteistyösopimus.
Lue lisää partiotoiminnasta: partio.fi