Olli Kortelaisen kasvokuva
Siilinjärven kirkkoherra, lääninrovasti ja kirkolliskokousedustaja Olli Kortelainen.

Siilinjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelaiselle on tänä vuonna kertynyt koko joukko uusia titteleitä

Toukokuussa Kortelainen sai kirkolliskokousedustajan valtakirjan, kesäkuussa piispa myönsi hänelle rovastin arvonimen ja syyskuusta lähtien hän on toiminut lääninrovastina Kuopion tuomiorovastikunnassa.

Olli Kortelainen on toiminut Siilinjärven seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2018. Hänellä on monipuolista kokemusta johtamisen tehtävistä muun muassa Varpaisjärven ja Valtimon seurakuntien kirkkoherrana sekä Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Hän on myös toiminut kaksi kautta pappisasessorina Kuopion tuomiokapitulissa. Kortelainen on tunnettu kovana musiikkimiehenä ja kirkkoherra kitaran varressa on seurakuntalaisille tuttu näky, onpa hänet joskus nähty Elvis-asuisenakin.

Kirkon ylin päättävä elin

Kirkolliskokous on ylin päättävä elin ja käsittelee asioita, jotka koskevat evankelisluterilaisen kirkon oppia ja työtä sekä kirkon lainsäädäntöä, hallintoa ja taloutta. Se myös vastaa kirkon suhteista valtioon, muihin kirkkoihin ja järjestöihin.

Kirkolliskokousedustajaksi Kortelainen nousi varasijalta Aulikki Mäkisen siirryttyä toukokuussa Turun tuomiokirkon tuomiorovastiksi.

Jokainen edustaja kuuluu johonkin valiokuntaan, joissa kirkolliskokouksen päätökset valmistellaan. Kortelainen kuuluu hallintovaliokuntaan, joka valmistelee kirkollista hallintoa koskevat asiat.

”Nyt kun kirkolliskokous on jo tuttu, niin luottavaisin mielin mennään kohti marraskuun kokouksen isoja asioita”, Kortelainen sanoo.

Lääninrovastin virka on hyvä näköalapaikka

Rovasti on kirkollinen arvonimi, jonka piispa voi myöntää kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneelle papille. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen myönsi Kortelaiselle rovastin arvon ja nimen viime kesäkuussa.

Lääninrovastiksi nimitetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lääninrovastiksi Kortelainen nimitettiin aiemman lääninrovastin Jaana Marjasen jäätyä eläkkeelle. Lääninrovasti on yksi rovastikunnan kirkkoherroista, joka toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna rovastikunnan kirkollisen toiminnan ohjaajana ja valvojana.

”Lääninrovastin virka on hyvä näköalapaikka rovastikuntaamme” Olli Kortelainen kiteyttää.

Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kuopion rovastikunnan lääninrovastin työtä – kuten kirkolliskokousedustajankin työtä – kirkkoherra Kortelainen tekee oman työnsä ohessa.

Kirkolliskokous

Seuraava kirkolliskokous kokoontuu 8.–12.11.2021. Voit seurata kokousta suoratoistona YouTubesta Kirkon kanavalla.