yhteenliitetyissä käsissä kämmenten suojissa on paperinukkeperhe.
close up of womans cupped hands showing paper man family

Perheille etsitään apua yhteistyöllä ja uudella hankkeella – Kuopio, Kaavi ja Tuusniemi mukana

Uusi ApuVa2020 –hanke voimaannuttaa poikkeustilan aikana väsyneitä perheitä ja antaa arjen apua Kuopiossa. Yksi huolista on digisyrjäytyminen.

”Puhalletaan yhteen hiileen – yhdessä olemme enemmän.”

Tähän iskulauseeseen kiteytyy perheitä tukevan uuden hankkeen idea: perheet tarvitsevat tukea, ja yhteisvoimin siihen tehdään töitä uusilla innovaatioilla.

Kuopion ev.lut. seurakunnat ovat saaneet ELY keskukselta (ESR- ja valtio) lähes 138.000 euron hankerahoituksen, jossa Kuopion kaupunki on mukana 10 % osuudella.

Kodinhoitaja tai tsemppari tai digiopettaja voivat olla kaikki tarpeen

”ApuVaHanke – voimaannuttaminen arkeen 2020” on puolen vuoden kestoinen projekti, jolla helpotetaan perheiden arkea. Toiminta kohdistuu Kuopion seurakuntayhtymän alueelle, johon kuuluvat Kuopio, Kaavi ja Tuusniemi.

Tavoitteena on tarjota perheiden arkeen tukea ja nopeaa apua poikkeustilan aiheuttamissa haasteissa. Perheiden arjessa haasteet saattavat näyttäytyä esimerkiksi digisyrjäytymisen muodossa.

Poikkeusoloissa arjen kuormitus kasvaa, rytmi voi häiriintyä ja tilanteet kriisiytyä. Silloin tarvitaan nopeaa apua.

”Poikkeusoloissa arjen kuormittavuus kasvaa ja ongelmat kuten uupumus pahenevat. Taidot hallita omaa arkea etäkouluaikana ja muutoksissa voivat heikentyä. Voimavarat vähenevät, arjen rytmi heikkenee ja tilanteet kriisiytyvät, kun elämänhallintaan tulee ongelmia”, kuvaa projektipäällikkö Marjukka Borgman.

”Digiosaamisen ohjaaja voi olla monessa kodissa tarpeen ilman poikkeusolojakin. Yhtä lailla tarpeen voi olla kodinhoidon valmentaja tai psyykkinen tsemppari. Koronakriisissä tilanteet kuitenkin ovat kärjistyneet”, sanoo Marjukka Borgman.

Lapsille tarjotaan viriketoimintaa ja aikuisille täsmätukea

Hankkeen rahoituksella ostetaan palvelua, joka ohjataan avun tarvitsijoille olemassa olevan yhteistyöverkoston kautta. Apu kohdentuu heikoimmassa asemassa oleville perheille, joiden aikuisia tuetaan. Rinnalla tarjotaan seurakuntien tuottamaa lasten ”ApuVaLapset” viriketoimintaa.

ApuVa2020.ssa on yhteistyökumppanina Kuopion kaupunki, yritykset ja järjestöt, joita kutsutaan mukaan toimintaan. Kehitettyä palvelukonseptia voidaan hyödyntää myös poikkeusolosuhteiden päätyttyä.

Yhteistyössä Kuopion ev.lut.seurakuntien kanssa ovat Kuopion kaupunki, yritykset ja järjestöt. Palvelukonseptia voidaan hyödyntää jatkossakin.

”Heitetään palvelupallo ilmaan, josta toinen ottaa kopin ja näin pystymme tuottamaan asiakasperheille ja avuntarvitsijoille ennakoivaa, nopeaa, oikea-aikaista sekä perille menevää apua. Tämä pallonheitto on keskeinen toimintamalli hankkeessa. Etsimme eri näkökulmien kautta perheen tarpeen ja sitten ohjaamme siihen kohdennetusti apua”, Marjukka Borgman kertoo.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ApuVa2020 projektipäällikkönä toimii Marjukka Borgman ja projektikoordinaattorina Pirjo-Leena Kinanen-Nimmrichter.