Lumit-taidelukion oppilaita suuri joukko kuuntelemassa, kun opiskelijat haastattelevat piispaa.
Taidelukio Lumitin opiskelijat haastattelivat piispaa. Kuva: Tuija Hyttinen

Millaiset asiat kiinnostivat kansaa piispa Jari Jolkkosen piispantarkastuksen vierailukohteissa?

Kirkko ja koti -lehti pääsi seuraamaan muutaman päivän ajan piispa Jari Jolkkosen piispantarkastusta Kuopion seurakuntayhtymässä.

Piispantarkastus on noin kaksi vuotta kestävä prosessi, joka alkaa tarkastuskohteiden valitsemisella ja päättyy jälkitarkastukseen, jossa todetaan seurakunnan toteuttaneen piispan antamat kehittämistehtävät.

Kuopion seurakuntayhtymän piispantarkastuksen visitaatiot eli vierailut alkoivat maanantaina 15.4. Tuomiokirkossa pidetyssä avajaishartaudessa oli mukana Snellmannin esikoulun ja koulun sekä Steinerkoulun oppilaita. Päivän tarkastuksen pääkohteena oli Tuomiokirkkoseurakunta.

Koululaiset esittivät kiperiä kysymyksiä

Piispa Jari Jolkkonen asteli kirkkoon matkalaukun kanssa. Hän kyseli lapsilta, mitä laukussa mahtaa olla sisällä? Arvailtiin Raamattua, soittimia ja vaatteita. Laukusta paljastui piispan sauva, jonka lapset saivat koota. Piispa selvitti lapsille, että hänen tehtävänään on ohjata laumaa, tukea ja puolustaa sitä ja pitää huolta kaikista sen jäsenistä.

Lapset kysyivät matkustamisesta.  Piispa Jolkkonen kertoi tänä vuonna matkustelleensa paljon hiippakuntansa alueella, mutta myös Helsingissä, Turussa, Israelissa, Genevessä, Roomassa ja Lontoossa.

Matka jatkui taidelukio Lumitiin. Upean musiikkiesityksen jälkeen myös siellä oppilaat esittivät kysymyksiä. Heitä kiinnosti erityisesti, mitkä ovat vaikeita kysymyksiä kirkon ja yhteiskunnan välillä. Piispa kertoi, että sellaisia voivat olla esimerkiksi kysymykset eutanasiasta ja avioliitosta. Mielipiteet niistä jakaantuvat tosin myös yhteiskunnan sisällä. Siksi piispan mukaan tarvitaan kunnioittavaa keskustelua.

Kannattaa olla mukana päättämässä asioista.

Myös lähetystyö kiinnosti oppilaita: Kuinka paljon siinä on humanitaarista apua ja kuinka paljon lähetystyötä? Piispa Jolkkonen korosti, että kirkon lähetystyö on kokonaisvaltaista. Uudelle lähetysasemalle perustetaan aina kolme K:ta eli kirkko, koulu ja klinikka. Tämän lisäksi Kirkon Ulkomaanapu antaa katastrofiapua, johon ei liity lähetystyötä.

Keskustelussa kävi ilmi, että paikalla oli muutamia seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmiin kuuluvia oppilaita. Piispa kannusti nuoria vaikuttamaan kirkon sisällä eikä eroamaan kirkosta. ”Kannattaa olla mukana päättämässä asioista”, hän rohkaisi.  

Piispa muistutti, että seurakuntavaaleissa ikäraja on 16 vuotta, kun valtiollisissa vaaleissa vaaditaan 18 vuoden ikä. Tämä tuli monille paikallaolijoille yllätyksenä.

Ihmisillä on oikeus sanan- ja uskonnonvapauteen

Piispantarkastuksen tiimoilta vierailtiin myös Savon Sanomissa, jossa aiheena oli: Tiedonvälityksen etiikka ja hyvän keskustelukulttuurin edistäminen.  

Päätoimittaja Matti Pietiläinen korosti laadukkaan ja luotettavan journalismin merkitystä eri alustoilla. Median vaade pysyä totuudessa kasvaa entisestään. Ihmisillä on oikeus luotettavaan tietoon.

Median vaade pysyä totuudessa kasvaa entisestään.

Piispa Jari Jolkkonenpainotti sananvapautta vakaan demokratian kulmakivenä. Ihmisillä on oikeus sananvapauteen ja uskonnonvapauteen.

”Näitä näkökohtia median ja kirkon pitäisi puolustaa yhdessä.”

Piispa painotti, että keskustelu voi olla räväkkää, mutta sen pitää perustua aina toisen kunnioittamiselle.

Kirkolla monenlaisia mahdollisuuksia tukea yrityksiä

Alavan seurakunnan tarkastuspäivänä piispa vieraili muun muassa Novapoliksella, jossa KPY-konsernin toimitusjohtaja Anssi Lehikoisen ja varatoimitusjohtaja Silja Huhtiniemen johdolla keskusteltiin siitä, miten seurakunta voisi tukea yrityksiä ja työntekijöitä. Kirkolla on jo pitkät perineet yhteistyöstä muun muassa puolustusvoimien ja oppilaitosten kanssa, joten piispan mukaan on yhtä luontevaa olla entistä enemmän myös yritysten tukena.

Seurakunnat ovat kriisiorganisaatioita ja voivat toimia apuna erilaisissa kriisitilanteissa, mutta yhtä hyvin yhteistyökumppanina myös hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Oppilaitokset ovat avainasemassa Itä-Suomen vetureina

Piispantarkastuksen yhteydessä tavattiin myös oppilaitosten johtoa ja oppilasjärjestöjen edustajia Savon ammattiopistosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Savonia-ammattikorkeakoulusta. Tapaamispäivänä 16.4. oli sattumoisin myös Kuopion seurakuntien oppilaitostyön 50-vuotisjuhlapäivä.

Oppilaitospastorit saivat kiitosta toiminnastaan erilaisissa kriiseissä, mutta myös opiskelijoiden ja työntekijöiden tukemisesta niin arjessa kuin juhlassakin.

”Oppilaitokset ovat paikkoja, joissa unelmat tulevat todeksi”, painotti Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

Oppilaitospastorit saivat kiitosta toiminnastaan erilaisissa kriiseissä.

”Kansainvälistyminen on valtava mahdollisuus ja myös haaste, sillä koko yhteiskunnan on kansainvälistyttävä. Oppilaitospastoreiden kanssa tehdään paljon erinomaista yhteistyötä”.

Opiskelijoita esittivät huolensa taloustilanteesta ja erityisesti kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisesta. Myös harjoittelu- ja työpaikkojen löytäminen huoletti.

Piispa Jolkkonen painotti, että oppilaitokset ovat Itä-Suomen vetureina avainasemassa ja olisi tärkeää, että kansainväliset opiskelijat jäisivät alueelle töihin.

”On tärkeää visioida, miten seurakunta on läsnä ihmisten arjen keskellä Savilahden kampusalueella.”

Piispantarkastuksen päätöslauselmassa annettiin sekä ruusuja että risuja

Piispantarkastus päättyi huhtikuun lopussa piispanmessuun Tuomiokirkossa. Piispa luki tarkastuksen päätöslausunnon, jossa hän totesi muun muassa, että henkilöstöpolitiikkaa on hoidettu asianmukaisesti. Tasa-arvosuunnitelmat, ohjeet hyvästä käyttäytymisestä ja puuttumisen polusta sekä muut ohjeistukset ovat asianmukaiset ja kunnossa. Seurakuntayhtymää on hoidettu hyvin, viranhaltijat ovat tehtäviensä tasalla ja luottamushenkilöt kykenevät toimimaan yhteistyössä ja tekemään tarvittavia päätöksiä. Kriittistä huomiota piispa kiinnitti selän takana puhumiseen ja edellytti sen kitkemistä.

Seurakunnat koetaan luotettaviksi yhteistyökumppaneiksi.

Piispa Jari Jolkkonen oli tyytyväinen yritys- ja yhteisövierailuihin. Jolkkonen koki vierailuilla, että seurakuntien työtä arvostetaan korkealle. Seurakunnat koetaan luotettaviksi yhteistyökumppaneiksi ja niiden kanssa halutaan tehdä työtä.

Piispantarkastuksen yhteinen kehittämisteema on jumalanpalveluselämä. Tavoitteena on seurakuntien jumalanpalveluselämän vahvistaminen. Seurakunnat ja yhtymä saivat myös piispantarkastuksen jälkeen muutaman kehittämistehtävän. Jälkitarkastus tehdään vuoden kuluessa.

Koko päätöslausunnon voi lukea Kuopion seurakuntien verkkosivuilta.