Luminen kuva Tuomiokirkosta.
Kuva: Hannu Korhonen

Kirkkoherran vaalit 2022 – Tuomiokirkkoseurakunta

Keväällä 2022 valitaan Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan uusi kirkkoherra. Lue hakijoiden esittelyt itsestään.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Tuomiokirkkoseurakunnan vaalit toteutetaan välillisenä. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

1. Kuka olet?
2. Miksi haet kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet kyseisen seurakunnan tulevaisuuden?

Mari-Anna Auvinen lähikuvassa.

Mari-Anna Auvinen

1. ”Olen teologian tohtori ja pastori. Parhaillaan työskentelen Pakilan seurakunnan vt. kirkkoherrana. Olen myös työskennellyt Munkkiniemen seurakunnassa sekä ekumeenisissa ja koulutustehtävissä Suomessa ja Botswanassa. Dosentuurini olen tehnyt Itä-Suomen yliopistoon. Olen syntyisin Rääkkylästä. Itä-Suomi on minulle tärkeä osa perheeni historiaa. Vaikka olen tehnyt myös akateemista työtä, erityisesti pidän ihmisten kanssa tehtävästä työstä, ilojen ja surujen jakamisesta.”

2. ”Tuomiorovastina voi palvella johtamistehtävässä ja samalla elää yhteistä matkaa ihmisten kanssa. Myös hiippakunnan asiat tulevat tuomiokapitulin kautta pöydälle. Kiinnostavaa on nähdä, miten seurakunnat työskentelevät yhteen hiileen ja haluan olla yhtymän puolelta tässä tehtävässä sparraajana. Ajattelen niin, että johtaminen on yhteisen matkan mahdollistamista ja kaikkien osaamisen hyödyntämistä. Erilaisuus on lahja, joka rikastuttaa kaikkia.”

3. ”Seurakunnan tulevaisuus on seurakuntalaisissa, siinä, mitä teemme yhdessä ja mihin suuntaan visioimme. Kuopio on vireä ja kaunis kaupunki, jonka sydänalassa Tuomiokirkko elää ja hengittää. Vaikka taloudellisia haasteita varmasti tulee samalla tavoin kuin koko kirkossa, uskon, että tietoisella työllä haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Seurakunnan keskus on messu, jossa nälkäiset sydämet ruokitaan ja yhteisöllisyys saa tilaa. Uskolle, toivolle ja rakkaudelle on ihmisyhteisöissä aina tilaus.”

Olli Kortelainen lähikuvassa.

Olli Kortelainen

1. ”Olen 51-vuotias kirkkoherra, lääninrovasti, aviopuoliso ja kahden aikuisen lapsen isä Siilinjärveltä. Minulla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kirkon johtamistehtävistä sekä vankka kirkon hallinnon, henkilöstöhallinnon ja talouden osaaminen. Lisäksi olen toiminut kuuden vuoden ajan tuomiokapitulin pappisasessorina ja olen kirkolliskokouksen pappisedustaja 2021-2024 välisen ajan. Harrastan kitaran soittoa ja liikuntaa. Viihdyn hyvin kuntosalilla, lenkkipolulla ja laskettelurinteessä.”

2. ”Olen kiinnostunut uusista haasteista ja vaativimmista tehtävistä. Uskon, että pitkä kokemukseni seurakunnan esimies- ja hallintotehtävissä sekä hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallintotehtävissä antaa hyvät eväät menestyä myös tuomiorovastin virassa. Olen myös kiinnostunut yhdessä tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa kehittämään hiippakunnan ykköskirkon jumalanpalveluselämää.”

3. ”Vaikka näyttääkin siltä, että kirkon jäsenmäärä jatkuvasti laskee ja verotulot hupenevat, tuomiokirkkoseurakunnassa ei ole syytä painaa leukaa rintaan. Tuomiokirkko on Kuopion kaupungin toivon majakka, joka on ihmisille rakas yli seurakuntarajojen. Minutkin on siellä kahdesti vihitty – ensin papiksi, sitten avioliittoon. Tulevaisuudessa korostuvat maallikkoaktiivisuus, verkostoituminen ja yhteistyön välttämättömyys seurakuntien välillä. Seurakunnan diakoniatyö tuo yhdessä muiden viranomaisten kanssa helpotusta ihmisten sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.”

Petri Laitinen lähikuvassa.

Petri Laitinen

1. ”Olen Laitilan seurakunnan kirkkoherra ja teologian tohtori. Minut tunnetaan yhteistyökykyisenä ja rohkeana seurakunnan kehittäjänä, joka osaa hyvässä yhteistyössä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa yhdistää perinteen ja tämän päivän. Olen toiminut kirkollisissa johtotehtävissä yhdentoista vuoden ajan. Kirkkoherrakokemusta on kertynyt kohta kahdeksan vuotta. Työkaverit ovat kuvailleet minua mieheksi, joka on aikaansaava, avarakatseinen ja kirkon perinnettä arvostava.”

2. ”Koen, että minulla olisi annettavaa tuomiorovastin tehtävässä. Vahvuuteni vastaavat hyvin viranhaussa esitettyjä kriteerejä. Vahvuuksiani ovat hallinnon, erityisesti henkilöstöhallinnon hoitaminen sekä jumalanpalveluselämän kehittäminen. Johtamiskoulutukseni arviot ovat kiitettäviä. Tunnen seurakuntayhtymän toiminnan käytäntöjä ja lainalaisuuksia. Olen kehittänyt esim. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toimintatapoja. Olen vahvimmillani kaupunkiympäristössä, jossa toimintaympäristö muuttuu.”

3. ”Linjassa kokonaiskirkon strategian kanssa, tuomiokirkkoseurakunnassa ovat ovet auki ulospäin, uusille mahdollisuuksille ja kaikille. Elämme yhteiskunnassa, jossa kirkolla on etsikkoaika. Nuoret aikuiset ja nuoret tavoitetaan vahvan sosiaalisen median viestinnän ja jalkautumisen avulla. Tuomiokirkko on Kuopiossa keskellä kylää niin fyysisesti kuin ihmisten sydämissä. Näen tuomiokirkkoseurakunnan uuden sukupolven kansanherätyksen tuojana, vahvalle perinteelle rakentuen, tähän päivään päivittyen.”

Jari Uimonen lähikuvassa.

Jari Uimonen

1. ”Olen 52-vuotias Kuopion tuomiokapitulin vanhempi pappisasessori ja Liperin kirkkoherra. Lähtöisin olen Pieksämäeltä, mutta juureni johtavat vahvasti Kuopioon ja Pohjois-Savoon. Perheeseeni kuuluu vaimo Taru ja kaksi nuorta, 19-vuotias tytär ja 16-vuotias poika. Kirkkoherrakokemusta minulla on jo 23 vuoden ajalta. Koulutustaustaltani olen teologi, historiantutkija ja juristi. Viimeksi mainitulla alalla olen väitellyt tohtoriksi.”

2. ”Tuomiorovastin virka tarjoaa mahdollisuuden palvella monipuolisesti kirkon ja hiippakunnan työssä sekä kirkkoherrana että tuomiokapitulin jäsenenä. Erityinen vahvuuteni on laaja-alainen hallinnollinen koulutus ja monipuolinen työkokemus, myös seurakuntatyössä.”

3. ”Tuomiokirkkoseurakunta on keskellä maakunnan pääkaupunkia. Sillä on erityinen asema hiippakunnan seurakuntien joukossa. Yhteistyössä muiden yhtymän seurakuntien kanssa tuomiokirkkoseurakunnalla on tärkeä rooli toivon sanoman ylläpitäjänä kuopiolaisessa sielunmaisemassa.”

Risto Voutilainen lähikuvassa.

Risto Voutilainen

1. ”Olen syntyperäinen savolainen, jonka perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista tytärtä puolisoineen. Olen toiminut pappina 30 vuotta, joista puolet Kuopion tuomiokirkkoseurakunnassa. Johtamis- ja esimiestehtävistä minulla on kokemusta Tuomiokirkkoseurakunnan vt. kirkkoherrana noin kahden vuoden ajalta ja Kuopion ev.lut. seurakuntien johtavana sairaalapappina 8 vuoden ajalta. Tällä hetkellä olen Alavan seurakunnan 1. kappalainen. Osana työtäni toimin myös työnohjaajana.”

2. ”Tuomiokirkkoseurakunta ja Tuomiokirkko ovat minulle pitkältä ajalta tuttuja ja rakkaita. Haluan olla mahdollistamassa toimivaa työntekemisen meininkiä ja perinteisiin nojaavaa, samalla harkitusti uudistuvaa toimintakulttuuria. Haen virkaa seurakunnan tarpeita silmällä pitäen ja haluaisin antaa persoonani ja työkokemukseni käyttöön tuomiorovastina. Samoin ajattelen tehtävistä näköalapaikalla tuomiokapitulin jäsenenä.”

3. ”Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaympäristölle on ominaista kulttuuri-, yritys- ja järjestötoiminta sekä monet kaupungin ja aluehallinnon toiminnot. Yhteistyö näiden toimintojen kanssa luo mahdollisuuksia palvella ihmisiä, joista merkittävä osa tällä alueella on yhtäältä liikkeellä olevia nuoria aikuisia ja toisaalta yksinasuvia vanhuksia. Elämän syvyyksien pohtiminen, kaipaus yhteyteen ja konkreettinen avuntarve eivät katoa. Joka tapauksessa näen seurakunnan tulevaisuuden valoisana. Tuomiokirkko kertoo jo olemuksellaan pysyvästä turvasta. Meillä on aina olemassa toivo Kristuksen tähden.”