Luminen kuva Tuomiokirkosta.
Kuva: Hannu Korhonen

Kirkkoherran vaalit 2022 – Tuomiokirkkoseurakunta

Kevu00e4u00e4llu00e4 2022 valitaan Kuopion Tuomiokirkkoseurakuntaan uusi kirkkoherra. Lue hakijoiden esittelyt itsestu00e4u00e4n.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Tuomiokirkkoseurakunnan vaalit toteutetaan välillisenä. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

1. Kuka olet?
2. Miksi haet kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet kyseisen seurakunnan tulevaisuuden?

Mari-Anna Auvinen lähikuvassa.

u003ch2u003eMari-Anna Auvinenu003c/h2u003ern1. u201dOlen teologian tohtori ja pastori. Parhaillaan tyu00f6skentelen Pakilan seurakunnan vt. kirkkoherrana. Olen myu00f6s tyu00f6skennellyt Munkkiniemen seurakunnassa seku00e4 ekumeenisissa ja koulutustehtu00e4vissu00e4 Suomessa ja Botswanassa. Dosentuurini olen tehnyt Itu00e4-Suomen yliopistoon. Olen syntyisin Ru00e4u00e4kkylu00e4stu00e4. Itu00e4-Suomi on minulle tu00e4rkeu00e4 osa perheeni historiaa. Vaikka olen tehnyt myu00f6s akateemista tyu00f6tu00e4, erityisesti pidu00e4n ihmisten kanssa tehtu00e4vu00e4stu00e4 tyu00f6stu00e4, ilojen ja surujen jakamisesta.u201drnrn2. u201dTuomiorovastina voi palvella johtamistehtu00e4vu00e4ssu00e4 ja samalla elu00e4u00e4 yhteistu00e4 matkaa ihmisten kanssa. Myu00f6s hiippakunnan asiat tulevat tuomiokapitulin kautta pu00f6ydu00e4lle. Kiinnostavaa on nu00e4hdu00e4, miten seurakunnat tyu00f6skentelevu00e4t yhteen hiileen ja haluan olla yhtymu00e4n puolelta tu00e4ssu00e4 tehtu00e4vu00e4ssu00e4 sparraajana. Ajattelen niin, ettu00e4 johtaminen on yhteisen matkan mahdollistamista ja kaikkien osaamisen hyu00f6dyntu00e4mistu00e4. Erilaisuus on lahja, joka rikastuttaa kaikkia.u201drnrn3. u201dSeurakunnan tulevaisuus on seurakuntalaisissa, siinu00e4, mitu00e4 teemme yhdessu00e4 ja mihin suuntaan visioimme. Kuopio on vireu00e4 ja kaunis kaupunki, jonka sydu00e4nalassa Tuomiokirkko elu00e4u00e4 ja hengittu00e4u00e4. Vaikka taloudellisia haasteita varmasti tulee samalla tavoin kuin koko kirkossa, uskon, ettu00e4 tietoisella tyu00f6llu00e4 haasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Seurakunnan keskus on messu, jossa nu00e4lku00e4iset sydu00e4met ruokitaan ja yhteisu00f6llisyys saa tilaa. Uskolle, toivolle ja rakkaudelle on ihmisyhteisu00f6issu00e4 aina tilaus.u201d

Olli Kortelainen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eOlli Kortelainenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen 51-vuotias kirkkoherra, lu00e4u00e4ninrovasti, aviopuoliso ja kahden aikuisen lapsen isu00e4 Siilinju00e4rveltu00e4. Minulla on pitku00e4aikainen ja monipuolinen kokemus kirkon johtamistehtu00e4vistu00e4 seku00e4 vankka kirkon hallinnon, henkilu00f6stu00f6hallinnon ja talouden osaaminen. Lisu00e4ksi olen toiminut kuuden vuoden ajan tuomiokapitulin pappisasessorina ja olen kirkolliskokouksen pappisedustaja 2021-2024 vu00e4lisen ajan. Harrastan kitaran soittoa ja liikuntaa. Viihdyn hyvin kuntosalilla, lenkkipolulla ja laskettelurinteessu00e4.u201drnrn2. u201dOlen kiinnostunut uusista haasteista ja vaativimmista tehtu00e4vistu00e4. Uskon, ettu00e4 pitku00e4 kokemukseni seurakunnan esimies- ja hallintotehtu00e4vissu00e4 seku00e4 hiippakunnan ja kokonaiskirkon hallintotehtu00e4vissu00e4 antaa hyvu00e4t evu00e4u00e4t menestyu00e4 myu00f6s tuomiorovastin virassa. Olen myu00f6s kiinnostunut yhdessu00e4 tuomiokirkkoseurakunnan tyu00f6ntekiju00f6iden ja seurakuntalaisten kanssa kehittu00e4mu00e4u00e4n hiippakunnan ykku00f6skirkon jumalanpalveluselu00e4mu00e4u00e4.u201drnrn3. u201dVaikka nu00e4yttu00e4u00e4kin siltu00e4, ettu00e4 kirkon ju00e4senmu00e4u00e4ru00e4 jatkuvasti laskee ja verotulot hupenevat, tuomiokirkkoseurakunnassa ei ole syytu00e4 painaa leukaa rintaan. Tuomiokirkko on Kuopion kaupungin toivon majakka, joka on ihmisille rakas yli seurakuntarajojen. Minutkin on siellu00e4 kahdesti vihitty u2013 ensin papiksi, sitten avioliittoon. Tulevaisuudessa korostuvat maallikkoaktiivisuus, verkostoituminen ja yhteistyu00f6n vu00e4lttu00e4mu00e4ttu00f6myys seurakuntien vu00e4lillu00e4. Seurakunnan diakoniatyu00f6 tuo yhdessu00e4 muiden viranomaisten kanssa helpotusta ihmisten sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin.u201d

Petri Laitinen lähikuvassa.

u003ch2u003ePetri Laitinenu003c/h2u003ern1. u201dOlen Laitilan seurakunnan kirkkoherra ja teologian tohtori. Minut tunnetaan yhteistyu00f6kykyisenu00e4 ja rohkeana seurakunnan kehittu00e4ju00e4nu00e4, joka osaa hyvu00e4ssu00e4 yhteistyu00f6ssu00e4 tyu00f6ntekiju00f6iden ja luottamushenkilu00f6iden kanssa yhdistu00e4u00e4 perinteen ja tu00e4mu00e4n pu00e4ivu00e4n. Olen toiminut kirkollisissa johtotehtu00e4vissu00e4 yhdentoista vuoden ajan. Kirkkoherrakokemusta on kertynyt kohta kahdeksan vuotta. Tyu00f6kaverit ovat kuvailleet minua mieheksi, joka on aikaansaava, avarakatseinen ja kirkon perinnettu00e4 arvostava.u201drnrn2. u201dKoen, ettu00e4 minulla olisi annettavaa tuomiorovastin tehtu00e4vu00e4ssu00e4. Vahvuuteni vastaavat hyvin viranhaussa esitettyju00e4 kriteereju00e4. Vahvuuksiani ovat hallinnon, erityisesti henkilu00f6stu00f6hallinnon hoitaminen seku00e4 jumalanpalveluselu00e4mu00e4n kehittu00e4minen. Johtamiskoulutukseni arviot ovat kiitettu00e4viu00e4. Tunnen seurakuntayhtymu00e4n toiminnan ku00e4ytu00e4ntu00f6ju00e4 ja lainalaisuuksia. Olen kehittu00e4nyt esim. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymu00e4n toimintatapoja. Olen vahvimmillani kaupunkiympu00e4ristu00f6ssu00e4, jossa toimintaympu00e4ristu00f6 muuttuu.u201drnrn3. u201dLinjassa kokonaiskirkon strategian kanssa, tuomiokirkkoseurakunnassa ovat ovet auki ulospu00e4in, uusille mahdollisuuksille ja kaikille. Elu00e4mme yhteiskunnassa, jossa kirkolla on etsikkoaika. Nuoret aikuiset ja nuoret tavoitetaan vahvan sosiaalisen median viestinnu00e4n ja jalkautumisen avulla. Tuomiokirkko on Kuopiossa keskellu00e4 kylu00e4u00e4 niin fyysisesti kuin ihmisten sydu00e4missu00e4. Nu00e4en tuomiokirkkoseurakunnan uuden sukupolven kansanheru00e4tyksen tuojana, vahvalle perinteelle rakentuen, tu00e4hu00e4n pu00e4ivu00e4u00e4n pu00e4ivittyen.u201d

Jari Uimonen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eJari Uimonenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen 52-vuotias Kuopion tuomiokapitulin vanhempi pappisasessori ja Liperin kirkkoherra. Lu00e4htu00f6isin olen Pieksu00e4mu00e4eltu00e4, mutta juureni johtavat vahvasti Kuopioon ja Pohjois-Savoon. Perheeseeni kuuluu vaimo Taru ja kaksi nuorta, 19-vuotias tytu00e4r ja 16-vuotias poika. Kirkkoherrakokemusta minulla on jo 23 vuoden ajalta. Koulutustaustaltani olen teologi, historiantutkija ja juristi. Viimeksi mainitulla alalla olen vu00e4itellyt tohtoriksi.u201drnrn2. u201dTuomiorovastin virka tarjoaa mahdollisuuden palvella monipuolisesti kirkon ja hiippakunnan tyu00f6ssu00e4 seku00e4 kirkkoherrana ettu00e4 tuomiokapitulin ju00e4senenu00e4. Erityinen vahvuuteni on laaja-alainen hallinnollinen koulutus ja monipuolinen tyu00f6kokemus, myu00f6s seurakuntatyu00f6ssu00e4.u201drnrn3. u201dTuomiokirkkoseurakunta on keskellu00e4 maakunnan pu00e4u00e4kaupunkia. Sillu00e4 on erityinen asema hiippakunnan seurakuntien joukossa. Yhteistyu00f6ssu00e4 muiden yhtymu00e4n seurakuntien kanssa tuomiokirkkoseurakunnalla on tu00e4rkeu00e4 rooli toivon sanoman yllu00e4pitu00e4ju00e4nu00e4 kuopiolaisessa sielunmaisemassa.u201d

Risto Voutilainen lähikuvassa.

u003ch2u003eRisto Voutilainenu003c/h2u003ern1. u201dOlen syntyperu00e4inen savolainen, jonka perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista tytu00e4rtu00e4 puolisoineen. Olen toiminut pappina 30 vuotta, joista puolet Kuopion tuomiokirkkoseurakunnassa. Johtamis- ja esimiestehtu00e4vistu00e4 minulla on kokemusta Tuomiokirkkoseurakunnan vt. kirkkoherrana noin kahden vuoden ajalta ja Kuopion ev.lut. seurakuntien johtavana sairaalapappina 8 vuoden ajalta. Tu00e4llu00e4 hetkellu00e4 olen Alavan seurakunnan 1. kappalainen. Osana tyu00f6tu00e4ni toimin myu00f6s tyu00f6nohjaajana.u201drnrn2. u201dTuomiokirkkoseurakunta ja Tuomiokirkko ovat minulle pitku00e4ltu00e4 ajalta tuttuja ja rakkaita. Haluan olla mahdollistamassa toimivaa tyu00f6ntekemisen meininkiu00e4 ja perinteisiin nojaavaa, samalla harkitusti uudistuvaa toimintakulttuuria. Haen virkaa seurakunnan tarpeita silmu00e4llu00e4 pitu00e4en ja haluaisin antaa persoonani ja tyu00f6kokemukseni ku00e4yttu00f6u00f6n tuomiorovastina. Samoin ajattelen tehtu00e4vistu00e4 nu00e4ku00f6alapaikalla tuomiokapitulin ju00e4senenu00e4.u201drnrn3. u201dTuomiokirkkoseurakunnan toimintaympu00e4ristu00f6lle on ominaista kulttuuri-, yritys- ja ju00e4rjestu00f6toiminta seku00e4 monet kaupungin ja aluehallinnon toiminnot. Yhteistyu00f6 nu00e4iden toimintojen kanssa luo mahdollisuuksia palvella ihmisiu00e4, joista merkittu00e4vu00e4 osa tu00e4llu00e4 alueella on yhtu00e4u00e4ltu00e4 liikkeellu00e4 olevia nuoria aikuisia ja toisaalta yksinasuvia vanhuksia. Elu00e4mu00e4n syvyyksien pohtiminen, kaipaus yhteyteen ja konkreettinen avuntarve eivu00e4t katoa. Joka tapauksessa nu00e4en seurakunnan tulevaisuuden valoisana. Tuomiokirkko kertoo jo olemuksellaan pysyvu00e4stu00e4 turvasta. Meillu00e4 on aina olemassa toivo Kristuksen tu00e4hden.u201d