Hääpari selin, pappi vihkii ja taustalla metsäinen rinne auringonpaisteessa.
Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa hääparin vapaavalintaisessa paikassa. Todistajina voivat toimia seurakunnan työntekijät. Kuva: Tiina Haring

Kirkkohäät vievät pappia laavulta torniin – häät voit järjestää monenlaisissa paikoissa

Kesämökin piha, metsälaavu tai vaikkapa Puijon torni. Tunnelmalliset ja oman näköiset häät voi järjestää muuallakin kuin kirkossa. rn

Kirkollinen vihkiminen eli kansanomaisemmin ilmaistuna kirkkohäät, on pohjimmiltaan juridinen toimenpide, jonka toimittaa siihen valtuutettu oikeushenkilö. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkollisen vihkimisen tekee pappi. Näin ollen tilaisuus voidaan pitää morsiusparin toiveesta vaikka sisävesialuksella, laavulla tai kesämökillä.

”Paikka on vapaa. Kirkolliseen vihkimisen olennainen osa on avioliiton siunaaminen, mikä erottaa toimituksen siviilivihkimisestä ja tekee tilaisuudesta samalla jumalanpalveluksen”, kertoo Puijon seurakunnan kappalainen Elina Knuuttila.

Tärkeintä on vain me kaksi

Vielä sata vuotta sitten kirkkohäät tarkoittivat useimmiten suurta kansanjuhlaa, missä syötiin ja juotiin koko rahan edestä. Jälkikäteen sitten ihmeteltiin elämää pidempää laskua, jota saatettiin maksaa toisinaan appivanhempienkin varoista. Pitojen piti olla kuitenkin koreat, sillä häistä katsottiin alkavan parin yhteisen elämän.

”Nykypäivänä avioliittoon vihkiminen on ehkä enemmän kahden ihmisen välinen sopimus elää yhdessä. Se on ikään kuin kruunu yhteiselle elämälle. Samalla ymmärretään, ettei päivä vaadi valtavia juhlia ollakseen ikimuistoinen.”

Kirkollinen vihkiminen on loppujen lopuksi varsin edullinen tapa mennä naimisiin, sillä itse vihkitoimitus on ilmainen. Samoin asu on vapaa niin morsiusparille kuin häävieraillekin.

Kirkkovihkiminen on edullinen tapa mennä naimisiin: vihkitoimitus on kokonaan ilmainen ja asukin on vapaa

”Ei Jumala katso sitä, miten me tilaisuuteen pukeudumme, vaan sitä, mitä sydämissämme on. Se on se vihkitoimituksen jälkeinen hääjuhla se, mikä maksaa.”

Vihittävät kokevat olevansa suuremman voiman suojeluksessa

Kirkolliset vihkimiset ovat vähentyneet kirkon jäsenmäärän vähentymisen myötä. Vihkiminen ja avioliiton siunaus ovat kuitenkin Knuuttilan kokemuksen mukaan edelleen arvossaan.

”Kun olen jutellut vihkimieni parien kanssa avioliiton siunaamisen merkityksellisyydestä, parien puheesta on välittynyt ajatus siitä, että heitä aviopuolisoina kannattelee jokin suurempi voima. Avioliiton siunaaminen koetaan myös vahvana sitoutumisen merkkinä omaan puolisoon.”

Usko kestävään rakkauteen ja yhteiseen elämään on vielä voimissaan

Usko kestävään rakkauteen ja yhteiseen elämään on siis vielä voimissaan. Viimekin vuonna Kuopion seurakuntayhtymän alueella oli yhteensä 143 avioliittoon vihkimistä ja 17 avioliiton siunaamista.

”Kirkko ei varsinaisesti tilastoi vihkipaikkoja, mutta Kuopion seurakuntien kalenterista laskemani arvion mukaan 160:stä Kuopion seurakuntien alueella toimitetusta kirkollisesta vihkimisestä ja avioliiton siunaamisesta parikymmentä oli toimitettu jossain muualla kuin kirkossa.”

Jumala antaa siunauksen avioliitolle

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävistä vähintään toisen tulee olla rippikoulun käynyt kirkon jäsen.

”Tässä tapauksessa toisen osapuolen tulee kuulua johonkin muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.”

Myös tilaisuus, missä vihkimisen juridinen puoli on toimitettu siviilivihkimisenä, ja solmittu avioliitto halutaan siunata kirkossa, on mahdollinen.

Hääyöt tarjoavat matalan kynnyksen tavan mennä naimisiin – tilaisuus on yhtä arvokas kuin muutkin vihkimiset

”Avioliiton siunaaminen on yleistä kansainvälisissä avioliitoissa tai silloin, jos toinen ei kuulu mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, ja pari toivoo liitolleen Jumalan siunausta.”

Toinen esimerkki matalan kynnyksen tavoista mennä naimisiin ovat aika ajoin järjestettävät Hääyöt. Tilaisuus on aivan yhtä arvokas, ja vihkikaava on sama kuin perinteisessä kirkollisessa vihkimisessäkin.

Kirkollisella vihkimisellä on monet muodot

Knuuttila on ollut toimittamassa vihkimisiä Puijon tornin ja Hääyö-tapahtuman lisäksi muun muassa avioparin omalla kesämökillä. Vihkikaava itsessään kestää vihkipaikasta riippumatta vajaa puoli tuntia, mutta tilaisuuden kestoon vaikuttaa aina esimerkiksi musiikin määrä. Jos pari haluaa perinteistä vihkimistä juhlavamman vaihtoehdon, vihkiminen voidaan toteuttaa morsiusmessuna, jolloin tilaisuuteen kuuluu vihkimisen lisäksi ehtoollisen vietto.

”Pyrimme tekemään jokaisesta kirkollisesta toimituksesta aina asianomaisten näköisen tilaisuuden, oli kyse sitten kasteesta, avioliittoon vihkimisestä tai hautaan siunaamisesta ja toimitettiin se sitten missä tahansa. Jumalan siunaus on läsnä kaikkialla”, Knuuttila sanoo.