Morsian ja sulhanen seisovat papin edessä alttarilla.
Avioliittoon vihittiin pareja myös Kuopion ensimmäisessä Hääyössä helmikuussa 2020. Kuva: Tuija Hyttinen.

Kirkosta eroaminen hidastui

Seurakuntien jäsenmäärä laski viime vuonna maltillisesti. Kirkkoon liittyneitä on enemmän kuin edellisvuonna. Kirkollisten vihkimisten osuus kasvoi.

Kuopion evankelis-luterilaisiin seurakuntiin kuului vuoden 2020 lopussa 87 153 jäsentä, mikä on 375 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jäsenmäärä kasvoi Alavalla ja Tuomiokirkkoseurakunnassa. Vuoden 2020 aikana Siilinjärven seurakunnan jäsenmäärä taas väheni 405 hengellä 16 035 jäseneen.

Kuopion seurakuntien alueella kasteen kautta seurakuntiin liittyi yli 630 henkilöä ja muuten reilut 460; liittyneitä on 40 enemmän kuin edellisvuonna. Kuopiossa yli 50-vuotiaat liittyivät kirkkoon aiempaa innokkaammin, ja joka viides (21,7 %) kirkkoon liittyvä kuuluu tähän ikäluokkaan (edellisvuonna 16,5 %). Uskollisimpia kirkon jäseniä ovat yli 60-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat, kun taas lähes joka toinen kirkosta eroava on 18–29-vuotias. Kuopion seurakuntien jäsenistä kuoli 950 henkilöä

Kuopiossa yli 50-vuotiaat liittyivät kirkkoon aiempaa innokkaammin.

Niin Kuopiossa kuin Siilinjärvellä kirkosta eroaminen hidastui. Kuopion seurakunnissa erot vähenivät edellisvuodesta reilun viidenneksen ja kirkon jätti vajaat 1 200 henkilöä (edellisvuonna reilut 1 500). Seurakuntien jäsenmäärää puolestaan tasoittaa yli 660 jäsenen muuttovoitto, joka kasvoi sadalla hengellä.

Vuonna 2020 Siilinjärvellä kirkosta erosi 211 jäsentä (edellisvuonna 223) ja seurakuntaan liittyi 79 henkilöä eli parikymmentä enemmän kuin edellisvuonna. Muuttotappio vei seurakunnalta 144 jäsentä. Jäsenkehitykseen vaikutti myös syntyneiden ja kuolleiden ero: kastettuja 119 ja kuolleita 135.

”Kastettujen osuus ei juurikaan pienentynyt ja kirkollisten vihkimisten osuus kasvoi. Myös kirkosta eronneiden määrä väheni selkeästi.”

Rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen

Kirkkohäiden suosio kasvoi

”Vaikka Kuopion seurakuntien jäsenmäärä viime vuonna laski, se ei vähentynyt niin voimakkaasti kuin aiemmin ja vuoden tilastossa on monia muitakin myönteisiä muutoksia. Viime vuosien trendejä ovat olleet kastettujen ja kirkollisten vihkimisten osuuden pieneneminen. Kuluneena vuonna kastettujen osuus ei juurikaan pienentynyt ja kirkollisten vihkimisten osuus puolestaan kasvoi. Myös kirkosta eronneiden määrä väheni selkeästi”, sanoo rekisterinjohtaja Mika Pulkkinen Kuopion aluekeskusrekisteristä.

Kirkollisia avioliittoja Kuopion seurakuntien jäsenet solmivat hieman aiempaa innokkaammin eli 233 (edellisvuonna 212). Reilut 58 prosenttia seurakuntalaisten avioliitoista solmittiin kirkollisena vihkimisenä. Kuopion seurakunnissa kasteen sai yhteensä yli 720 henkilöä.

Siilinjärven seurakunnassa vihittiin kirkolliseen avioliittoon 68 jäsentä, ja noin 53 prosenttia seurakuntalaisten avioliitoista solmittiin kirkollisena vihkimisenä.

Kahdeksan tai yhdeksän kymmenestä nuoresta seurakuntalaisesta käy rippikoulun 15-vuotiaana.

Kuopiossa 15-vuotiaista seurakuntalaisista eli reilusta 1 100 nuoresta rippikoulun kävi lähes yhdeksän kymmenestä (89 %). Suosituinta rippikouluun osallistuminen on Tuomiokirkkoseurakunnassa ja Alavan ja Järvi-Kuopion seurakunnissa. Rippikoulu on suosittu myös Siilinjärvellä, jossa siihen osallistui 93 prosenttia ikäluokan seurakuntalaisista eli reilut 230 nuorta.

Vuoden 2020 lopussa Kuopion seurakuntien alueella asuvista 69,5 prosenttia ja siilinjärveläisistä 75 prosenttia kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Koko Suomessa luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden lopussa noin 3,74 miljoonaa henkilöä eli reilut kaksi kolmasosaa (67,6 %) suomalaisista.

Lue lisää Suomen ev.lut. kirkon tilastoista: kirkontilastot.fi