Teemu Voutilainen Siilinjärven kirkon edessä
”Ajattelin joutuvani ottamaan vastaan ihmisten pettymyksen kirkkoa kohtaan, mutta niin ei sitten käynytkään”, Teemu Voutilainen kertoo tunnelmistaan kirkosta eronneiden puhelinhaastattelujen suhteen. Kuva: Merja Tapio.

”Kirkko tekee kyllä hyvääkin työtä, mutta aina joutuu miettimään sitä pennin venytystä” – kirkosta eroamisen syitä selvitetty Siilinjärven seurakunnassa

Mistä syistä omalla paikkakunnalla erotaan kirkosta? Tätä selvittääkseen tarttui Siilinjärven seurakunnan kappalainen Teemu Voutilainen puhelimeen ja soitti kirkosta eronneille siilinjärveläisille.

Puhelinhaastattelut liittyvät Voutilaisen tutkielmaan ”Olisimmeko voineet tehdä jotain paremmin?” Puhelinhaastatteluihin perustuva ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma kirkosta eroamisen syistä Siilinjärvellä. Kirkosta eroamisen taustoja ja syitä on tutkittu paljon, mutta paikallisseurakunnan tasolla tutkimusta ilmiöstä ei ole juurikaan ennen tehty. Myös Voutilaisen tutkimusmenetelmä eli puhelinhaastattelut, on evankelis-luterilaisen kirkon piirissä harvinainen lähestymistapa arkanakin pidettyyn aiheeseen.

”Kirkon jäsenyys ja siitä eroaminen ovat syviä, ihmisen vakaumukseen liittyviä asioita. Tällaisia asioita ei voi nokkelilla myyntipuheilla muuttaa. Ainoa oikea lähtökohta tällaisessa yhteydenotossa on yrittää aidosti kuunnella kirkosta eronnutta ja ottaa palaute nöyrästi vastaan.”

”Puhelinkampanjoiden harvinaisuuteen on voinut olla syynä virheellinen käsitys tällaisen yhteydenoton lainvastaisuudesta”, Voutilainen summaa lähestymistapaansa haastattelujen suhteen.

Taloudelliset syyt kärjessä

Tutkielmassaan Voutilainen taustoittaa kirkosta eroamisen historiaa, aiempia tutkimuksia sekä valtakunnallisia tilastoja, vertaillen niitä Siilinjärven seurakunnan vastaaviin. Siilinjärveläisistä kirkosta eroajista löytyy erityispiirteitä, mutta pääpiirteissään heistä syntyy samanlainen kuva kuin valtakunnallisissa tutkimuksissa. Esimerkiksi 2010-luvulla suuria eroaaltoja aiheuttaneiden kohujen laineet löivät myös Siilinjärvelle: television Homoilta, Päivi Räsäsen puhe Kansanlähetyspäivillä ja keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista saivat siilinjärveläisetkin eroamaan kirkosta.

”Voinhan minä sen sinulle selventää. Eli rahallinen juttuhan se oli suurimmaksi osaksi”.

Keskeisimmät kirkosta eroamisen syyt Siilinjärvellä ovat tärkeysjärjestyksessä seuraavat: taloudelliset syyt, kirkolla ei instituutiona ole merkitystä, maailmankatsomukselliset syyt ja ihmiset eivät koe tarvitsevansa kirkkoa uskoakseen.

”Toinen asia on ihan suoraan sanottuna tuo uskon puute. Pidän itseäni ateistina ja kirkollisveron maksaminen tuntuu aika vieraalta.”

”Taloudelliset syyt näyttäisivät painavan päätöksenteossa valtakunnallista keskiarvoa enemmän. Toinen erityispiirre liittyi seurakunnan palveluihin – seurakunta nähdään palveluntarjoajana. Aiempi jäsenyys perusteltiin usein sillä, että seurakunnan palveluille oli käyttöä”, Voutilainen listaa siilinjärveläisten kirkosta eroajien erityispiirteitä.

”En ole osallistunut aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Seurakuntaa vastaan ei mitään sinänsä ole.”

”Minut yllättänyt erityispiirre oli se, että pettymys oman seurakunnan toimintaan tai työntekijöihin ei käymissäni keskusteluissa noussut juuri lainkaan esille”, Voutilainen kertoo ja jatkaa: ”Mielestäni jokaista eronnutta voi kiittää aikaisemmasta jäsenyydestä. Lisäksi on asianmukaista mainita, että kirkon ovi on aina auki.”

Yllä olevat kursivoidut lauseet ovat suoria lainauksia haastatteluista.

Teemu Voutilaisen koko tutkielmaan voi tutustua osoitteessa siilinjarvenseurakunta.fi/teemuvoutilainen