Kolme tähkää kirkkotekstiilissä.
Kuva: Seija Rytkönen

Kuva kertoo enemmän

Kristillistä sanomaa on historian saatossa viety eteenpäin symbolien välityksellä. Symboleilla on vahva asema myös nykypäivän kirkossa.

Romaanikirjallisuuden lukija näkee symbolit piilotettuna maailmana ja salakielenä, jota salaliitot käyttävät rikollisiin tarkoituksiinsa. Todellisuus on toinen. Symbolit ovat kuvien kieli. Niitä käytetään viestintään. Symbolien tarkoitus on saada viesti perille. Symbolien kielen voi opetella samalla tavoin kuin minkä tahansa muun kielen. Suomalaisessa kulttuurissa ainut koulu, jossa meille opetetaan symbolien kieltä järjestelmällisesti, on autokoulu.

Kristinusko symbolien kehittäjänä

Symbolikielen kehityksen kannalta kristinuskon leviäminen oli merkittävä tekijä Euroopassa. Välimeren alueen pakanajumalainkuvia halveksuttiin ja ne haluttiin hävittää. Luku- ja kirjoitustaito olivat harvinaisia. Kuvia tarvittiin kommunikointiin. Kansa oli tottunut kuviin. Kuvien täyskielto olisi saattanut olla vakava este Kristinuskon leviämiselle.

Varhaiset kirkkoisät joutuivat ratkaisemaan kysymyksen sallitaanko kuvat. Teologit päätyvät katselemaan Jumalan luomaa maailmaa. Jumala loi vaikkapa kyyhkysen, kalan ja sammakon tietynlaisiksi. Hänellä piti olla siihen syynsä. Kirkkoisät päättelivät, että Jumala halusi luomalla asiat tietynlaisiksi kertoa jotain itsestään: omista salatuista kasvoistaan. Symbolisanakirjana toimi heidän mielestään Raamattu. Näin kirkon yhä yleisesti käyttämät symbolit ovat alun perin syntyneet. Ne kantavat merkityksiä, jotka Jumala oli antanut ja teologi tulkinnut. Sen jälkeen taiteilijat ja käsityöläiset ovat siirtäneet eteenpäin. Seurakuntalaisen tehtäväksi jää vastaanottaa ja lukea symboleita.

Yleisimpiä symboleita

Symbolit voivat olla eleitä, esineitä, asentoja, värejä tai vaikkapa kirjainyhdistelmiä. Yleisimpiin kristillisiin symboleihin lukeutuvat yhä kaikkein varhaisimpina ainoina kehittyneet eläinten ja kasvien kuvat.

Kala

Kala osoittautui kristityille loistavaksi ja monitahoiseksi symboliksi. Evankeliumitekstit viittaavat usein kalastamiseen. Apostoleista osa oli kalastajia. Jeesus oli luvannut tehdä heistä ihmisten kalastajia. Kreikankielen sana kala Ἰχθύς, antoi lisämerkityksen. Lauseen Iesùs CHristòs THeù HYiòs Sotèr (Jeesus Kristus Jumalan poika pelastaja) ensimmäiset kirjaimet muodostavat sanan kala kreikaksi.

Kala oli helppo piirtää kahdella kaarevalla viivalla. Kun kristittyjen vainoja pelkäävät kristityt kohtasivat toisensa, saattoi kristitty piirtää maahan kuin hajamielisesti kaaren kävelysauvallaan. Jos toinen osasi täydentää kaaren kalaksi toisella kaarella, kristitty tiesi olevansa turvassa ja voivansa puhua vapaasti uskonkumppaninsa kera.

Kyyhkynen

Yksi varhaisimpia kristittyjen käyttämiä symboleita on valkoinen kyyhkynen. Kyyhkysen valkea väri tarkoittaa viattomuutta ja puhtautta. Laulujen Laulu käyttää kyyhkyssymboliikkaa paitsi lemmittelynimenä: Minun kyyhkyni, myös verratessaan naisen lempeitä silmiä kyyhkyn silmiin.  Kyyhkynen esiintyy Raamatussa jumalallisen väliintulon kappaleena. Genesiksessä kyyhkynen tuo Nooalle oliivinoksan. Se kertoi Jumalan anteeksiantamuksesta sekä rauhasta Jumalan ja ihmisen välillä. Matteuksen evankeliumissa (3:16) kyyhky laskeutuu taivaalta Kristuksen kasteen hetkellä. Myöhemmin kyyhkystä tulee, ei vain kasteen ja rauhan, vaan yleensäkin pyhän hengen symboli.

Tähkä ja viinirypäle

Tähkä ja viinirypäle ovat erityisesti alttariin liittyvissä kankaissa ja koristeluissa yleiset symbolit. Vahvimmin ne muistuttavat ehtoollisesta ja pääsiäisen tapahtumista. Viini viittaa vereen, jonka Jeesus vuodatti syntien anteeksi saamiseksi. Leipä viittaa öylättiin ja sitä kautta Kristuksen lihaan.

Kristus-monogrammi

Varhainen kristillinen maailma jo otti käyttöönsä Kristus-monogrammina tunnetun kuvion. Alun perin se esitettiin pelkästään päällekkäin kirjoitetuilla kreikan Khii (χ) ja Rhoo (ρ) Chi ja Rho kirjaimilla. Latinalaisissa aakkosissa ne muistuttavat kirjaimia P ja X. Ne ovat Kristus-sanan ensimmäiset kirjaimet kreikaksi. Myöhemmin niihin liitettiin A ja O eli kreikan alfa ja oomega, kreikkalaisten aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain, muistuttamaan siitä, että Jumala on alku ja loppu. Kristusmonogrammi kehystetään toisinaan ympyrällä. Ympyrä maailmankaikkeuden symbolina muistuttaa siitä, että Jeesus hallitsee koko maailmankaikkeutta.

Geometriset muodot

Jokaisella geometrisellä perusmuodolla, kolmiolla, ympyrällä ja neliöllä, on myös symbolimerkityksensä. Ympyrä on maailmankaikkeus, neliö on maa. Kolmio sen sijaan tarkoittaa kolmiyhteistä Jumalaa. Kolmiossa kaikki sivut ovat yhdenvertaiset. Taivaan ja maan yhdistämisestä syntyi monikulmio. Kahdeksan on tärkeä symboliluku, sillä se on ylösnousemuksen päivän symboli. Ihmisen kasteessa taivas ja maa hetkeksi yhtyvät. Varhaisten kastekappelien pohjakaava olikin useimmiten aina kahdeksankulmio. Kaste myös lupasi ylösnousun mahdollisuuden.

Rukousasento

Asennoillakin on oma symboliikkansa. Varhaisin kristillinen rukousasento on yhä ortodoksien käyttämä. Siinä ihminen seisoo Jumalan edessä avaten kädet kämmenet ylöspäin ottamaan vastaan Jumalan armolahjoja. Läntisen kirkon tapa rukoilla periytyy germaaneilta. Heillä alamaisen tapa tervehtiä ylempäänsä oli liittää kädet yhteen ja samalla polvistua kunnioituksesta. Käsien yhteen liittäminen tarkoitti kuin antautumista. Minä sidon käteni ja annan ne sinun käyttöösi. Alueen kristityt ottivat tavakseen osoittaa alistumisensa Jumalan tahtoon liittämällä kädet yhteen.