Minna Siikaniva hymyilee, lunta sataa.
Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkon kannattaisi panostaa nuoriin

Nuorten on löydettävä merkityksellisiä tapoja elää kristittynä ja olla yhteydessä seurakuntaan.

Helsingin vetovoima nuorten opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa näkyy myös kirkon tilastoissa. Selvästi suurin kirkkoon kuuluvien ikäryhmä Helsingissä ovat hieman yllättäen z-sukupolveen ja millenniaaleihin kuuluvat 20–29-vuotiaat.

Myös Kuopiossa tämä ikäryhmä on lukumääräisesti suurin ja syytkin ovat samat. Kuopio on merkittävä opiskelupaikkakunta. Muuttovoittoinen kaupunki kerää erityisesti nuoria aikuisia opiskelupaikan tai työn perässä. Samasta ikäryhmästä myös erotaan eniten kirkosta.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti viime vuonna säilyttää nuorten kohtaamispaikan, Vanhan Pappilan, kehitettävien kiinteistöjen listalla. Oppilaitostyö jalkautuu aktiivisesti tulevan Savilahden kampuksen alueelle.

Kuopion seurakunnat tekevät rippikouluyhteistyötä yli rajojen.

Rippikoulun käy Kuopion alueella edelleen 15-vuotiaiden seurakunnan jäsenten ikäluokasta 90 prosenttia. Järvi-Kuopion seurakunnassa järjestetään Kallaveden seurakunnan jälkeen toiseksi eniten rippikouluja. Kuopion seurakunnat tekevät rippikouluyhteistyötä yli rajojen. Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra Juha Hagman muistuttaa, että kaikki Järvi-Kuopiossa tehtävä rippikoulu- ja nuorisotyö on arvokasta erityisesti tulevaisuuden näkökulmasta, koska nuoret suuntaavat suuressa määrin lähivuosina Kuopion keskustan alueille.

Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko -artikkelikokoelmassa kuvataan, että tyypillistä nuoremmille sukupolville on yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus. Arvomaailmassa näkyvät keskeisinä suvaitsevaisuus, arvoliberaalius ja ym­päristökysymykset. Julkaisun mukaan tulevaisuuden toivo kirkossa on siinä, että kyetään aidosti rakentamaan yhteisöä, johon ihminen voi tuntea kuuluvansa. Nuorten on löydettävä merkityksellisiä tapoja elää kristittynä ja olla yhteydessä seurakuntaan.