Pari aikuista keskustelee nuorten kanssa, etualalla olevan paidan selkämyksessä lukee Aseman lapset.
Yhteisvastuun keräystuotosta viidennes käytetään Aseman Lapset ry:ssä nuorten sovitteluun ja väkivallan ehkäisyyn. Kuva: Yhteisvastuu

Yhteisvastuulla sovitellaan ja ratkaistaan nuorten väkivaltaa

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Keräys alkaa 5.2.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 prosenttia jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön Aseman Lapset ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta. Tuotosta 60 prosenttia suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen, ja apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun kautta. Keräys alkaa sunnuntaina 5. helmikuuta. 

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 40 prosenttia jää Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön Aseman Lapset ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta. Tuotosta 60 prosenttia suunnataan maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen, ja apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun kautta. Keräys alkaa sunnuntaina 5.2. 

Keräysvaroilla puututaan kouluväkivaltaan 

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa: peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä ja poliisin tilastoista. 

”Nuorten väkivallassa uhreja ovat kaikki: kiusattu ja kiusaaja, tekijä ja uhri, koulu ja koti, nuori ja vanhempi. Sekä tekijä että uhri tarvitsevat apua”, vetoaa Yhteisvastuu-piispa Jukka Keskitalo

Joka viikko lähes 40 000 nuorta joutuu kouluväkivallan uhriksi Suomessa. 

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen kiusaaminen nolla- eli K-0-toiminnalla ja katusovitteluun, jossa sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi. 

Tiimipäällikkö Heikki Turkka Aseman Lapset ry:stä painottaa aikuisten vastuuta. 

”Väkivaltaa ei tule hyväksyä, mutta taustoja pitää pyrkiä ymmärtämään. Avainasemassa konfliktien ratkaisuissa ja kiusaamisen vastaisessa työssä ovat yhteistyössä yli rajojen toimivat aikuiset. Nuoren arvostavalla kohtaamisella voidaan päästä kiinni teon juurisyihin ja vaikuttaa niihin. Aikuisen tuella on mahdollisuus oppia jatkossa toimimaan paremmin.” 

Kuopiossa seurakuntiin jäävä vuoden 2023 keräystuotto käytetään kussakin seurakunnassa nuorille ja nuorille perheille annettaviin diakonia-avustuksiin. 

Koulutusta ja tukea kriisialueiden uhreille  

Tuotosta 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoon, josta tuetaan humanitaarisella avulla heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä maailman katastrofien keskellä. Avustustarpeiden syitä ovat useimmiten luonnonkatastrofit, kuten kuivuus, tulvat, myrskyt ja maanjäristykset, sekä aseelliset konfliktit ja äkilliset onnettomuudet. 

Tämänvuotisessa keräyksessä esitellään erityisesti KUA:n avustustyötä Keniassa, jossa karjanhoidolle elintärkeät laidunmaat ovat ilmastokriisin syventämän kuivuuden myötä hupenemassa. Epätoivoinen taistelu laidunmaasta johtaa konflikteihin ja väkivaltaisuuksiin. 

Joka päivä jopa 550 nuorta kuolee väkivallan uhrina maailmalla. 

”Katastrofien vaikutukset ulottuvat myös lapsiin ja nuoriin, kun heikentyvä turvallisuustilanne ja omaisuuden menettäminen saavat perheet vetämään lapsensa pois koulusta. Osa jatkaa kouluaan toisella alueella, köyhimpien perheiden lapset eivät ehkä palaa kouluun”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Tomi Järvinen

Katastrofirahasto tukee yhteisvastuuvaroin lasten ja nuorten kouluun paluuta viidellä alueella Keniassa. Sen tavoitteena on saada 41 500:aa haavoittuvassa asemassa olevaa lasta ja nuorta takaisin kouluun tarjoamalla esimerkiksi tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Hätäavun turvin tuetaan myös koulutarvikkeiden hankkimista, kouluruokailua sekä erityisesti tytöt huomioivien hygieniatilojen järjestämistä. 

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräyksen kampanja alkaa sunnuntaina 5.2. ja jatkuu vuoden loppuun asti. Yhteisvastuu-keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Yhteisvastuu

Kirkon ulkomaanapu

Aseman lapset

Yhteisvastuukeräys Kuopion seurakunnissa