Painettuja Kirkko ja koti -lehtiä viuhkan muodossa, ja kännykässä avoimena Kirkko ja koti -verkkolehden etusivu.
Kuva: Tuija Hyttinen

Tutkimuksen mukaan seurakuntalehteä pidetään edelleen tarpeellisena

Vuoden alussa toteutettiin seurakuntalehtien lukijatutkimus.

Lukijatutkimuksen tavoitteena oli saada lisää ymmärrystä seurakuntalehtien lukijoista ja heidän odotuksistaan seurakuntalehteä kohtaan. Mielipiteitä ja ajatuksia selvitettiin myös niiltä vastaajilta, jotka eivät lue kovin aktiivisesti seurakuntalehteä. Kerätyn tiedon pohjalta on tarkoitus saada tukea seurakuntalehden kehittämiseen. Näitä ovat muun muassa juttutyyppien ja paikallisuuden merkitys.

Vastaajia oli hyvin erilaisista taustoista

Kohderyhmän muodosti kunkin seurakuntalehden jakelualueen asukkaat. Tutkimus toteutettiin paneelikyselynä, johon osallistui eri-ikäisiä ja erilaisia kaupunkilaisia, myös kirkkoon kuulumattomia tai toisen uskontokunnan edustajia. Lisäksi tutkimukseen pystyi osallistumaan yleislinkin kautta. Yleislinkkiä jaettiin seurakuntien omissa kanavissa.

Tutkimus perustuu noin 2 500 paneelivastaukseen ja lähes 800 lehdissä jaettuun yleislinkkivastaukseen.​ Tutkimuksen toteutti Innolink.

Tutkimus kattoi 11 seurakuntalehteä eri puolilta Suomea. Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien alueilla ilmestyvän Kirkko ja koti -lehdenohella mukana olivat muun muassa pääkaupunkiseudulla ilmestyvä Kirkko ja kaupunki, Oulun seudun Rauhantervehdys, Joensuun Kirkkotie ja Seinäjoen Lakeuden Risti.

Valtaosa seurakuntalehdistä ilmestyy kahdesta viiteen kertaa vuodessa, muutamat noin kerran kuussa tai useammin.

Kastetut, kuulutetut ja kuolleet kiinnostavat

Yleisesti lehdet ovat hyvin tunnettuja. Peräti 97 % tunsi alueensa lehden ja lähes 80 % lukee tai selailee lehteä yleislinkin kautta vastanneista. Panelisteista vastaavat luvut olivat 50 % ja 26 %.

Noin 74 % piti lehden ilmestymistiheyttä sopivana.

Lehtien yleisesti suosituimmat palstat ovat kirkolliset ilmoitukset eli kastetut, kuulutetut ja kuolleet, Tapahtumatiedot ja henkilöhaastattalut nousivat niin ikään kärkeen luetuimpien joukossa. Lehtiä pidettiin myös ajankohtaisina ja luotettavina tietolähteinä. Tietoa seurakunnista etsittiin eniten seurakuntalehdestä ja verkkosivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.

Suurin osa vastanneista piti lehteä tarpeellisena. Monelle tutkimukseen osallistujalle lehti oli lähes ainoa side seurakuntaan.

Infografiikka kertoo, että lukijat tuntevat Kirkko ja koti -lehden hyvin.

rnu003ch2u003eKuopion alueella seurakuntalehti tunnetaanu003c/h2u003ern rnrnKirkko ja koti -lehden osalta vastauksia saatiin 265 vastaajalta, joista 80 vastasi seurakunnan yleislinkin kautta. Vastaajat jakaantuivat ikäryhmittäin melko tasaisesti. Suurin vastaajien ikäluokka löytyi ryhmästä 35–44-vuotiaat ja seuraavaksi eniten vastattiin 25–34-vuotiaissa. Nuoremmat ikäluokat eivät vastanneet niin aktiivisesti.rnrn rnrnKirkko ja koti -lehden tuntee vähintään nimeltä peräti 100 % yleislinkin kautta vastanneista ja panelisteista 91 %. Jokaisen lehden tai ainakin suurimman osan niistä lukee yleislinkin kautta vastanneista 84 % ja panelisteista 56 %. Lehden lukee useissa kotitalouksissa myös joku muu kuin vastaaja. Verkkolehteä lukee vastaajista 20–40 % eli painettu lehti pitää edelleen pintansa.rnrn

Tapahtumaliite on osoittautunut suosituksi

Kuopiossakin luetuimpia palstoja olivat kastetut, kuulutetut ja kuolleet sekä tapahtumat. Ilmestymistieheyttä piti sopivana lähes 80 %.

Tapahtumaliite on osoittautunut varsin suosituksi, sillä aktiivilukijoiden keskuudessa yli puolet säilyttää liitteen pidempään.

Kuopion alueella etsitään seurakuntatietoa eniten lehdestä ja verkkosivuilta sekä sosiaalisesta mediasta ja paikallisista medioista.

Lukoijoita kiinnostaa eniten seurakunnan toiminta, paikalliset aiheet, hyvinvointi ja terveys, ihmissuhteet sekä henkilöhaastattelut.

Kirkko ja koti -lehden uutiskirjeeseen oli tutustunut 10–30 % lukijoista. Uutiskirjeen voi tilata verkkosivuilta.

Suurin osa piti lehden nimeä erinomaisena ja hyvin lehden sisältöä kuvaavana.

Lehdestä nousi ensimmäisenä mieleen uskonto, kirkko ja tapahtumat. Myös mielenkiintoisuus ja ajankohtaisuus sekä luotettavuus saivat paljon mainintoja. Lehteä pidetään tarpeellisena.

11 kertaa vuodessa ilmestyvä Kirkko ja koti -lehti jaetaan jokaiseen talouteen Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien alueella, jos postilaatikossa ei ole ilmaisjakelukieltoa.

Monelle lehti ainoa kontakti seurakuntaan

Yhteinen tutkimus osoitti, että seurakuntien välillä ei ollut suuria eroja tulosten osalta. Tämä antaa hyvän mahdollisuuden myös kehittää seurakuntien lehtiyhteistyötä edelleen.

Tutkimuksen avulla huomattiin, että seurakuntalehti on monelle lähes ainoa kontakti seurakuntaan ja sellaisena tärkeä.

Painettujen lehtien lukeminen on yleisesti vähentynyt myös muiden kuin seurakuntalehtien keskuudessa. Lähes kaikissa ikäryhmissä tietoa haetaan entistä enemmän verkosta ja sosiaalisesta mediasta.