Kaksi kultasormusta.
Kuva: IStock

Tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus

Korkein hallinto-oikeus antoi syyskuussa ratkaisun kysymyksessä, joka koski samaa sukupuolta olevan parin kirkollista vihkimistä

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisun (18.9.) mukaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa varoitus samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon vihkineelle papille. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat toteavat, että KHO:n ratkaisu selkeyttää oikeudellista tilannetta pitkään jatkuneessa kirkon vihkikäytäntöjä koskeneessa keskustelussa.

”KHO on nyt tehnyt päätöksen siitä, voiko samaa sukupuolta olevan parin vihkineelle papille koitua seuraamuksia. Kirkon avioliittokäsityksestä päättäminen kuuluu kirkon omille päätöksentekoelimille perustuslain turvaaman uskonnonvapauden piiriin kuuluvana asiana”, piispat toteavat. 

Piispainkokous käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 21. lokakuuta. 

Lue tiedote Kirkon evl.fi-verkkopalvelusta