Äänestyslippua pudotetaan lippaaseen.
Kuva: iStock

Kuopiossa järjestetään keväällä neljät kirkkoherran vaalit

Kuopion seurakunnissa on poikkeuksellisen paljon kirkkoherran virkoja auki samaan aikaan.

Tuomiorovastin ja Alavan kirkkoherran virat ovat avoinna, koska tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja Alavan kirkkoherra Hannu Koskelainen jäävät eläkkeelle 1.10.2022. Aiemmin tänä syksynä eläkkeelle jäi Puijon seurakunnan kirkkoherra Jaana Marjanen. Lisäksi Männistön kirkkoherra Aulikki Mäkinen valittiin Turkuun tuomiorovastiksi viime keväänä. Suosituin menetelmä kirkkoherran vaaleissa on nykyään välillinen vaali, jossa seurakuntaneuvosto valitsee kirkkoherran. Ainoastaan Puijolla päädyttiin välittömään vaaliin.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla.

Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissaäänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet.

Vähintään kahden viikon hakuaika

Kun kirkkoherran virka on tullut avoimeksi, tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi vähintään 14 päivän hakuajalla. Kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä tuomiokapituli päättää välillisestä vaalista. Päätös välillisen vaalin toimittamisesta tulee tehdä ennen viran haettavaksi julistamista.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherranvirkaa hakevalta vaaditaan ylempi pastoraalitutkinto.

Puijolla välitön vaali

Puijon seurakunnan kirkkoherran vaali toteutetaan välittömänä.

Kirkkoherran välitöntä vaalia varten tuomiokapituli tekee vaaliehdotuksen. Vaaliehdotuksessa tuomiokapituli asettaa vaaliehdokkaiksi kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille siinä järjestyksessä kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan.

Vaaliehdokkaiksi asetetut toimittavat peräkkäisinä sunnuntaipäivinä vaalinäytteenä päiväjumalanpalveluksen tuomiokapitulin määräämässä kirkossa.

Kirkkoherran välitön vaali aloitetaan viimeistä vaalinäytettä seuraavana toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai sitä seuraavana maanantaina.

Seurakunnan vaalilautakunta määrää äänestyspaikat ja vaalihuoneistot. Ennakkoäänestys toteutetaan vaalia edeltävällä viikolla.

Kolme kirkkoherraa valitaan välillisesti

Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa ja kykynsä haettavana olevaan virkaan.

Seurakuntaneuvosto tekee valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.

Tuomiokirkkoseurakunnan sekä Alavan ja Männistön seurakuntien vaalit toteutetaan välillisenä.