Piispa Jari Jolkkonen (vas.) luovutti Kirkon ympäristödiplomin Kuopion seurakuntayhtymälle. Kuvassa kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen, hallintojohtaja Mika Pulkkinen ja henkilöstöpäällikkö Merja Vihanto.

Kuopion seurakuntayhtymä sai ympäristödiplomin

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen luovutti kirkkohallituksen myöntämän ympäristödiplomin seurakuntayhtymälle 23. elokuuta.

”Meidän kristittyjen on helppo ymmärtää viljelyn ja varjelun tehtävä sekä tunnistaa se, että ihmiskuntana emme ole siinä onnistuneet. Ympäristödiplomi osoittaa seurakunnille konkreettisia toimia, joita voidaan yhdessä tehdä”, piispa Jari Jolkkonen painotti. 

Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta. 

Seurakuntayhtymä osallistuu muun muassa valtionhallinnon yhteiseen ”Astetta alemmas”-energiansäästökampanjaan. Eniten tämä näkyy lämmityksessä.

”Tavoitteena on vähentää lämmitysenergian kulutusta noin 10 prosentilla. Tavoitteeseen on päästy hyvin ja osin tavoitteet on jopa ylitetty. Lämmitystä vähennetään, kun säätila siirtyy nollan tuntumaan”, kertoo huoltoteknikko, ympäristövastaava Jouni Malkki.

Keittiöissä ruokahävikin vähentäminen toimii jo hyvin.

Ympäristödiplomia edeltäneessä arvioinnissa Kuopion seurakunnat saivat kiitosta muun muassa ympäristökasvatuksesta. Ympäristöteemat on sisällytetty etenkin lasten ja nuorten toimintaan ja rippikouluihin. Hiljaisuuden polkuja ja paikkoja löytyy useita.

Hautausmailla on kiinnitetty huomiota kasteluveden käytön optimoimiseen ja vieraslajien kuten jättipalsamin torjuntaan.

Keittiöissä ruokahävikin vähentäminen toimii jo hyvin. Kuopion seurakunnissa tarjottavaksi kahviksi ja teeksi valitaan Reilun kaupan -tuotteita.