graafisesti sinisellä värillä toteutettu siluetti Kuopion kaupungista tuomiokirkkoineen, kaupungintaloineen ja Puijon torneineen
Kuvitus: Tuija Hyttinen

Kuopion seurakuntayhtymälle uusi toiminta-ajatus

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi yhtymän uuden toiminta-ajatuksen Uskomme Sinuun. Toiminta-ajatus pohjautuu kirkon yhteiseen Ovet auki -strategiaan.

Yhteinen ja yhteiseksi koettu toiminta-ajatus auttaa seurakuntayhtymäämme tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa. Se yhdistää koko seurakuntayhtymän työn helposti muistettavaan muotoon. Toiminta-ajatus on riittävän väljä, koska paikallisseurakunnilla ja yhtymän eri yksiköillä on omat strategiansa.

Toiminta-ajatusta valmistelleeseen työryhmään kuuluivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen varapuheenjohtaja Tarja Välimäki, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sakari Pääkkö, kirkkoneuvoston edustajana Anu-Kaisa Ruponen, (vt. rekisterinjohtaja) nykyisin yhteisen seurakuntatyön johtaja Panu Pohjolainen, hallintojohtaja Mika Pulkkinen, kirkkoherrojen edustajana Sanna Husso sekä viestintäpäällikkö Minna Siikaniva.

Uskomme Sinuun tarkoittaa kolmea eri ulottuvuutta: suhdettamme Jumalaan, ihmisiin ja työhömme.

Uskomme Jumalaan

Toiminta-ajatuksessa sana ”uskomme” on sekä substantiivi että verbi.

Uskomme Sinuun kuvaa kirkon olemusta, olemme uskon yhteisö. Uskomme Sinuun on tunnustus yhteisestä uskostamme elävään Jumalaan (mistä iso alkukirjain). Yhteinen uskomme kantaa silloinkin, kun yhden usko ei.

Uskomme Sinuun kertoo kirkosta, joka elää uskoansa todeksi tässä ajassa. Uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan ja toimimme seurakuntayhtymänä kaikessa sen uskomisen varassa. Teoillamme puhumme uskostamme kaikessa työssämme, mitä teemme, sillä Uskomme Sinuun.

Uskomme ihmiseen

Uskomme Sinuun kuvaa myös suhdettamme lähimmäisiimme, alueemme kaikkiin ihmisiin.

Uskomme Sinuun tarkoittaa sitä, että uskomme ihmiseen silloinkin, kun hän itsekään ei enää jaksa uskoa. Me kohtaamme kaikki ihmiset arvostavasti ja rakkaudella mihinkään ominaisuuksiin tai elämäntilanteeseen katsomatta.

Koska Uskomme Sinuun, me haluamme etsiä ja löytää apua tarvitsevat. Kun Uskomme Sinuun, luotamme lähimmäiseemme ja luomme toivoa toivottomuuteen.

Uskomme Sinuun kuvaa suhdettamme seurakuntalaisiimme. Mahdollistamme sen, että kaikkien lahjat tulevat käyttöön. Olemme osa yhteisöä ja toimimme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Uskomme työkavereihimme

Uskomme Sinuun kuvaa työpaikkaamme, jossa arvostamme jokaisen työntekijän ainutlaatuista osaamista ja tehtävää. Uskomme Sinuun tarkoittaa, että tuemme toinen toisiamme, kun työ on haastavaa. Uskomme Sinuun muistuttaa luottamuksestamme sinuun, kun teet sinulle annettua tärkeää työtäsi.

Toiminta-ajatus

  • Uskomme Sinuun

Pidämme yllä toivoa. Rakastamme lähimmäistämme ja luontoa.

  • Toiminta-ajatuksemme

Uskomme Sinuun on yhteisömme tehtävä.
Uskomme Sinuun kohtaamalla.
Uskomme Sinuun yhdistää meidät.

  • Lupauksemme

Olemme mukana arjessa ja juhlassa.
Rakennamme yhdessä
turvallista yhteisöä ja rauhaa.
Välitämme Jumalan
rakkautta sanoin ja teoin.

  • Arvomme

Usko. Toivo. Rakkaus.