Matti Pentikäinen
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen. Kuva: Timo Hartikainen

Kuopion tuomiokapituli ei pidä Kuopion keskustan seurakuntien liitoshanketta tarkoituksenmukaisena

Tuomiokapituli päätti 10.6.2021 pitämässään istunnossa palauttaa aloitteen niiden tekijöille. Tämä merkitsee, että liitoshanke ei toteudu esitetyssä muodossa. Päätös oli yksimielinen.

Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymään kuuluvista kuudesta seurakunnasta Männistön seurakunta, Puijon seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta tekivät aloitteen neljän seurakunnan yhdistämiseksi siten, että keskustan alueelle olisi luotu suurseurakunta yhdistämällä nykyiset Puijon, Männistön ja Alavan seurakunnat sekä Tuomiokirkkoseurakunta. Neljänneksi kaavailtu Alavan seurakunta vastusti hanketta. 

Seurakuntayhtymältä perätään nykyistä selkeämpää kiinteistöstrategiaa

Tuomiokapituli katsoo, että aloite ei ole tarkoituksenmukainen toiminnallisilla, hallinnollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Tuomiokapitulin mukaan seurakuntayhtymässä olisi muun muassa tehtävä nykyistä selkeämpi kiinteistöstrategia, joka perustuu huolelliseen kiinteistöjen käytön ja tarpeen arviointiin. 

Piispa Jari Jolkkonen aikoo kutsua elokuussa Kuopion seurakuntien kirkkoherrat ja luottamushenkilöjohdon keskustelemaan Kuopion seurakuntien rakenteen kehittämisestä. 

Kuopion ev.lut. seurakuntien rakenneselvitys käynnistyi 1.10.2019 tehdyn valtuustoaloitteen perusteella. Tavoitteena oli aloittaa kaikkien seurakuntien yhteinen keskustelu yhtymän seurakuntien toiminnan organisointimahdollisuuksista muuttuvassa taloustilanteessa ja selvittää vaikutuksia kiinteistökantaan, henkilöstöön ja talouteen.  

Väestökehitys on muokannut seurakuntia vuosikymmenten aikana

Tämänhetkiset seurakunnat on perustettu kaupungin kasvua ja väestökehitystä seuraten. Vielä vuonna 1962 nykyisen Kuopion alueella oli vain kaksi evankelis-luterilaista seurakuntaa. Tuomikirkkoseurakunta Kuopion kaupungin alueella ja Maaseurakunta Kuopion maalaiskunnan alueella.

Vuonna 1963 perustettiin Tuomikirkkoseurakunnan koillisiin osiin Männistön seurakunta ja alueellisen kehityksen myötä Alavan seurakunta 1968. Puijon seurakunta syntyi 1977 palvelemaan lähialueitaan ja luomaan omaa hengellistä yhteisöään. Kallaveden seurakunta on jatkanut Maaseurakunnan perinteitä vuodesta 1969 lähtien, jolloin toteutui Kuopion kaupungin ja Maalaiskunnan kuntaliitos. Tällöin entinen Maaseurakunta liittyi uudella nimellään seurakuntayhtymään.

Vuosikymmenten varrella muun muassa kuntaliitokset ovat kasvattaneet seurakuntayhtymän seurakuntien lukumäärää.

Matti Pentikäisen mukaan olennaisinta on yhteinen henki 

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Matti Pentikäinen uskoo, että seurakuntarakenteen muutoshanke jatkuu ajan myötä tavalla tai toisella kaupungin ja lähialueiden kehityksen myötä.

Seurakuntayhtymän perussopimuksen ydin on yhteisen talouden ja hallinnon toteuttaminen itsenäisten seurakuntien keskinäisellä sopimuksella. Seurakunnat omilla määritellyillä alueillaan toteuttavat omalla johdollaan ja luottamuselimillään kirkon työtä.

”Yhteinen henki on olennaista. Tärkeintä on se, että olemme kirkon jäseniä ja yhdessä luomme perustaa elämäämme Jumalaan turvautuen”, Pentikäinen painottaa.

Tarkemmat perustelut päätökselle kuopionhiippakunta.fi