Annika Saarikko ja hänen edessään mies, jolla violetti paidankaulus kuin piispalla.
Annika Saarikko. Kuva: Kirkon kuvapankki, Aarne Ormio

Kirkon toimintaa arvostetaan hyvinvoinnin vahvistajana

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vieraili Turussa pidetyssä kirkolliskokouksessa.

”Perushyveemme ovat toisista välittäminen, huolenpito ja yhteisen hyvän asettaminen oman edun edelle”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Yhteiskunnan turvallisuuden yksi tukijalka on henkinen kriisinkestävyys. Saarikko totesi, että evankelis-luterilainen kirkko on perinteisesti ollut maassamme tärkeä henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin vahvistaja, ja osallistunut laajasti myös kriisityöhön. 

”Kirkko on auttanut surun ja epävarmuuden käsittelyssä ja tuonut toivoa sinne, missä se on ollut kadoksissa. Apua on tarjottu kaikille, eikä kirkon jäsenyys ole ollut avun saannin edellytys.” 

”Kirkossa on haettu sosiaalisen median ja etäyhteyksien avulla innovatiivisesti uusia toimintamuotoja. Kirkon diakoniatyö on yhteistyössä kuntien kanssa kehittänyt nopeassa tahdissa ratkaisuja, joilla apua on saatu erityisesti haavoittuvimmissa asemassa oleville. Seurakuntien työntekijät ovat muuntautuneet moneksi niin ruoka-avun antamisessa ja siihen liittyvässä logistiikassa kuin ikäihmisten auttamisessa ja heidän tarpeidensa kartoittamisessa. Suomalaiset arvostavat kirkon toimintaa kriisin aikana”, Saarikko korosti. 

Kirkko on auttanut surun ja epävarmuuden käsittelyssä ja tuonut toivoa. Apua on tarjottu kaikille, eikä kirkon jäsenyys ole ollut avun saannin edellytys.

Annika Saarikko

Ministerin mukaan kriisistä toipumisen aikana seurakuntien antaman tuen tarve ei vähene. ”Opetus- ja kulttuuriministeriö onkin juuri myöntänyt evankelis-luterilaiselle kirkolle yli 4,4 miljoonan euron suuruisen erityisavustuksen diakoniatoiminnan tukemiseen.”