Pyhän Johanneksen kirkko talvisena päivänä.

Kirkkoherran vaalit 2022 – Männistön seurakunta

Kevu00e4u00e4llu00e4 2022 valitaan uusi kirkkoherra Kuopion Mu00e4nnistu00f6n seurakuntaan. Lue kahden hakijan esittelyt itsestu00e4u00e4n.

Seurakunnan kirkkoherra voidaan valita joko välittömällä tai välillisellä vaalilla: Välittömässä vaalissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet, jotka on merkitty jäseniksi vähintään 70 päivää ennen vaalia.

Välillisessä vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston jäsenet. Männistön seurakunnan vaalit toteutetaan välillisenä. Vaalitavasta on päättänyt tuomiokapituli seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella.

1. Kuka olet?
2. Miksi haet kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet kyseisen seurakunnan tulevaisuuden?

Juha Antikainen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eJuha Antikainenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen kotoisin Kuopiosta ja toimin nyt Kuopion tuomiokapitulissa hiippakuntasihteerinu00e4. Kotiuduin nuorena seurakunnan porukkaan, joka oli hyvin lu00e4mminhenkinen ja avarakatseinen. Teologiaa opiskelin Helsingissu00e4 ja toimin aktiivisesti opiskelijaju00e4rjestu00f6issu00e4. Seurakuntapappina olen ollut Forssassa ja Hu00e4meenlinnassa, yhteensu00e4 15 vuotta. Nykyisessu00e4 tyu00f6ssu00e4ni ju00e4rjestu00e4n mm. ajankohtaiskoulutuksia seurakuntien tyu00f6ntekiju00f6ille ja toimin tyu00f6nohjaajana. Harrastuksiini kuuluu judo, jossa valmennan lapsia.u201drnrn2. u201dMu00e4nnistu00f6 on vireu00e4 lu00e4hiu00f6seurakunta, jonka kirkko toimii monipuolisena yhteen tulemisen paikkana, kuin olohuoneena. Myu00f6s kirkon pihaa ku00e4ytetu00e4u00e4n yhteisiin tapahtumiin, viimeksi laskiaissunnuntaina. Tyu00f6yhteisu00f6 on osaava, luova ja hyvin toimiva u2013 ja seurakuntalaiset monin tavoin mukana tekemisissu00e4. Mu00e4nnistu00f6ssu00e4 on rohkeasti edistetty kaikkien yhdenvertaisuutta ja tilaa tulla ja olla. Tu00e4tu00e4 ja muuta hyvu00e4u00e4 haluaisin olla jatkossa kehittu00e4mu00e4ssu00e4 yhdessu00e4 muiden kanssa. Rakkaus, ilo ja toivo edellu00e4!u201drnrn3. u201dMu00e4nnistu00f6n vahvuus on vahvasti yhteisu00f6llisessu00e4 elu00e4mu00e4ssu00e4, joka kirkolle on kehittynyt: siellu00e4 kulkee kaiken iku00e4isiu00e4, monin tavoin erilaisia ihmisiu00e4. Seurakunnan vahva paikka ihmisten elu00e4mu00e4ssu00e4 tulee su00e4ilymu00e4u00e4n, toivon mukaan vahvistumaankin. Talouden realiteetit ja ihmisten odotusten muuttuminen on toki otettava vakavasti seurakunnassa. Yhu00e4 enemmu00e4n kutsumme asukkaita mukaan – tekemu00e4u00e4n jotain, vaikka pientu00e4kin. Toivon, ettu00e4 seurakunta voi auttaa, kun ihminen etsii apua tai elu00e4mu00e4nsu00e4 tarkoitusta.u201d

Sanna Mertanen lähikuvassa.

u003ch2u003eu003cstrongu003eSanna Mertanenu003c/strongu003eu003c/h2u003ern1. u201dOlen palvellut Mu00e4nnistu00f6n seurakunnassa pappina jo kymmenen vuotta ja nyt viimeisen vuoden vt. kirkkoherran tehtu00e4vu00e4ssu00e4. Vapaa-ajallani viihdyn perheeni parissa, hiihtelen ja ulkoilen koiran kanssa Kallaveden rantamaisemissa. Minulle tu00e4rkeitu00e4 arvoja ovat yhdenvertaisuus ja avoimuus. Haluan suhtautua elu00e4mu00e4u00e4n, tulevaisuuteen ja ihmisiin lu00e4htu00f6kohtaisen positiivisesti.u201drnrn2. u201dMu00e4nnistu00f6n seurakuntalaiset, luottamushenkilu00f6t, tyu00f6ntekiju00e4t ja Pyhu00e4n Johanneksen kirkko ovat tulleet minulle ja perheelleni hyvin rakkaiksi vuosien varrella. Tunnen vahvaa kutsumusta saada tarttua haasteeseen johtaa tu00e4tu00e4 seurakuntaa kokonaisuutena. Haluan vaalia persoonallisen lu00e4hiu00f6seurakuntamme hyviu00e4 perinteitu00e4 ja kehittu00e4u00e4 seurakunnan toimintaa rohkeasti eteenpu00e4in kohti tulevaisuutta. Haluan ennen kaikkea olla hyvu00e4 ja luotettava henkilu00f6stu00f6johtaja ja pitku00e4ju00e4nteinen seurakunnan palvelija.u201drnrn3. u201dMu00e4nnistu00f6n seurakunnan ju00e4senmu00e4u00e4ru00e4 saattaa jatkossa yhu00e4kin laskea, mutta seurakunnan yhteisu00f6llinen merkitys ja Pyhu00e4n Johanneksen kirkko kotoisan kohtaamisen paikkana seku00e4 toivon merkkinu00e4 toivottavasti vain vahvistuu. Lu00e4hitulevaisuuden tu00e4rkeimpiu00e4 kehityskohteita ovat alueemme ihmisten tukeminen entistu00e4 paremmin henkisesti ja aineellisesti seku00e4 monipuolisen ja aidosti lu00e4heiseksi koettavan jumalanpalveluselu00e4mu00e4n ja yhteisu00f6llisyyden kehittu00e4minen.u201d