Männistön seurakunnan kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Aulikki Mäkinen
Aulikki Mäkinen. Kuva: Tuija Hyttinen

Toiveiden kuuleminen on osa Kuopion seurakuntien rakenneselvityksen tekemistä

On tärkeää kuulla myös kirkon työntekijöitä, koska heillä on laaja käsitys koko seurakunnan tarpeista.

Rakenneselvitystä tehtäessä on kuultava monia eri ryhmiä. Päätimme aloittaa helpoimmasta päästä eli työntekijöistä. Kaikille Kuopion seurakuntien ja yhtymän työntekijöille on lähetetty kyselylomake, johon toivomme runsaasti vastauksia. Tarkoituksena on kartoittaa, millaiset rakenteet palvelisivat heidän käsityksensä mukaan työtä parhaiten.  

Miksi kannattaa kysyä työntekijöiltä? Joidenkin mielestä se saattaa olla turhaa. Kysyähän pitää ennen muuta seurakuntalaisilta, ajattelee moni. Olen vakuuttunut siitä, että kysyä pitää molemmilta.  

Jokaisella on annettavaa pienten ja suurten muutosprosessien keskellä 

Seurakuntalaisella on oikeus ajatella vain sitä, mikä palvelee häntä itseään tai hänen lähipiiriään. Työntekijältä vaaditaan enemmän. Hänen on ajateltava koko seurakuntaa, myös heitä, jotka käyvät harvemmin seurakunnan tilaisuuksissa tai osallistuvat vain vähän tai eivät koskaan osallistu seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. He ovat nähneet työn monet vaiheet ja kokevat jokapäiväisessä elämässään, millaiset asiat ovat esteenä ihmisten tavoittamisessa.  

Myös työnhyvinvointi on tärkeä asia. Jokaisella työntekijällä tulee olla tunne siitä, että hänen näkemyksiään arvostetaan. Jokaisella on annettavaa pienten ja suurten muutosprosessien keskellä. Tyytyväinen ja innostunut työntekijä on iso voimavara, jota ei pidä hukata. 

Kun tämä kuulemiskierros on saatu käytyä, on aika astua seuraavaan vaiheeseen. Joudumme pohtimaan, miten luottamushenkilöiden ja muiden seurakuntalaisten kuuleminen toteutetaan. Niidenkin tuloksia odotan jo innolla ja luottavaisin mielin.

 Kirjoittaja on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja Männistön seurakunnan kirkkoherra