Minna Siikaniva hymyilee, lunta sataa.
Kuva: Tuija Hyttinen

Kirkosta toivotaan vastavoimaa materialismille ja suorituskeskeisyydelle

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko kannustaa seurakuntia keskustelemaan tulevaisuudesta. Selonteko pyrkii ennakoimaan kirkon tulevaisuutta ihmisiä kuuntelemalla.

Aineisto kerättiin kuuntelemalla ja keskustelemalla signaalihuoneissa, joita toteutettiin eri puolella Suomea. 

Vuoden 2022 aineistossa yleisinä havaintoina nousivat seuraavat teemat: 1. Arjen kristillisyys korostuu, 2. Luonto vahvistuu hengellisyyden lähteenä, 3. Kokeileva hengellisyys haastaa perinteemme, 4. Nykyinen elämänmuotomme on kestämätön, 5. Perheiden monimuotoistumista ei voi ohittaa ja 6. Kuunteleva ja kohtaava kirkko ilahduttaa. 

Kirkon tulee luoda toivoa maailmaan. 

Kirkosta toivotaan muun muassa vastavoimaa yhteiskunnassa vallitsevalle materialismille ja suorituskeskeisyydelle. Kirkon koetaan edustavan pysyvyyttä ja vakautta monien epävarmuuksien keskellä. Ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin ajatellaan kietoutuvan toisiinsa. Kirkon pitäisi tarjota ihmisille tapoja toteuttaa hengellisyyttä monimuotoisesti. Kirkon tulee luoda toivoa maailmassa, jonka tulevaisuuteen liittyy valtavasti epävarmuutta ja uhkia.  

Signaalien keruu ja tulevan pohdinta jatkuu nyt seurakunnissa. Selonteon tavoite on innostaa kirkon työntekijät ja seurakuntalaiset keskustelemaan arjen tasolla ihmisten perimmäisistä kysymyksistä ja löytämään hiljaisia signaaleja, joita seurakuntien on syytä ottaa huomioon toimissaan. 

Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.  

Virsi 600:1