Henkilöllä sylissään kannettava tietokone, jonka näytöllä avoinna vaalisivusto.
Kuva: iStock. Kuvankäsittely: Tuija Hyttinen

Vaalikone paljastaa: Kuopiossa yli puolet ehdokkaista kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä

Uudet seurakuntapäättäjät valitaan marraskuussa. Ehdokkaan löytämisessä äänestäjiä auttaa vaalikone, johon Kuopion ja Siilinjärven seurakuntien ehdokkaat ovat vastanneet aktiivisesti.

Kuopion seurakuntien 130 ehdokkaasta vaalikoneeseen vastasi 124. Siilinjärvellä vaalikoneessa voi perehtyä 44 ehdokkaan ajatuksiin (ehdokkaita on kaikkiaan 49). Koko Suomessa vaalikoneen kysymyksiin vastasi reilu puolet ehdokkaista. Vaalikone löytyy osoitteesta seurakuntavaalit.fi/vaalikone.

Kuopiolaisehdokkaista lähes 55 prosenttia ja siilinjärveläisehdokkaista lähes 39 prosenttia kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä. Valtakunnallisesti sitä kannattaa 54 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista, mikä on selvästi enemmän kuin kannatus nykyisten luottamushenkilöiden joukossa. Reilu kolmannes (35 %) kirkon luottamushenkilöistä kannatti samaa sukupuolta olevien vihkimisoikeutta vuoden 2019 kyselyssä. 

Asioista etusijalla ovat nuoret, auttamistyö ja ylimääräisistä tiloista luopuminen

Seurakuntavaaliehdokkaiden mielestä seurakunnan pitäisi panostaa erityisesti nuoriin, lapsiin ja heikompiosaisten auttamiseen, kun he saivat valita kolme itselleen tärkeintä painopistettä. Koko Suomen seurakuntavaalien ehdokkaat nostavat tärkeimmiksi seurakunnan auttamistyön. Resurssien kohdentamisessa ehdokkaat nostavat tärkeimmäksi perheiden tukemisen kriiseissä. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat yksinäisten ja sairaiden auttaminen sekä sielunhoito ja keskusteluapu. 

Ehdokkaiden selkeä enemmistö (Kuopiossa 88 %, Siilinjärvellä 73 %) kannattaa tiloista luopumista henkilöstöstä karsimisen sijaan, jos seurakunnan talous heikkenee. Seurakunnan muista kiinteistöistä luovuttaessa Kuopiossa neljä viidestä ja Siilinjärvellä kolme neljästä katsoo, että kirkkotilojen käyttöä tulisi monipuolistaa. 

Valtaosa ehdokkaista on eri mieltä siitä, että seurakunnan tulisi luopua liha- ja maitotuotteiden käytöstä. Siilinjärvellä noin joka kymmenes (9 %) ja Kuopiossa joka seitsemäs (14 %) pitää tätä kannatettavana seurakunnan ilmastotoimena.

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden henkilökohtaisesta suhteesta kirkkoon ja uskoon. Tärkeimmät syyt kuulua kirkkoon ovat kirkolliset toimitukset, lähimmäisenrakkaus ja kirkon arvot.

Toimintakulttuuria ja päätöksentekoa pitäisi muuttaa

Seurakuntalaisten vahvempi rooli seurakunnassa saa laajaa kannatusta: yli 90 prosenttia ehdokkaista katsoo, että seurakuntalaisten tulisi saada suunnitella, kehittää ja toteuttaa seurakunnan toimintaa nykyistä enemmän. 

Kuopiossa puolet (52 %) ja Siilinjärvellä hieman alle puolet (47 %) ehdokkaista antaa kannatuksensa sille, että kirkolliskokous valittaisiin jatkossa suoralla jäsenvaalilla, jossa äänioikeus olisi kaikilla seurakuntalaisilla. Nykymallissa kirkolliskokousedustajien vaaleissa äänioikeus on papeilla ja seurakuntavaaleissa valituilla luottamushenkilöillä. 

Kuopiossa reilu kolmannes (39 %) ja Siilinjärvellä neljännes (25 %) ehdokkaista on sitä mieltä, että kirkon johtavien viranhaltijoiden, kuten piispojen ja kirkkoherrojen, tehtävien tulisi olla määräaikaisia.

Ehdokkaat ovat keskimäärin yli viisikymppisiä

Vaalikoneeseen vastanneiden ehdokkaiden keski-ikä on Kuopion seurakunnissa ovat 57 vuotta, ja keskimäärin vanhimpia ovat Järvi-Kuopion seurakunnan ehdokkaat. Siilinjärvellä vastanneiden keski-ikä on 58 vuotta. 35-vuotiaita ja sitä nuorempia ehdokkaita on Kuopion seurakunnissa 13 ja Siilinjärvellä neljä.

Varsinaisia puolueiden ehdokaslistoja Kuopiossa on vain SDP:llä. Vaalikoneessa noin kolmannes Kuopion seurakuntien vastaajista ei kerro puoluekantaansa, joka viides äänestäisi Kokoomusta, noin joka kuudes Kristillisdemokraatteja, joka kymmenes Keskustaa ja joka kymmenes SDP:tä. Siilinjärvellä ehdokkaista liki puolet kannattaa Keskustaa, noin joka seitsemäs äänestäisi Kokoomusta ja niin ikään joka seitsemäs ei kerro kantaansa.

Kolmannes Kuopion ja Siilinjärven vastaajista ei koe mitään kirkon herätysliikkeistä omakseen. Sen sijaan Kuopiossa joka kuudes ilmoittaa itselleen läheiseksi herännäisyyden, joka seitsemäs viidennen herätysliikkeen (esim. Kansanlähetys ja KRS) ja joka kymmenes Tulkaa kaikki -liikkeen. Siilinjärvellä joka kolmas kokee itselleen tärkeimmäksi evankelisuuden (esim. SLEY) ja joka viides viidennen herätysliikkeen.

Ennakkoäänestys 8.–12.11. ja vaalipäivä 20.11.

Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa: ennakkoäänestys on 8.–12.11. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 20.11. Kuopion seurakuntayhtymässä käydään samalla kertaa sekä yhteisen kirkkovaltuuston että kunkin seurakunnan oman seurakuntaneuvostojen vaalit. Suurin osa ehdokkaista on ehdolla näissä molemmissa vaaleissa. Siilinjärvellä ja muissa itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet.

Vaaleissa äänioikeus on kaikilla seurakunnan jäsenillä, jotka viimeistään vaalipäivänä täyttävät 16 vuotta.

Kuopion seurakuntien ehdokkaat ja äänestyspaikat

Siilinjärven seurakunnan ehdokkaat ja äänestyspaikat

Valtakunnallinen vaalisivusto