Mika Pulkkinen nojaa arkistohyllyihin aluekeskusrekisterin arkistossa.
Kuva: Tuija Hyttinen

Sukuselvityksen saa nyt yhdellä tilauksella aluekeskusrekisteristä

Kuopion aluekeskusrekisteri hoitaa yhä laajempaa maantieteellistä aluetta. Asiointi tapahtuu kätevimmin verkossa tai puhelimitse, mutta paikan päällekin voi tulla asioita hoitamaan.

Joensuulaisten ja kontiolahtelaisten virkatodistus- ja sukuselvitystilauksiin on vastattu viimeisten kuukausien ajan Kuopiosta käsin.

Savonmaalla on hoidettu myös joensuulaisten ja kontiolahtelaisten vihille aikovien avioliiton esteiden tutkintaa, rekisteröity kirkolliset toimitukset ja pidetty yllä seurakuntien jäsenrekisteriä.

Aiemmin paikallistasolla hoidetut asiat siirtyivät Kuopion aluekeskusrekisterin tehtäviksi Kontiolahden seurakunnasta 1.10.2021 ja Joensuun seurakuntayhtymästä 1.1.2022.

Muutos on osa koko Suomen ev.lut. kirkkoa koskevaa aluekeskusrekisterihanketta, jossa kirkonkirjojen pidon tehtäviä keskitetään 15 aluekeskusrekisteriin.

Palvelua sähköisesti, puhelimella tai paikan päällä asioimalla

Kuopioon ei joensuulaisten ja kontiolahtelaisten ole tarvinnut ajella asioitaan hoitamaan, sillä kaikkia aluekeskusrekisterin palveluja voi käyttää kotoa käsin.

”Virkatodistusten tilaaminen onnistuu helpoiten sähköisen palvelun kautta tai puhelimitse. Avioliiton esteiden tutkintapyynnöistä valtaosa tehdään sähköisessä palvelussa, ja myös kirkkoon liittyminen onnistuu joustavimmin sähköisen palvelun kautta”, kertoo Kuopion aluekeskusrekisterin johtaja Mika Pulkkinen.

Sähköisten palvelujen eli internetin käyttötaito ei kuitenkaan ole edellytys palvelujen saamiselle. Myös paikan päälle voi mennä asioimaan. Moni asia hoituu myös puhelimella, jotkut postitse.

Tavallisin syy asioida aluekeskusrekisterissä on Pulkkisen mukaan virkatodistuksen tilaaminen. Esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvitaan sukuselvitysmuotoinen virkatodistus, ja niiden tilaaminen on tullut aluekeskusrekisteriin siirtymisen jälkeen asiakkaalle helpommaksi.

”Nyt virkatodistuksia tilatessa kaikki tarvittavat todistukset saa yhdellä tilauksella Kuopion aluekeskusrekisteristä. Aiemmin todistukset piti tilata erikseen kaikista niistä seurakunnista, joissa tilauksen kohteena oleva henkilö oli ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.”

Jonotilanne on tällä hetkellä Kuopiossa hyvä

Pulkkinen pitää aluekeskusrekistereihin siirtymisen etuna myös kirkonkirjojen pitoon liittyvien tehtävien tehokkaampaa hoitamista ja työntekijöiden sijaistuksien helpottumista. Monille asiakkaille siirtymä on merkinnyt myös mahdollisuutta hoitaa asioitaan aiempaa laajemman palveluajan puitteissa.

”Aluekeskusrekisteri aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Tuon jälkeen uusia seurakuntia on tullut tasaisesti pitkin matkaa. Tällä hetkellä mukana on 35 seurakuntaa pääasiassa Kuopion hiippakunnan alueelta.”

Etelä-Suomessa aluekeskusrekisteriin siirtyminen on johtanut virkatodistusten toimitusten ruuhkautumiseen niin, että toimitusajat voivat pahimmillaan olla kuukausia. Kuopion aluekeskusrekisterissä vastaavaa ilmiötä ei ole syntynyt.
”Jonotilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Virkatodistukset pystytään toimittamaan pääsääntöisesti parin viikon sisällä ja muu asiointi hoituu tätäkin nopeammin.”