Iisalmelaiset Maarit ja Timo Miettinen kokeilevat Saanaa, uusinta kuopiolaista kylpylää ja sen modernia savusaunaa.
Iisalmelaiset Maarit ja Timo Miettinen kokeilevat Saanaa, uusinta kuopiolaista kylpylää ja sen modernia savusaunaa. Kotona heillä lämpiää puusauna 300 kertaa vuodessa. Kuva: Ulla Remes

Lyö löylyä – terveydeksi

Suomalainen saunomisen kulttuuri on ensimmäinen asia, jota Suomesta haetaan Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Sillä on myös runsaasti terveysvaikutuksia.

Millainen merkitys saunalla on Suomessa ja maailmalla, saunatutkija Jari Laukkanen?

Saunan merkitys on todella suuri, erityisesti muualla maailmassa on paljon mielenkiintoa suomalaiseen saunakulttuuriin ja myös sen terveysvaikutuksiin. 

Saunominen on suomalaiselle rutiinia ja luonteva osa kulttuuria. Lauantaisaunat ovat meille tuttuja aina lapsuudesta lähtien, niistä on monella ihania muistoja. Yleiset saunat ja yhdessä saunominen ovat nyt kovassa nousussa.

Millainen vaikutus saunomisella on kehoon ja mieleen?

Saunominen rentouttaa. Se parantaa verenkiertoa. Syntyy hikoilua, jolloin nestettä poistuu kehosta. Puhdistautuminen on kokonaisvaltaista: mieli ja keho puhdistautuvat molemmat. Myös verisuonten toiminta paranee, verenpaine laskee ja stressi vähenee.

Miksi ja miten kannattaa saunoa?

Jotta terveyshyödyistä voidaan puhua ja niitä saada, on tärkeää saunoa säännöllisesti. Optimi on vähintään neljä kertaa viikossa, mutta vähempikin voi auttaa.

Kerrallaan on hyvä saunoa vähintään 20-30 minuuttia. Normaali suomalainen sauna on oikein toimiva kokonaisuus. Oman tahdin ja valinnan mukaan alkulöylyt, jäähdyttelyt vaikka ulkona, kovat löylyt, pesut ja uinnit, jälkilöylyt ja juomat.

Missä vaiheessa saunomisen terveysvaikutukset alkoivat  tutkimusta kiinnostaa ja missä nyt mennään? 

Saunomisen terveysvaikutukset alkoivat kiinnostaa tutkijoita vajaat kymmenen vuotta sitten. Liikuntatutkimus on kiinnostanut tutkijoita jo aiemmin, ja tämä on luontevaa jatkoa sille.

Se tiedetään jo, että sairauksien riski on pienentynyt, kun saunoo säännöllisesti. Tämä koskee sydänsairauksia, aivoverenkiertohäiriöitä ja verenpainetautiakin. Runsaalla saunomisella on yhteys pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin sekä matala-asteisen tulehduksen tasoon. Sydänperäisten äkkikuolemien, Alzheimerin taudin ja dementian vaara pienenee säännöllisellä saunomisella. Kansa on tiennyt aina kokemusperäisesti saunan hyödyllisyyden ja tarpeellisuuden.

Millaista tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa on aiheesta tehty?

Olemme tutkineet pääasiassa keski-ikäisiä miehiä ja naisia kansainvälisellä tutkijaryhmällä, josta ystäväni, apulaisprofessori Peter Willeit luennoi kesäkuussa Kuopiossa. Väestötutkimuksessa on mukana 2500 ihmistä, joista sata osallistui kokeelliseen tutkimukseen. Osalla heistä oli riskitekijöitä. 

Väestötutkimuksen havaintoja tarkennettiin suomalaista saunakokemusta vastaavassa koeympäristössä. Tutkimus osoitti jo 30 minuutin saunomisen alentavan kohonnutta verenpainetta ja parantavan verisuonten toimintaa. Saunominen voi nostaa sykettä jopa keskiraskasta liikuntaa vastaavalla tavalla. Keskeisiin saunomisen jälkeen mitattuihin veriarvoihin saunomisella ei juuri ollut vaikutusta, mikä vain vahvistaa, että saunominen on meille kaikille turvallista.

Millaisena saunomisen asema näyttäytyy tulevaisuudessa?

Wellness -trendi on nousussa ja sauna on keskeinen osa sitä. Saunominen voi olla luonteva osa terveyden edistämistä, ja se voi olla osana muiden riskitekijöiden hoitoa. Joka tapauksessa saunominen on miellyttävä tapa parantaa terveyttä, yhdistelmä liikunta ja sen jälkeen sauna on jo erinomainen tapa siihen.

Saunabisneksessä olisi tärkeää olla hereillä. Jos suomalaiset eivät brändää saunaa, se tehdään maailmalla.

Saunominen on usein myös leppoisaa yhdessäoloa, luontevaa arjen ja juhlan sosiaalisuutta. Saunassa ihmiset avautuvat, lauteilla ollaan rooleista vapaita. Suomalaiset ovat myös perinteilleen uskollisia: He saunovat, oli se terveellistä tai ei.

Missä on oma mielisaunasi? Mikä on mieluisin saunajuomasi?

Kotisauna on aina paras. Ehkä mieluisimmat muistot tulevat lapsuuden löylyistä rantasaunassa, myös joku mökkisauna kaukana pohjoisessa ystävien kanssa on jäänyt mieleen.

Juon mieluiten runsaasti vettä, usein myös kivennäisvettä.

Mistä voi saada lisätietoa?

Syksyllä ilmestyy Docendo-kustantajalta uutuutena Saunakirja, joka kokoaa kaiken tämänhetkisen tutkimustiedon saunan myönteisistä vaikutuksista terveyteen. Teos on kattava tietokirja ja löytyy hyvistä kirjakaupoista. Kirjassa ei unohdeta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemaa medikalisoituneessa ja mittaamiseen keskittyvässä suoritusyhteiskunnassa. Teos myös kertoo saunatutkimuksen tarinan kotisaunan lauteilta globaalin median keskiöön. Mikä tekikään suomalaisesta saunasta niin kiinnostavan 2020-lukua lähestyttäessä?

Kirjan kirjoittajat tutkija Tanjaniina Laukkanen ja professori, kardiologi Jari Laukkanen ovat kansainvälisen tutkimusryhmänsä kanssa viime vuosina julkaisseet yli 20 vertaisarvioitua tieteellistä tutkimusta saunan terveysvaikutuksista. Professori Laukkanen on ollut laatimassa liikunnan Käypä hoito -suosituksia ja toimii asiantuntijana Euroopan kardiologisen seuran preventiojaoksessa.