Mäntyjen runkoja kuvattuna alhaalta ylöspäin.
Kuva: Kuvia Suomesta

Kirkosta ilmastovaikuttaja

Piispojen yhteinen paastokirje kehottaa ihmisiä parannukseen ja ottaa esille mm. ilmastonmuutosasiat.  

Ilmastonmuutos on yhteinen huoli ja piispat vetoavat, jotta toimiin sen hillitsemiseksi ryhdyttäisiin. He korostavat toivon näköalaa. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon energia- ja ilmastostrategia linjaa ja aikatauluttaa,  miten seurakuntien toivotaan leikkaavan hiilipäästöjä kiinteistöissä, liikenteessä ja esimerkiksi ruuassa, ja mitä ei voida leikata, kompensoidaan esimerkiksi metsien hiilinieluja vahvistamalla.

Työryhmän kokoaja, kirkon yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen, ihmetystä on herättänyt, miksi missään vaiheessa prosessia ei konsultoitu metsäammattilaisia, vaikka metsien hiilinieluvaikutuksesta keskeisesti puhutaan?

”Varsinaista metsäasiantuntijaa ei ryhmässä ollut, jäsenet konsultoivat laajalti tahojaan. Suomen metsäyhdistyksen toiminnanjohtaja Anders Portinin kommentit huomioitiin luonnokseen”, Ilkka Sipiläinen kertoo. MTKn ympäristöjohtaja Liisa Pietolan kommentit otettiin osittain huomioon. Sipiläinen painottaa, että Luonnonsuojeluliiton edustaja työryhmässä on erikoistunut metsään. Valtiollisilla ja puolueettomilla toimijoilla Suomen Metsäkeskuksella tai Luonnonvarakeskuksella luonnos ei käynyt eikä heitä valmistelun aikana konsultoitu tai kutsuttu työryhmään. Metsäkeskuksella on ajantasainen, kattavin metsävaratieto, Luonnonvarakeskus tekee valtakunnan metsien inventoinnin. 

Metsän monipuolinen kestävyys

Strategiatekstiin lisättiin aivan loppuvaiheessa suositus kirkon metsien hoitamisesta ekologisen lisäksi ”sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti” kestävällä tavalla. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi strategian sen jälkeen yksimielisesti. 

Millainen merkitys muutoksella on itäisen ja pohjoisen Suomen hiippakunnissa, joissa maan suurimmat metsät ovat, piispa Jari Jolkkonen?

”Seurakunnat päättävät itse metsiensä hoidosta. Useimmilla on sopimus paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Hiippakuntamme seurakunnat ovat hoitaneet metsiään hyvin ja kestävästi. Ekologisuus ja ilmastonmuutos pitää jatkossakin ottaa huomioon.” 

”Sen kanssa joudutaan sovittamaan yhteen myös muita arvoja. Varsinkin pienille seurakunnille metsätulot ovat viimeinen oljenkorsi, jota ilman kirkot jäisivät hoitamatta tai ainoa lapsityöntekijä palkkaamatta. Yliopiston metsäntutkijoiden kanssa käymieni keskustelujen pohjalta minulla on luottamus siihen, että yhteensovittaminen on mahdollista.”

Ilmastovaalit?

Energia- ja ilmastostrategia julkaistiin alle kaksi kuukautta eduskuntavaaleja ennen 26.2. ja piispojen voimakas ulostulo pian sen jälkeen. Strategia sisältää mm. maininnan: ”Kirkko haluaa myös kannustaa vaikuttamaan aktiivisina kansalaisina, äänestäjinä ja kuluttajina.”  Oliko tarkoitus vaikuttaa näihin vaaleihin siten, että näistä vaaleista tulee ilmastovaalit, arkkipiispa Tapio Luoma

”Kirkkohallituksen täysistunto asetti asiantuntijaryhmän strategian valmistelutyöhön jo yli vuosi sitten, tammikuussa 2018, ja se valmistui aikataulussa. Strategiassa on kysymys ennen kaikkea kirkon omasta sitoutumisesta työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kirkon näkökulmasta kysymykset ihmiskunnan ja luomakunnan hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta eivät ole puoluepoliittisia vaan nousevat kristillisestä uskosta ja etiikasta sekä käytännön realiteeteista.”

”Piispojen ennen kaikkea seurakunnille suunnattu paastokirje ajoittui paastonajan alkuun. Kirkko ei pyri vaikuttamaan niinkään ihmisten äänestyskäyttäytymiseen kuin kaikkiin puolueisiin, jotta ne hallitusvastuuseen päätyessään kiinnittäisivät huomiota kirkon tärkeinä pitämiin asioihin.”

Vaalien alla kirkolle tärkeitä asioita on muitakin kuin ilmasto.
Kirkolle tärkeitä asioita on kirjattu kirkon hallitusohjelmatavoitteisiin, ja niihin kuuluvat mm. lapsiköyhyyden lievittäminen, turvapaikanhakijoiden perheen yhdistämisen helpottaminen sekä alueellinen yhdenvertaisuus. 

”Äänestäjiä kirkko kannustaa käyttämään äänioikeuttaan vapaasti. Mitä tulee toimimiseen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, kirkko pitää sitä ensiarvoisen tärkeinä”, Luoma päättää.

Pääsiäisen alle ajoittuu myös kirkossa lanseerattu ekopaasto, joka on saanut Luonnonsuojeluliitolta palkinnon 2015. 

Lue lisää

Kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä

Piispojen paastokirje: Että meillä olisi toivo

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkon hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin