Äänestyslippua pudotetaan lippaaseen.
Kuva: iStock

Kenestä Alavan uusi kirkkoherra? – vaalissa mukana kolme ehdokasta

Alavan seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra maaliskuun lopulla. Virkaa hakeneet kolme ehdokasta esittäytyvät ja kertovat näkemyksiään seurakunnasta ja sen kehittämisestä.

Alavan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla. Kirkkoherran välillistä vaalia varten tuomiokapituli on antanut hakijoista lausunnon seurakunnalle. Lausunnossa todetaan hakijoiden kelpoisuus ja arvioidaan heidän taitonsa sekä kykynsä haettavana olevaan virkaan.

Seurakuntaneuvosto tekee lopullisen valinnan kelpoisiksi todettujen hakijoiden välillä.

Alavan seurakunnan nykyinen kirkkoherra Hannu Koskelainen jää eläkkeelle 1.9.

Kysymykset ehdokkaille:
1. Kuka olet? Eli lyhyt esittely itsestäsi.
2. Miksi haluat Alavan seurakunnan kirkkoherraksi?
3. Minkälaisena näet Alavan seurakunnan tulevaisuuden?

Anu Kiviranta
Anu Kiviranta

Anu Kiviranta

1. ”Rippileireillä leikitään usein tutustumisleikkejä, joissa kysytään tavalla tai toisella: kuka olet? Eräässä pelissä olen monesti vastannut olevani henkilö, joka on biljardissa saanut neljä vastustajan palloa pussiin – yhdellä ainoalla lyönnillä. Vuosi taisi olla 1997 ja paikkana kerhotilat, joissa seurakunnan nuorteniltaa vietimme. Huumorilla siitä tappiosta selvittiin! Jälkikäteen olen miettinyt, että olihan tuokin yksi tapa palvella lähimmäistä. Auttaa häntä voittamaan ja olemaan parhaimmillaan. Sittemmin palvelu on jatkunut elämässäni pappeuden muodossa.”

2. ”Alava on dynaaminen seurakunta, jossa ihmisiä kutsutaan yhteyteen, uusiin kokeiluihin tartutaan rohkeasti ja samanaikaisesti pidetään kiinni kirkon traditiosta. Tällainen kombinaatio vastaa omaa näkemystäni seurakunnan olemuksesta. Alava on minulle koti- ja työseurakunta, jonka elämää ja seurakuntalaisia tunnen pitkältä ajalta. Siksi minulle on enemmän kuin luontevaa hakea tätä virkaa. Pidän kirkkoherran tehtävää mielenkiintoisena ja sopivan haastavana palveluvirkana, joka sopii persoonalleni ja työtavalleni. Edessäni olevat työvuodet mahdollistavat pitkäjänteisen työn Alavan hyväksi.” ”

3. ”Alava on kehittyvä seurakunta, jonka alueelle on lähivuosina kasvamassa uusi opiskelu-, asuin- ja työssäkäyntialue. Seurakunnan läsnäolon mahdollistaminen Savilahdessa on konkreettinen haaste, jonka ratkomiseen on Alavalla jo tartuttu. Savilahti-projektin ohella Alavan – kuten muidenkin seurakuntien – tulevaisuus kiinnittyy seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen. Elinvoimaiset paikallisyhteisöt antavat ihmisille hengellisen yhteisön, rukousyhteyttä, toisten ihmisten seuraa, avunsaamisen ja -antamisen kanavan.”

Juha Antikainen lähikuvassa.

Juha Antikainen

1. ”Olen kotoisin Kuopiosta ja toimin nyt Kuopion tuomiokapitulissa hiippakuntasihteerinä. Kotiuduin nuorena seurakunnan porukkaan, joka oli hyvin lämminhenkinen ja avarakatseinen. Teologiaa opiskelin Helsingissä ja toimin aktiivisesti opiskelijajärjestöissä. Seurakuntapappina olen ollut Forssassa ja Hämeenlinnassa, yhteensä 15 vuotta. Nykyisessä työssäni järjestän mm. ajankohtaiskoulutuksia seurakuntien työntekijöille ja toimin työnohjaajana. Harrastuksiini kuuluu judo, jossa valmennan lapsia.”

2. ”Olen ilolla seurannut, miten luovaa ja ennakkoluulotonta toiminta Alavalla on. Seurakuntalaiset osallistuvat monin tavoin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, muun muassa musiikkielämä on monipuolista. Seurakunta on avarakatseinen ja työyhteisö erinomaisen toimiva. Mieluusti olisin jatkamassa tätä hyvää työtä ja kehittämässä sitä edelleen – yhdessä toisten kanssa. Koen, että minulla on kirkkoherraksi hyvät valmiudet työnohjaajakokemuksen, johtamiskoulutusten ja kriisityön kokemusten pohjalta.”

3. ”Alue on hyvin kiinnostava, sillä siellä toimivat yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä monet tutkimusperustaiset yritykset, jotka yhdessä toimivat Itä-Suomen kehityksen vetureina. Savilahti on muodostumassa todella merkittäväksi työ-, opiskelu- ja asumiskeskittymäksi ja asukasmäärä näyttää kasvavan. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Samalla on tärkeää nähdä, että alueella on monenlaista avun tarvetta. Toivon, että seurakunta voi auttaa – myös silloin, kun ihminen etsii elämänsä tarkoitusta ja suuntaa.”

Juha Välimäki

Juha Välimäki

1. ”Toimin tällä hetkellä Alavan seurakunnassa pappina. Monet tärkeät perusasiat opin lapsityön pappina päiväkodeissa: ota nokkaunet, keksit ja kahvi ovat hyviä ja reiluus kannattaa. Kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset ovat minulle tärkeitä. Niiden kautta seurakunta hengittää.”

2. ”Elämäntilanteeni mahdollistaa uudet haasteet. Minua kiehtoo ajatus kasvaa uusien tehtävien mukana ja rakentaa yhdessä seurakuntaa Alavassa ja Kuopiossa. Kun onnistumme, onnistumme yhdessä. Vaikka aika ja tapa puhua muuttuu, elämän ja uskon suuret kysymykset eivät paljon muutu. Armo on verbi. Vuoteni diakoniatyössä on opettanut, että armo on armollisuutta ja se kuuluu kaikille.”

3. ”Taloudellisesti tulemme toimeen, mutta tärkeämpää on Alavan henki, yhdessä tekemisen kulttuuri. Usko elää hyvän tekemisen kautta. Tämä aika on opettanut yhteistyön voimaa, yhdessä selviämme mistä vaan. Tulevaisuus on aina tuntematon, mutta tulemme varmasti tarvitsemaan toisiamme. Seurakunnassa saamme pyytää ja antaa apua.

Alava on tunnettu lapsi- ja nuorisotyöstä. Alavan konserttitoiminta on vahvaa, meillä on taitavat kuorot ja kanttorit. Tämän rinnalla on tärkeää muistaa myös, miltä usko näyttää. Tulevaisuuden kirkko elää uskon todeksi, kun armo on armollisuutta, siis verbi. Tarvitsemme kohtaamista ja keskustelua. Joskus soppaa, vähän saippuaakin. Kirkon sanoman uskottavuus vaatii kasvatuksen rinnalle myös diakoniaa.”

Myös Kuopion tuomiokirkkoseurakuntaan, Puijolle ja Männistöön valitaan uudet kirkkoherrat. Lue lisää ehdokkaista tulevista Kirkko ja koti -lehdistä.

Lue Kuopion seurakuntien verkkosivuilta lisää kirkkoherranvaaleista