Ympäristöauditoinnissa vierailtiin Kuopion Isolla hautausmaalla, jossa lajitellaan nyt myös maatuva jäte. Kuva: Tuija Hyttinen

Jo riittää! – Ympäristö tarvitsee tekoja seurakunniltakin kipeästi

Kuopion seurakuntayhtymässä on vuoden verran tehty töitä Kirkon ympäristödiplomin hakua varten. Vuodesta 2023 alkaen on aika siirtyä suunnitelmista käytännön tekoihin.

Ennen ympäristödiplomin hakua yhtymässä on selvitetty nykyinen toiminta ympäristövinkkelistä ja tehty ohjelma tulevaisuuden teoista. Seurakuntayhtymän toiminta on nyt arvioitu kahden ulkopuolisen ympäristöauditoijan voimin ja diplomihakemus on jo lähetetty Kirkkohallitukseen. Kuopion seurakuntayhtymän ihka ensimmäistä ympäristödiplomia päästään juhlimaan ensi keväänä.

Vuonna 2023 on myös kääriä hihat ja alkaa toteuttaa ympäristöohjelmaa, jonka päätavoitteena on tarttua Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiseen Hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitteeseen.

Ympäristöasiat sanoiksi ja teoiksi

Kuopion seurakunnat saivat auditoijilta kiitosta ympäristökasvatuksesta: ympäristöteemat on sisällytetty moniin etenkin lasten ja nuorten toimintoihin ja hiljaisuuden polkuja ja paikkoja löytyy useita.

”Lisää ympäristönäkökulmaa mahtuisi esimerkiksi aikuistyöhön. Vaikkapa ympäristöteemaiset lukupiirit, retket ja kurssit”, auditoija Mimma Kuurakka ehdottaa.

Keittiöissä ruokahävikin vähentäminenkin toimii jo hyvin, ja kiitosta saa myös tilankäytön monipuolistaminen. Tulevissa ratkaisuissa Kuurakka haastaa rohkeuteen.

”Voisi viedä joukkoruokailuja määrätietoisemmin planetaarisen ruokavalion suuntaan ja pyrkiä jätteettömiin tapahtumiin. Seurakunta voisi edistää ympäristöasioita aloitteentekijänä kunnallispolitiikassa.”

Sinä riität -sanoman rinnalle tarvitaan Jo riittää! -puhetta.

”Kohtuus, pehmeät arvot ja mielekäs elämä ovat kirkon sanoman ydintä. Sitä sanomaa tarvitaan lisää kulutuksen kasvun ympärillä pyörivän keskustelun kampeamiseksi. Lempeän ’Sinä riität’ -sanoman rinnalle tarvitaan arkailematonta ’Jo riittää!’ -puhetta ja tekoja.”

Luonnon monimuotoisuutta on lisättävä, hiilijalanjälki saatava pieneksi

Auditoijat kiittävät seurakuntayhtymää ympäristötoiminnan ja -tavoitteiden monipuolisuudesta. Mimma Kuurakan ja Kaarina Vepsäläisen mukaan monen seurakunnan yhtymä on vahvuus. Samalla yhtymällä lukuisine toimipaikkoineen on haasteensa etenkin käytäntöjen, kuten jätteiden lajittelun, yhdenmukaistamisessa.

Ympäristöohjelman mukaisesti yhtymässä on lisättävä monimuotoisuutta ja tähdättävä hiilineutraaliuteen. Mainioksi esimerkiksi monimuotoisuuden tukemisesta auditoijat nimeävät Männistön seurakunnan pörriäisprojektin, joka alkoi seurakuntalaisten ideasta.

Ristin muotoiset ötökkähotellit sopivat hautausmaille, perhosbaareja voisi tehdä lasten kanssa hoivakoteihin.

”Ristin muotoiset ötökkähotellit sopisivat kirkon pihaan ja hautausmaillekin. Niiden äärellä voisi pitää koirakirkkoja, jolloin kirkon piha täyttyisi kaikenkarvaisesta elämästä. Perhosbaareja voisi askarrella lapsiryhmien kanssa ja lahjoittaa hoivakoteihin”, Mimma Kuurakka vinkkaa.

Voisiko seurakunta näyttää suuntaa muille?

Kaarina Vepsäläisen mukaan seurakuntien kiinteistötoimella riittää työsarkaa, kun se ensi vuodesta alkaen laatii suunnitelman Hiilineutraali seurakuntayhtymä 2030 -tavoitteeseen tähtäävistä käytännön keinoista.

”Uuden yhteisen kirkkoneuvoston on hyvä olla tietoinen toimenpiteistä, ympäristödiplomin vaatimuksista ja siitä, mitä edellinen kirkkoneuvosto on suunnitellut”, Vepsäläinen muistuttaa kapulanvaihtotilanteessa.

”Ilmastonmuutoksen torjunnalla ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämisellä on kiire. Hiilipäästöjä vähentävät toimet kannattaa toteuttaa viipymättä – varsinkin siellä missä ilmastovaikutuksia syntyy eniten, kuten kiinteistöjen lämmityksessä, hankinnoissa ja ruokatarjoiluissa”, Mimma Kuurakka painottaa.

Hiilipäästöjä vähentävät toimet on toteutettava viipymättä.

Työsarkaa on myös metsissä. Yhtymän metsät ovat vielä niukasti hiilipäästöjen lähde hiilinielun sijasta, ja huolellisella metsänhoidolla ja suojelulla tilanne voidaan kääntää.

”Seurakunnilla on erinomainen tilaisuus toimia suunnannäyttäjänä, joka nostaa luonnontalouden vähintään yhtä korkealle jalustalle kuin talousmetsäajattelun. Metsänhoito on nähtävä ensisijaisesti kaikille yhteisen elinehdon vaalimisena tulonlähteen sijasta.”

Askel hiilijalanjäljen parempaan hallintaan on jo otettu, kun yhtymässä on käytössä hankintojen hiilijalanjälkilaskenta.

”Seuraavaksi kannattaa panostaa hankintojen ympäristövaikutusten kattavampaan selvittämiseen ja huomiointiin käytännön hankintatilanteissa”, Kuurakka kannustaa.

Lue myös juttu Männistön seurakunnan pörriäisprojektista.

Tiesitkö tämän Kuopion seurakuntien ympäristötyöstä? 

Vuodesta 2023 alkaen Kuopion seurakunnissa tarjottavaksi kahviksi ja teeksi valitaan Reilun kaupan tuotteita. Käytössä on myös kukkia, banaaneja ja muita reiluja tuotteita.

Rytkyn leirikeskuksen läheinen luontopolku saa uuden opastuksen.

Seurakunnissa on luovuttu kertakäyttöastioista.

Haudoilla perennat vähentävät kesäistä kastelutarvetta.

Ympäristöteemoja käsitellään mm. rippikouluissa.

Voit jättää ideasi seurakunnan ympäristövastaavalle.

Kuopion seurakuntien ympäristöohjelma on luettavissa verkkosivulta kuopionseurakunnat.fi/ymparisto.