Pieni Frozen-mekkoon pukeutunut tyttö makaa lattialla selällään pehmeän maton päällä kahden pehmolelun välissä.
Kuva: Ulla Remes

#Anna mun olla minä!

Jokaisen lapsen ja nuoren tulee voida elää hyvää elämää ja kasvaa täyteen mittaansa. Jokainen lapsi ja nuori on yhtä arvokas. Saan olla minä -kampanja etenee muun muassa sosiaalisessa mediassa. Se liittyy Lapsen oikeuksien viikkoon, jota vietettiin 18.-24.11.2019. Lapsen oikeuksien päivä on 20.11.2019

Millaisia oikeuksia lapsella on, Ilona-yhteistyöverkoston puheenjohtaja Leena Mannonen?

”Lapsella ja myös nuorella on oikeus olla oma itsensä. Pidämme näitä teemoja esillä koko vuoden ja tuomme niitä myös vanhempien tietoisuuteen. Haluamme vahvistaa lasten ja nuorten identiteettiä ja olla kitkemässä syrjintää ja kiusaamista. Syrjintään puuttuminen vaatii toimintakulttuurin muuttamista ja se on lasten ja aikuisten yhteinen asia.”

Missä lapsen oikeuksista puhutaan?

”Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä Lapsen oikeuksien sopimus kieltää kaikenlaisen syrjinnän lapsen tai hänen huoltajansa ominaisuuksien perusteella. Se on maailman laajimmin voimaan saatettu ihmisoikeussopimus. Syrjimättömyysperiaate on ihmisoikeuksien ytimessä.

Lapsen oikeuksista puhutaan teemaviikolla kouluissa, seurakunnissa, harrastuksissa ja jopa Pikku Kakkosessa. Lapsen oikeuksiin liittyviä materiaaleja löytyy hyvin www.lapsenoikeudet.fi, mistä esimerkiksi vanhemmat tai harrastustoiminnan ohjaajat voivat hyvin löytää kivoja materiaaleja ja toimintoja omiin tarpeisiin.”

Miksi tänä vuonna nostetaan esiin syrjintä?

”Syrjintä on syvä loukkaus lapsen persoonallisuutta ja identiteettiä vastaan: syrjintä mitätöi lasta sellaisena kuin hän on. Lasten ja nuorten kokemukset syrjityksi tulemisesta eivät ole harvinaisia, ja tähän voivat liittyä myös huoltajaan liittyvät asiat.

Syrjinnän kohteeksi joutuvat usein ryhmät, joihin kohdistuu ennakkoluuloja ja stereotypioita. THL:n Kouluterveyskyselyn mukaan 26 prosenttia 8-9 -luokkalaisista on kokenut syrjivää kiusaamista. Kodin ulkopuolelle sijoitetuista, toimintarajoitteisista ja ulkomailla syntyneistä nuorista jo yli 40 prosentilla on syrjintäkokemuksia. Transsukupuolisista nuorista yli 80 prosenttia on kokenut epäasiallista kohtelua, häirintää ja uhkailua.

Kaikille turvallinen elämä rakennetaan puuttumalla syrjintään ja kyseenalaistamalla myös omia ennakkoluuloja.”

Miten toiminnallinen lapsen viikko näkyi Kuopiossa?

”Kuopiossa nähtiin Matkuksessa erityinen teemapäivä lapsille, nuorille ja perheille. Savonian opiskelijat toteuttivat musiikkipajan, Humakin opiskelijat kuvittivat reittiohjeita, lisäksi oli toimintapisteitä ja kilpailuja. Savonian opiskelijat ja Kys pitivät Nalle-neuvolaa. Lasten ja nuorten kanssa keskusteltiin lastenoikeuksista ja niiden toteutumisesta Kuopiossa. Matkuksessa teemaviikko näkyi positiivisesti nuorten näköisenä. Energiaa toi myös Lumitin nuorten tanssillinen Flash Mob.”

Mitkä tahot ovat tapahtumissa mukana puhumassa lapsen oikeuksien puolesta?

Ilona-verkosto ja Mukana-verkosto sekä Plan ja Unisef, oppilaitoksista Humak ja Savonia, Kuopion kaupungilta neuvola, kirjasto, museo, hyvinvointi- ja nuorisopalvelut.

Ilona-verkosto on lasten, nuorten ja perheitten parissa toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu muun muassa Kuopion ev.lut seurakuntayhtymä. Mukana-verkosto (ent. YTRY) on lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen, tutkijoiden, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten perheiden, ammattilaisten ja muiden kiinnostuneiden yhteistoimintaverkosto.

OSALLISTU SOMESSA:
www.facebook.com/lastenoikeudet
Instagram: @lapsenoikeudet
Twitter: @LapsenOikeudet
Hashtag #saanollaminä
Hashtag #saatollasinä