värikkäitä virpomavitsoja, pajunkissaoksiin kiinnitetty vihreitä, sinisiä ja keltaisia koristeita
Kuva: Tuija Hyttinen

Lähimmäisten rakastaminen on Jumalan tahdon toteuttamista

Jeesus toimii esimerkkinä siitä, että tärkeintä ei ole oman edun tavoittelu.

Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.

Kirje filippiläisille 2:5-8

Apostoli Paavali opettaa kirjeessään filippiläisille tärkeitä asioita siitä, millainen Jumala on ja millaisia meidän ihmistenkin tulisi olla. Tullessaan ihmiseksi Jumala oli valmis luopumaan omasta kunniastaan ja kirkkaudestaan ja alentamaan itsensä jopa ristinkuolemaan asti, jotta hän voisi auttaa meitä. Tämä on vastoin kaikkea sitä, mitä suuresta ja voimallisesta Jumalasta ehkä ensimmäisenä tulee mieleen. Meidän Jumalamme on Jumala, joka uhraa itsensä synnintekijöiden ja vihollistensa vuoksi voidakseen hankkia meille kaikille pelastuksen ja pääsyn yhteyteensä.

Jumalan sanotaan olevan rakkaus.

Jeesukselle Jumalana olemisen sisin ei ole omien halujen ja oman edun mukaan toimimista, vaan se on jotakin aivan päinvastaista: itsensä uhraamista toisten menestyksen ja hyvän vuoksi. Tässä paljastuu jotakin todella ainutlaatuista siitä, millainen Jumala on. Tällaista Jumalaa kuvaa hyvin se, että hänen sanotaan olevan rakkaus.

Ennen kaikkea maailmassa tarvitaan sellaista rakkautta ja lähimmäisten huomioimista, jota Jumala haluaa saada aikaan meissä. Jeesukselle lähimmäisten rakastaminen ja huomioon ottaminen merkitsi Jumalan tahdon toteuttamista. Siinä on meille hyvä esimerkki, jonka löydämme pääsiäisajan raamatunteksteistä.

Kirjoittaja on Järvi-Kuopion seurakunnan kirkkoherra