Minna Siikaniva hymyilee, lunta sataa.
Kuva: Tuija Hyttinen

Vie viestiä

Viestinnän merkitys yhteiskunnassa on koko ajan kasvanut. Myös kirkossa tehdään jatkuvaa työtä viestinnän kehittämiseksi.

Seurakunnissa on otettu käyttöön digitaalisen median välineitä ja sosiaalisen median kanavia. Korona-aikana jumalanpalvelusten jakaminen suoratoistoina ja tallenteina verkossa on ottanut suuren harppauksen.

Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kirkon asemaan yhteisössä vaikuttaa kuusi asiaa. Arvomuutos heijastuu uskontoon, kulttuurikristillisyys murtuu, yhteisöjen merkitys voimistuu, uskon kokemuksellisuus korostuu, uskonto- ja katsomusdialogin tarve kasvaa ja kristillinen kotikasvatus ohenee. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan näihin asioihin.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti perustaa kokonaiskirkollisen viestintäselvityshankkeen, joka kestää kolme vuotta.

Tarve selvittää kirkon viestintää on noussut muun muassa kirkolliskokouksen nimittämän tulevaisuuskomitean ja tulevaisuusvaliokuntien päätelmien perusteella. Hankkeessa selvitetään, voitaisiinko kokonaiskirkollista viestintää toteuttaa entistä tavoitteellisemmin, kustannustehokkaammin ja uusinta teknologiaa järkevämmin hyödyntäen.

Viestintä on jokaisen tehtävä

Tavoitteena on laatia malleja siitä, kuinka kirkko voi vahvistaa viestinnällisesti vaikuttavuuttaan seurakuntien ja hiippakuntien identiteettiä kunnioittaen.

Viestintä on jokaisen seurakuntalaisen, kirkon luottamushenkilön ja työntekijän tehtävä. Jokainen vie viestiä sanoillaan, teoillaan ja olemisellaan.

Seurakuntalaisten merkitys viestin viejänä vahvistuu entisestään tulevaisuudessa. Erityisesti sosiaaliseen mediaan kaivataan mukaan seurakuntalaisia. Jaa hyvää sanomaa.

Vie vuorille tää viesti, huuda se kaikkeen maailmaan. Vie vuorille tää viesti: Luo Herran joutukaa.