Päätoimittaja Minna Siikaniva.
Minna Siikaniva, Kuopion ev.lut. seurakuntien viestintäpäällikkö, Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja. Kuva: Tuija Hyttinen

Tulkaa kaikki nyt laulamaan

Syksyn alkaessa moni kuoro jatkaa toimintaansa kesätauon jälkeen.

Mukaan otetaan uusia laulajia, joko koelaulujen kautta tai ilman. Tämän lehden liitteestä löydät seurakuntien kuorot, joihin otetaan uusia laulajia. 

Kuorolaiset ovat onnellisessa asemassa, sillä he pääsevät osallisiksi kuorolaulun hyvinvointia edistävistä vaikutuksista. 

Sosiaaliset taidot kehittyvät. Yhteisten tavoitteiden eteen ponnisteleminen luo me-henkeä ja kehittää pitkäjänteisyyttä. Tutkimusten mukaan kuorolaulu pidentää ikää ja tekee ihmisistä virkeämpiä. Kuorolaulajilla on parempi muisti. 

Laulaessa mieli rauhoittuu ja stressi vähenee. Laulamisen lisäksi ryhmässä saatetaan jakaa iloja ja suruja. Kuorolaisten kesken muodostuu usein syviä ystävyyssuhteita. 

Pirjo Nenolan mukaan kuorolaulamisella olisi myös työelämälle annettavana ainakin sitouttaminen ja selkeä yhteinen päämäärä. Hän tutki väitöskirjassaan muun muassa sitä, miten kuorolaisia sitoutetaan ja miten kuorolaiset itse kokevat toimintansa kuorossa. Kuorolaisista muodostuu hyvin yhteen toimivia tiimejä, joissa jokainen tietää tehtävänsä.

Seurakunnan kuorossa laulaminen on erittäin tärkeä vapaaehtoistehtävä. Kuoro on mukana jumalanpalveluksissa tukemassa liturgiaa. Raamatussa kehotetaan: Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa! Psalmi 47:7

Itse lauloin aikoinaan Taize-kuorossa. Taize-laulut ovat saavuttaneet merkittävän aseman suomalaisessa hengellisessä musiikissa. Niitä lauletaan paljon esimerkiksi Hiljaisuuden ystävien piirissä ja Tuomasmessuissa sekä seurakuntien nuorisotyössä. Laulut ovat lähtöisin Ranskasta, ekumeenisesta luostariyhteisöstä. Harmonisia lauluja toistetaan moneen kertaan, joten ne auttavat rentoutumaan ja hiljentymään.  

”Vain Jumalassa rauhan sieluni saa, Hän meidät pelastaa. Haltuusi, Herra, sydämeni tyyntyy ja rauhan saa.” Taize-laulu