Päätoimittaja Minna Siikaniva.
Minna Siikaniva, Kuopion ev.lut. seurakuntien viestintäpäällikkö, Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja. Kuva: Tuija Hyttinen

Ovet auki

Kirkon uusi strategia ulottuu vuoteen 2026 saakka. Strategian pohjalta tehtävillä toimenpiteillä vaikutetaan siihen, minkälainen kirkko on tulevaisuudessa.

Kirkon rooli korostuu erityisesti kriisitilanteissa. Sillä on tärkeä tehtävä turvan, toivon ja lohdutuksen antajana. Strategiaa laadittaessa on haluttu kuulla erilaisten ihmisten näkemyksiä. Valinnat kiteytyvät strategian nimessä ”Ovet auki”. Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Kirkon tehtävä on avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen.  

Kirkon arvot ovat edelleen usko, toivo ja rakkaus. Arvot ohjaavat seurakuntien arjen toimintaa ja päätöksentekoa. Paikallisesti on arvioitava, miten yhteisiä tavoitteita voidaan parhaiten edistää. Tämä tavoite on ollut kirkkaana mielessä Kuopion seurakuntien rakenneselvitystyöryhmän työskentelyssä.  

Rakenneselvitys on edennyt aikataulussaan. Erilaisia malleja on vertailtu eri mittarein. Myös työntekijöitä ja seurakuntien luottamushenkilöitä on kuultu. Rakenneselvitystyöryhmä esitti kahta vaihtoehtoa. Parhaina pidetään kolmen tai neljän seurakunnan mallia. Nämä mallit edistävät parhaiten yhteisöllisyyttä.  

Kirkon rooli korostuu kriisitilanteissa

Kirkossa ja paikallisseurakunnissa tarvitaan yhteinen tahto ongelmien ratkaisemiseen. Yksi tärkeimpiä tehtäviä on pyrkiä vahvemmin vuorovaikutukseen niiden kanssa, jotka eivät ole enää kirkon jäseniä. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita mukaan seurakuntien toimintaan. Tulevaisuudessa seurakuntien elämä rakentuu entistä enemmän seurakuntalaisten lahjojen, osaamisen ja aktiivisuuden varaan.  

Lahjat ovat monet, Henki on yksi, hän on Henki Herran.
Lahjat ovat monet, Henki on yksi. Hän yhdistää meidät.
Virsi 454:3