Matti Pentikäinen
Matti Pentikäinen. Kuva: Timo Hartikainen

Nyt on seurakuntalaisella mahdollisuus vaikuttaa

Yksi henkilö ja yksi ääni. Seurakuntavaalit 2022 tarjoaa edustuksellisen demokratian mahdollisuuden niin äänioikeutetuille kuin ehdokkaillekin.

Vaaleissa voi vaikuttaa paikallisten seurakuntien seurakuntaneuvostojen jäsenten valintaan oranssilla äänestyslipulla. Samalla kertaa äänestetään toisessa vaalissa jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon valkoisella äänestyslipulla.

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt ovat oikeutettuja äänestämään Kirkolliskokoukseen maallikkoedustajia. Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä elin ja sen kokoontumisissa kirkon työn keskeiset suuntaviivat, kirkon oppi ja kirkkolaki ovat tarkastelun ja tarvittaessa säätämisen kohteena.

Jokaisen kristityn velvollisuus on olla valona lähimmäisille.

Sinä äänioikeutettu, tule antamaan oma osuutesi demokratiaan äänestämällä ennakkoäänestysaikana 8.–12.11. tai varsinaisena vaalipäivänä 20.11.2022.

Seurakuntavaaleissa on kysymys Kristuksen kirkastamisesta kotikaupungissamme. Jokaisen kristityn velvollisuus on olla valona ja suolana kaikkialla, jossa hän kohtaa lähimmäisiään.

Samalla kiitän kaikkia seurakuntavaalien ehdokkaiksi lupautuneita.

Kirjoittaja on Kuopion seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja