Päätoimittaja Minna Siikaniva
Kuva: Tuija Hyttinen

Myötätuntoinen kirkko

Kirkon odotetaan tukevan erityisesti vanhuksia, lapsia ja nuoria.

Kirkon tutkimuskeskuksen suurten kaupunkiseurakuntien alueella tekemässä kyselyssä kävi ilmi, että kaupunkilaiset eri puolilla Suomea ovat melko yhtenäisiä suhteessaan seurakuntaansa ja odotuksissaan sitä kohtaan. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon odotetaan tukevan vanhuksia, lapsia ja nuoria sekä avuntarvitsijoita.

Kaupunkilaisten mielikuvat seurakunnasta ovat yleisesti läpi Suomen melko myönteiset. Vastaajista 42 % ilmoitti mielikuvansa myönteiseksi ja 50 % neutraaliksi.

Suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, että kirkko auttaa erilaisissa elämän kriiseissä. Kirkkoon luotetaan ja siihen osataan tukeutua, vaikka kirkon toimintaan ei välttämättä kovin paljon osallistuttaisikaan. Suomalaiset myös arvostavat sitä työtä, jota kirkko tekee vanhusten, lasten ja nuorten parissa. Kirkko nähdään tärkeänä arvokasvattajana ja sukupolvien välisen tradition siirron tukijana. Tunneilmaisuista voimakkaimmin nousi esiin myötätunto ja tyytyväisyys.

Koronapandemian aikana pidettiin tärkeänä, että seurakunnat tarjosivat asiointi- ja ruoka-apua sekä henkistä tukea.

Seurakunnista etsitään tietoa seurakuntalehdistä, verkkosivuilta, paikallislehdistä ja sosiaalisesta mediasta.

Hautausmaa on tärkeä paikka

Moni kyselyyn osallistuja piti hautausmaata tärkeänä seurakunnan paikkana.

Kuopion Isolla hautausmaalla alkaa päivystää hautausmaapappi kesätorstaisin. Papin kanssa voi pysähtyä keskustelemaan erilaisista mieltä askarruttavista asioista. Suositut hautausmaakävelyt alkavat myös kesäkuussa.

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan kyselyn tulokset vastaavat hyvin muita, aiempia tutkimuksia.

Tarkemmin tutkimusta ja erityisesti Kuopion tuloksia esitellään kesäkuun Kirkko ja koti -lehdessä.