Mirja Kontio

Missä on kirkon tulevaisuus ja toivo?

Kun seurakunnan jokin tapa olla tai toimia vastaa ihmisen elämän johonkin tarpeeseen syntyy merkityksiä. Hengellisellä kielellä… Jumalan valtakunta on tullut lähelle.

Näin toteaa Jussi Laine uudessa seurakunnan luottamushenkilön kirjan artikkelissa Henkisen ja hengellisen tilan muutos yhteiskunnassa. Laineen mukaan kirkon on korkea aika päivittää ajatus seurakuntayhteydestä. 

Mikä on sinun tarpeesi olla osa kirkkoa? Miten se tulee kuulluksi?
Kotimaa (24.1.2019) luotasi kirkon tulevaisuuden näkymiä Lähetysseuran juhlasymposiumiin liittyen:

”Uskoa voi ilmaista tiedoin, taidoin, toimin. Nämä kaikki voidaan digitalisoida”, sanoi professori Erkki Sutinen. Tohtoritutkija Lotta Gammel kuvaa, miten karismaattinen liike puhuu Jumalasta narratiivisesti ja kokemuksiin perustuen. 

”Pyhä Henki kutsuu liikkeelle, kutsuu muuttumaan ja muuttaa tapaa, jolla seuraamme Kristusta”, painottaa Lähetysseuran teologinen asiantuntija Kati Kemppainen.

”Moninaisuuden keskellä elävien tulevaisuuden kirkkojen on selvitettävä, mikä on niiden vakaumukselle täysin luovuttamatonta ja korvaamatonta…opittava sietämään erilaisuutta”, kehottaa puolestaan professori Veli-Matti Kärkkäinen.

Miten olla mukana tässä merkityksellisessä ytimessä? Se voi olla osallisuutta livenä tai somena.

Kirkon mahdollisuudet ja sisäinen voima ovat siinä, että maallikot, monien eri alueiden asiantuntijoina saisivat vihdoinkin selkeän roolin voimavarojen vähentyessä. Näin sanoittaa professori Juhani Laurinkari Savon Sanomissa 4.2.2019.

Vapaaehtoisten kiinnittäminen kirkon muutokseen on haastavaa, mutta välttämätöntä. Valmentava johtaminen saa parhaat voimat esiin!

Vastavalittuina luottamushenkilöinä olemme vaikuttamassa myös kirkon uusiutumiseen.

”Yhteys ja merkitys voivat muodostua tiedon, kokemuksen tai tunteen tasolla, ” Laine lopettaa.

 ”Ja katso: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.”

Jer. 29:11

Kirjoittaja on Alavan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen.