Päätoimittaja Minna Siikaniva.
Minna Siikaniva, Kuopion ev.lut. seurakuntien viestintäpäällikkö, Kirkko ja koti -lehden päätoimittaja. Kuva: Tuija Hyttinen

Megatrendit vaikuttavat myös kirkkoon

Sitran johtava asiantuntija Mikko Dufva kannustaa unelmoimaan toivotusta tulevaisuudesta ja rakentamaan yhdessä parempaa huomista.

Vuosikymmen vaihtui. Ihmiset muistelivat suuria elämäntapahtumiaan sosiaalisessa mediassa.  

Helsingin Sanomat (23.12). listasi viime vuosikymmenen tärkeitä puheenaiheita kuten ilmastonmuutos, vegaanius ja ruokapuhe, robotiikka ja tekoäly sekä neljäntenä uskontojen merkityksen lasku ja new age -hengellisyyden nousu.  

”Suomen evankelisluterilaisen kirkkoon kuuluvien osuus on laskenut 2010-luvulla 78,3 prosentista 69,8 prosenttiin. Kirkosta erotaan, koska sitä pidetään liian konservatiivisena ja siksi, että sitä pidetään liian suvaitsevana.”  Vaikea tilanne. 

Toinen viime viikkoina keskustelua herättänyt aihe on Sitran Megatrendit 2020: 

1.Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
2.Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
3.Verkostomainen valta voimistuu
4.Teknologia sulautuu kaikkeen
5.Talousjärjestelmä etsii suuntaansa     

Sitran johtava asiantuntija Mikko Dufva kiteytti sanomansa hyvin. Tärkeintä on kokonaiskuva ja trendien väliset suhteet – ne määrittävät tulevaisuuden. Nyt kannattaa unelmoida toivotusta tulevaisuudesta ja rakentaa yhdessä parempaa huomista. 

Megatrendit vaikuttavat myös kirkkoon. Kuopion seurakunnat on yhteisen kirkkovaltuuston aloitteen pohjalta aloittanut työskentelynsä tulevaisuuden suunnittelussa. Työryhmät miettivät muun muassa seurakuntien rakenteita. Toimintojen osalta hahmotetaan kehityskohteita. Keskustellaan kiinteistöjen kohtaloista, mistä luovutaan ja mitä säilytetään. Työryhmien pohdintojen tuloksia kuullaan syksyllä. Kerro oma unelmasi kirkon tulevaisuudesta: minna.siikaniva@evl.fi. 

Yhteyttä meille suo, 
yhteinen on asiamme,
yhteisymmärrystä luo
koko seurakunnassamme.
Yhdessä suo suunnitella,
kuunnella ja neuvotella.

Virsi: 443:3