Jukka Orden kasvokua
Jukka A. Ordén. Kuva: Timo Hartikainen

Kirkon vahvuutena on hyvät tuotteet – ja ne ovat tarjolla kaikille

Luottamushenkilöiden tehtävänä on olla mukana varmistamassa, että nämä tuotteet pysyvät laadukkaina ja monipuolisina myös jatkossa.

Edustuksellinen demokratia toimii hyvin – yleensä. Puijon seurakuntaneuvostossa kokoukset sujuvat. Asiat ovat hyvin valmisteltuja, joten valtaosa niistä menee läpi esityksen mukaisesti. Joidenkin tiimoilta syntyy keskustelua. Harvoista asioista äänestetään. Tärkeistä asioista saatetaan keskustella pitkäänkin yhteistä viisautta hakien, ilman ryhmä- tai puoluerajoja. Sattuu joku joskus tarinoimaan pitkäänkin, tehtyä esitystä kumminkaan muuttamatta.

Neuvoston jäsenten arvoilla on merkitystä. Miten luottamushenkilö esim. suhtautuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen? Kirkolliskokouksen jäsenistä on noin 2/3 maallikkojäseniä. Ehdokkaat valitaan kirkkovaltuustojen maallikkojäsenten kokouksissa. Valtuutetut ovat usein myös neuvostojen jäseniä.

Ovella ei kysellä jäsenkorttia.

Edustuksellinen demokratia koki mielessäni pienen kolauksen, kun tuomiokapituli ei pitänyt yhteisen kirkkovaltuuston enemmistön kantaa toteuttamisen arvoisena. Valtuusto suositteli hallintorakenteiden keventämistä. Luottamushenkilöiden näkemys ohitettiin virkamiesvoimin.

Kirkon vahvuutena ovat hyvät tuotteet. Kirkko on avoinna kaikille. Ovella ei kysellä jäsenkorttia. Ehtoollinen on yhteinen ateria, johon kaikki saavat tulla. Siinä ollaan tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Yhtä kaikki olemme opastusta ja armoa tarvitsevia.

Vainajan siunaus tuo lohtua suruun. Luo suvantopaikan miettiä elämää. Hienoa, että hautaan siunaamisen saa myös kirkkoon kulumaton, mikäli vainaja on niin toivonut.

Avioliittoon siunaaminen on juhlan paikka. Arkea on riittäväsi. Kannattaa juhlia vihkiparille sopivalla tavalla. Kyllä kanttori ja pappi kulkevat erilaisiin paikkoihin.

Avioliittoon siunaaminen on juhlan paikka.

Kaste on henkilön ottamista seurakunnan jäseneksi, iloa uudesta elämästä. Suomessa kaste on myös usein niemenjulkaisutilaisuus.

Konfirmaatio vahvistaa tuota kastetta. Rippikoulut, riparit ovat onneksi Suomen nuorison suosiossa. Hienoa, että nuorille tarjotaan mahdollisuus pohtia elämänarvoja ja saada eväitä niiden punnitsemiseen muuttuvissa haasteissa.

Näiden kirkon tuotteiden tarjoamisedellytyksiä pyrimme luottamushenkilöinä tukemaan paikallisseurakunnissamme. Tervetuloa mukaan. Syksyllä on vaalit.

Kirjoittaja on Puijon seurakunnan luottamushenkilö